132 lượt xem

Mã bưu điện Tây Ninh – Mã zip/postal code tỉnh Tây Ninh

[Cập nhật mới nhất] Mã bưu điện Tây Ninh mới nhất hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 80000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 80000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Tây Ninh có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Tổng hợp các mã zip postal code thuộc tỉnh Tây Ninh

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Tây Ninh ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Tây Ninh cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu điện

 Mã bưu chính tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Tây Ninh

80000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

80001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

80002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

80003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

80004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

80005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Tây Ninh

80009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

80010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh

80011

10

Báo Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

80021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

80030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Tây Ninh

80035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Tây Ninh

80036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

80040

16

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

80041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

80042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

80043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

80044

20

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

80045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

80046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

80047

23

Công an tỉnh tỉnh Tây Ninh

80049

24

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

80051

25

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

80052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

80053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh

80054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

80055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

80056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

80057

31

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

80058

32

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

80060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

80061

34

Ban Dân tộc tỉnh Tây Ninh

80062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Tây Ninh

80063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Tây Ninh

80064

37

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Tây Ninh

80067

38

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Tây Ninh

80070

39

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

80078

40

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

80079

41

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh

80080

42

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Tây Ninh

80081

43

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh

80085

44

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh

80086

45

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh

80087

46

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Tây Ninh

80088

47

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Tây Ninh

80089

48

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Tây Ninh

80090

49

Tỉnh Đoàn tỉnh Tây Ninh

80091

50

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Tây Ninh

80092

51

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Tây Ninh

80093

Thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80100

2

Thành ủy thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80104

6

Phường 1 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80106

7

Phường 2 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80107

8

Phường 3 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80108

9

Phường 4 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80109

10

Phường Hiệp Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80110

11

Phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80111

12

Phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80112

13

Xã Thạnh Tân thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80113

14

Xã Tân Bình thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80114

15

Xã Bình Minh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80115

16

Bưu Cục Phát Tây Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80150

17

Bưu Cục KHL Tây Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80151

18

Bưu Cục Phường 1 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80152

19

Bưu Cục Hiệp Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80153

20

Bưu Cục Cửa số 2 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80154

21

Bưu Cục Ninh Sơn thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80155

22

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thạnh Tân 1 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80157

23

Bưu Cục Hệ 1 Tây Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80199

Huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80200

2

Huyện ủy huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80201

3

Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80202

4

Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80204

6

Thị Trấn Dương Minh Châu huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80206

7

Xã Phan huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80207

8

Xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80208

9

Xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80209

10

Xã Cầu Khởi huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80210

11

Xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80211

12

Xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80212

13

Xã Bến Củi huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80213

14

Xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80214

15

Xã Phước Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80215

16

Xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80216

17

Bưu Cục Phát Dương Minh Châu huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80250

18

Bưu Cục Bàu Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80251

19

Bưu Điện Văn Hóa Xã Phước Minh 1 huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80252

20

Bưu Điện Văn Hóa Xã Suối Đá 1 huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80253

Huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80300

2

Huyện ủy huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80301

3

Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80302

4

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80304

6

Thị Trấn Tân Châu huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80306

7

Xã Suối Dây huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80307

8

Xã Tân Thành huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80308

9

Xã Tân Hoà huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80309

10

Xã Suối Ngô huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80310

11

Xã Tân Đông huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80311

12

Xã Tân Hà huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80312

13

Xã Tân Hội huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80313

14

Xã Tân Hiệp huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80314

15

Xã Thạnh Đông huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80315

16

Xã Tân Phú huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80316

17

Xã Tân Hưng huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80317

18

Bưu Cục Phát Tân Châu huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80350

19

Bưu Cục Tân Đông huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

80351

Huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80400

2

Huyện ủy huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80401

3

Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80402

4

Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80404

6

Thị Trấn Tân Biên huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80406

7

Xã Thạnh Bình huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80407

8

Xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80408

9

Xã Tân Lập huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80409

10

Xã Tân Bình huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80410

11

Xã Thạnh Tây huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80411

12

Xã Hoà Hiệp huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80412

13

Xã Tân Phong huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80413

14

Xã Mỏ Công huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80414

15

Xã Trà Vong huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80415

16

Bưu Cục Phát Tân Biên huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80450

