387 lượt xem

Hàm ABS trong Excel, Tính giá trị tuyệt đối, Có kèm ví dụ

Hàm ABS trong excel trả về giá trị tuyệt đối của một số hay một biểu thức số học và là một trong những hàm lượng giác và toán học hay được sử dụng với các hàm khác. Để các bạn có một cái nhìn tổng quan cũng như học được nhiều điều về nó trong bảng tính thì trong chuyên mục tự học excel dưới đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng hàm ABS, các bạn cùng theo dõi nhé.

Giá trị tuyệt đối là gì?

Nhắc đến giá trị tuyệt đối chắc các bạn đã quá quen thuộc bởi được làm quen với giá trị tuyệt đối từ chương trình lớp 7 và được giải các dạng bài toán về giá trị tuyệt đối cũng tương đối nhiều. 
– Hiểu một cách đơn giản giá trị tuyệt đối hay còn được gọi là mô – đun của một số thực luôn là một số không âm và giá trị của nó bằng đúng giá trị của số thực đã cho trước.

– Nếu còn chưa rõ, các bạn nhìn sơ đồ bên dưới sẽ dễ hiểu hơn, giá trị tuyệt đối của 3 và -3 là như nhau vì đều có khoảng cách đến 0 là như nhau.

Giải thích:
– Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính số đó.
– Giá trị tuyệt đối của số âm là môt số dương
– Giá trị tuyệt đối của 0 là 0.

Trong toán học, giá trị tuyệt đối của a được ký hiệu là | a | như trong các ví dụ sau:

|-8| = 8           |8| = 8

Trong Excel, tuy không có ký hiệu giá trị tuyệt đối, nhưng có một hàm đặc biệt để trả về giá trị tuyệt đối  là hàm ABS.

Hướng dẫn cách dùng hàm ABS trong Excel

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số, cách sử dụng rất đơn giản, cú pháp chỉ gồm một đối số.

Công thức hàm ABS

Cú pháp:

= ABS(number).

Trong đó:

  • Number có thể là một số cụ thể, một tham chiếu chứa số hay biểu thức số học cần lấy giá trị tuyệt đối. Là tham số bắt buộc.
  • Số có thể bao gồm số âm, số nguyên hoặc số có phần thập phân.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm ABS

Ví dụ: Tính giá trị tuyệt đối của các số và phép tính sau.

Để thực hiện yêu cầu của đề bài thì ta sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối.

  • Tại E5 đặt công thức: =ABS(-2) . Trong đó -2 là number (số cần tính giá trị tuyệt đối)

Sau đó nhấn enter ta có kết quả

Đối với các số còn lại từ số thứ tự 1 đến 3 ta làm tương tự, đơn giản kéo công thức xuống. Với các phép tính của giá trị tuyệt đối với một số ta thực hiện như phép tính thông thường.

– Phép nhân ta làm như sau, tại E9 đặt công thức E9= ABS(-5)*2. Trong đó -5 là number cần lấy giá trị tuyệt đối, rồi nhân với 2.

Với phép cộng ta cũng thực hiện tương tự và có kết quả

 

Chú ý: 

  • Với số có phần thập phân sẽ trả về toàn bộ số bao gồm phần thập phân, chỉ chuyển đổi dấu âm sang dương.
  • Hàm ABS có thể dùng khi lồng vào 1 hàm khác mà trong đó bắt buộc phải dùng số dương.

Kết luận

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối của một số hoặc biểu thức. Các bạn có thể ứng dụng vào trong việc tính toán, kết hợp với các hàm khác trong Excel một cách hiệu quả. Chúc các bạn thành công.

 

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm Rept trong Excel