17

Bưu Cục Tân Lập huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80451

18

Bưu Cục Mỏ Công huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

80452

Huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80500

2

Huyện ủy huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80501

3

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80502

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80504

6

Thị Trấn Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80506

7

Xã Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80507

8

Xã Thái Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80508

9

Xã Hảo Đước huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80509

10

Xã An Cơ huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80510

11

Xã Phước Vinh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80511

12

Xã Biên Giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80512

13

Xã Hoà Thạnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80513

14

Xã Hoà Hội huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80514

15

Xã Trí Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80515

16

Xã Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80516

17

Xã Ninh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80517

18

Xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80518

19

Xã Thanh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80519

20

Xã An Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80520

21

Bưu Cục Phát Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80550

22

Bưu Cục Thái Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80551

23

Bưu Cục Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80552

Huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80600

2

Huyện ủy huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80601

3

Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80602

4

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80604

6

Thị Trấn Hoà Thành huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80606

7

Xã Long Thành Bắc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80607

8

Xã Hiệp Tân huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80608

9

Xã Long Thành Trung huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80609

10

Xã Long Thành Nam huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80610

11

Xã Trường Tây huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80611

12

Xã Trường Đông huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80612

13

Xã Trường Hoà huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80613

14

Bưu Cục Phát Hòa Thành huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80650

15

Bưu Cục Mít Một huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80651

16

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hiệp Tân 1 huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80652

17

Bưu Điện Văn Hóa Xã Long Thành Nam 1 huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80653

18

Bưu Điện Văn Hóa Xã Long Thành Nam 2 huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

80654

Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80700

2

Huyện ủy huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80701

3

Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80702

4

Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80704

6

Thị Trấn Gò Dầu huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80706

7

Xã Thanh Phước huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80707

8

Xã Phước Thạnh huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80708

9

Xã Phước Đông huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80709

10

Xã Bàu Đồn huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80710

11

Xã Hiệp Thạnh huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80711

12

Xã Thạnh Đức huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80712

13

Xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80713

14

Xã Phước Trạch huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80714

15

Bưu Cục Phát Gò Dầu huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80750

16

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thanh Phước 1 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80751

17

Bưu Điện Văn Hóa Xã Phước Đông 1 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80752

18

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bàu Đồn 1 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80753

19

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hiệp Thạnh 1 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80754

20

Bưu Điện Văn Hóa Xã Cẩm Giang 1 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

80755

Huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80800

2

Huyện ủy huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80801

3

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80802

4

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80804

6

Thị Trấn Bến Cầu huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80806

7

Xã Tiên Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80807

8

Xã Long Chữ huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80808

9

Xã Long Giang huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80809

10

Xã Long Phước huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80810

11

Xã Long Khánh huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80811

12

Xã Long Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80812

13

Xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80813

14

Xã An Thạnh huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80814

15

Bưu Cục Phát Bến Cầu huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80850

16

Bưu Cục Long Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80851

17

Bưu Cục Mộc Bài huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80852

18

Bưu Điện Văn Hóa Xã Long Phước huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

80853

Huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80900

2

Huyện ủy huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80901

3

Hội đồng nhân dân huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80902

4

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80904

6

Thị Trấn Trảng Bàng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80906

7

Xã Gia Lộc huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80907

8

Xã Lộc Hưng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80908

9

Xã Hưng Thuận huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80909

10

Xã Đôn Thuận huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80910

11

Xã Gia Bình huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80911

12

Xã Phước Lưu huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80912

13

Xã Bình Thạnh huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80913

14

Xã Phước Chỉ huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80914

15

Xã An Hoà huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80915

16

Xã An Tịnh huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80916

17

Bưu Cục Phát Trảng Bàng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80950

18

Bưu Cục Linh Trung 3 huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80951

19

Bưu Cục KCN Trảng Bàng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80952

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Tây Ninh
  • ma buu dien tay ninh
  • ma buu chinh tay ninh

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Sơn La kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: