328 lượt xem

Mã bưu điện Khánh Hoà – Mã zip/postal code Khánh Hoà

Mã bưu điện Khánh Hòa hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 57000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 57000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Khánh Hòa có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Tổng hợp các mã zip postal code thuộc tỉnh Khánh Hòa

>>> Xem thêm :  Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu chính

 

Mã bưu chính tỉnh Khánh Hòa

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Khánh Hòa

57000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

57001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

57002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

57003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

57004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

57005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Khánh Hòa

57009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

57010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa

57011

10

Báo Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

57021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

57030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57036

15

Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII tỉnh Khánh Hòa

57037

16

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

57040

17

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

57041

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

57042

19

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

57043

20

Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

57044

21

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

57045

22

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

57046

23

Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Khánh Hòa

57047

24

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

57048

25

Công an tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57049

26

Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa

57050

27

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

57051

28

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

57052

29

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

57053

30

Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa

57054

31

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

57055

32

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

57056

33

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

57057

34

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

57058

35

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa

57060

36

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57061

37

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

57062

38

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57063

39

Thanh tra tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57064

40

Trường chính trị tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57065

41

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

57066

42

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57067

43

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57070

44

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

57078

45

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

57079

46

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

57080

47

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57081

48

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa

57085

49

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa

57086

50

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa

57087

51

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57088

52

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57089

53

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57090

54

Tỉnh Đoàn tỉnh Khánh Hòa

57091

55

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57092

56

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Khánh Hòa

57093

 

Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57100

2

Thành ủy thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57104

6

Phường Lộc Thọ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57106

7

Phường Xương Huân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57107

8

Phường Vĩnh Thọ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57108

9

Phường Vĩnh Phước thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57109

10

Phường Vĩnh Hải thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57110

11

Phường Vĩnh Hòa thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57111

12

Xã Vĩnh Lương thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57112

13

Xã Vĩnh Phương thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57113

14

Xã Vĩnh Ngọc thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57114

15

Phường Ngọc Hiệp thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57115

16

Phường Vạn Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57116

17

Phường Vạn Thắng thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57117

18

Phường Phương Sài thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57118

19

Phường Phương Sơn thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57119

20

Xã Vĩnh Hiệp thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57120

21

Xã Vĩnh Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57121

22

Xã Vĩnh Trung thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57122

23

Xã Vĩnh Thái thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57123

24

Phường Phước Hải thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57124

25

Phường Phước Tân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57125

26

Phường Phước Tiến thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57126

27

Phường Tân Lập thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57127

28

Phường Phước Hòa thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57128

29

Phường Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57129

30

Phường Vĩnh Trường thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57130

31

Phường Phước Long thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57131

32

Xã Phước Đồng thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57132

33

Bưu Cục Phát Nha Trang thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57150

34

Bưu Cục KHL Nha Trang thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57151

35

Bưu Cục TMĐT Nha Trang thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57152

36

Bưu Cục Lê Thánh Tôn thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57153

37

Bưu Cục Nguyễn Thiện Thuật thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57154

38

Bưu Cục Tháp Bà thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57155

39

Bưu Cục Đồng Đế thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57156

40

Bưu Cục Đường Đệ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57157

41

Bưu Cục Vĩnh Lương thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57158

42

Bưu Cục Vạn Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57159

43

Bưu Cục Phương Sài thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57160

44

Bưu Cục Vĩnh Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57161

45

Bưu Cục Lê Hồng Phong thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57162

46

Bưu Cục Tân Lập thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57163

47

Bưu Cục Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57164

48

Bưu Cục Bình Tân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57165

49

Bưu Cục Phước Đồng thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57166

50

Bưu Cục Hòn Rớ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57167

51

Bưu Cục Hệ 1 Khánh Hòa thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57199

 

Huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57200

2

Huyện ủy huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57201

3

Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57202

4

Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57204

6

Thị Trấn Vạn Giã huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57206

7

Xã Vạn Hưng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57207

8

Xã Xuân Sơn huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57208

9

Xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57209

10

Xã Vạn Phú huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57210

11

Xã Vạn Bình huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57211

12

Xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57212

13

Xã Vạn Khánh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57213

14

Xã Vạn Long huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57214

15

Xã Vạn Phước huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57215

16

Xã Đại Lãnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57216

17

Xã Vạn Thọ huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57217

18

Xã Vạn Thạnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57218

19

Bưu Cục Phát Vạn Ninh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57250

20

Bưu Cục Xuân Tự huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57251

21

Bưu Cục Đại Lãnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57252

22

Bưu Cục Vạn Thọ huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57253

 

Thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57300

2

Thị ủy thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57301

3

Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57302

4

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57304

6

Phường Ninh Hiệp thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57306

7

Xã Ninh Thân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57307

8

Xã Ninh Phụng thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57308

9

Xã Ninh Xuân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57309

10

Xã Ninh Bình thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57310

11

Xã Ninh Quang thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57311

12

Phường Ninh Giang thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57312

13

Phường Ninh Hà thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57313

14

Xã Ninh Lộc thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57314

15

Xã Ninh Ích thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57315

16

Xã Ninh Hưng thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57316

17

Xã Ninh Tân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57317

18

Xã Ninh Sim thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57318

19

Xã Ninh Tây thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57319

20

Xã Ninh Thượng thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57320

21

Xã Ninh Sơn thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57321

22

Xã Ninh An thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57322

23

Xã Ninh Trung thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57323

24

Xã Ninh Đông thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57324

25

Phường Ninh Đa thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57325

26

Xã Ninh Thọ thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57326

27

Phường Ninh Hải thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57327

28

Phường Ninh Diêm thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57328

29

Phường Ninh Thủy thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57329

30

Xã Ninh Phú thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57330

31

Xã Ninh Phước thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57331

32

Xã Ninh Vân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57332

33

Bưu Cục Phát Ninh Hòa thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57350

34

Bưu Cục KHL Ninh Hòa thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57351

35

Bưu Cục Ngã Ba Trong thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57352

36

Bưu Cục Ninh Xuân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57353

37

Bưu Cục Ninh Ích thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57354

38

Bưu Cục Dục Mỹ thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57355

39

Bưu Cục Lạc An thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57356

40

Bưu Cục Hòn Khói thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57357

41

Bưu Cục Ninh Phước thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57358

 

Huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57400

2

Huyện ủy huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57401

3

Hội đồng nhân dân huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57402

4

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57404

6

Thị Trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57406

7

Xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57407

8

Xã Khánh Phú huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57408

9

Xã Khánh Thành huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57409

10

Xã Cầu Bà huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57410

11

Xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57411

12

Xã Sơn Thái huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57412

13

Xã Giang Ly huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57413

14

Xã Khánh Thượng huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57414

15

Xã Khánh Nam huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57415

16

Xã Khánh Trung huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57416

17

Xã Khánh Hiệp huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57417

18

Xã Khánh Bình huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57418

19

Xã Khánh Đông huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57419

20

Bưu Cục Phát Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57450

 

Huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57500

2

Huyện ủy huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57501

3

Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57502

4

Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57504

6

Thị Trấn Diên Khánh huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57506

7

Xã Diên Phú huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57507

8

Xã Diên Điền huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57508

9

Xã Diên Sơn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57509

10

Xã Diên Lâm huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57510

11

Xã Diên Xuân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57511

12

Xã Diên Đồng huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57512

13

Xã Diên Thọ huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57513

14

Xã Diên Tân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57514

15

Xã Suối Tiên huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57515

16

Xã Diên Lộc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57516

17

Xã Diên Hòa huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57517

18

Xã Diên Phước huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57518

19

Xã Diên Lạc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57519

20

Xã Diên Thạnh huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57520

21

Xã Diên Bình huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57521

23

Xã Diên Toàn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57523

24

Xã Diên An huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57524

25

Bưu Cục Phát Diên Khánh huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57530

26

Bưu Cục Ngã Ba Thành huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57531

27

Bưu Cục Diên Xuân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57532

28

Bưu Cục Diên Phước huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57533

29

Bưu Cục Suối Hiệp huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57534

 

Huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57550

2

Huyện ủy huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57551

3

Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57552

4

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57553

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57554

6

Thị Trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57556

7

Xã Ba Cụm Bắc huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57557

8

Xã Ba Cụm Nam huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57558

9

Xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57559

10

Xã Thành Sơn huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57560

11

Xã Sơn Lâm huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57561

12

Xã Sơn Hiệp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57562

13

Xã Sơn Trung huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57563

14

Bưu Cục Phát Khánh Sơn huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57575

 

Huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57600

2

Huyện ủy huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57601

3

Hội đồng nhân dân huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57602

4

Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57604

6

Thị Trấn Cam Đức huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57606

7

Xã Cam Hiệp Bắc huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57607

8

Xã Cam Hiệp Nam huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57608

9

Xã Cam Thành Bắc huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57609

10

Xã Cam An Nam huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57610

11

Xã Cam An Bắc huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57611

12

Xã Cam Phước Tây huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57612

13

Xã Sơn Tân huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57613

14

Xã Cam Hải Tây huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57614

15

Xã Cam Hải Đông huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57615

16

Xã Cam Hòa huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57616

17

Xã Cam Tân huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57617

18

Xã Suối Tân huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57618

19

Xã Suối Cát huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57619

20

Bưu Cục Phát Cam Lâm huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57650

21

Bưu Cục Cam An Nam huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57651

22

Bưu Cục Cam Hòa huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57652

23

Bưu Cục Suối Tân huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57653

24

Bưu Cục Suối Dầu huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

57654

 

Thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57800

2

Thành ủy thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57801

3

Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57802

4

Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57804

6

Phường Cam Phú thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57806

7

Phường Cam Lộc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57807

8

Phường Cam Thuận thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57808

9

Phường Cam Linh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57809

10

Phường Cam Lợi thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57810

11

Phường Ba Ngòi thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57811

12

Xã Cam Phước Đông thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57812

13

Xã Cam Thịnh Tây thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57813

14

Xã Cam Thịnh Đông thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57814

15

Xã Cam Lập thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57815

16

Xã Cam Bình thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57816

17

Phường Cam Nghĩa thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57817

18

Xã Cam Thành Nam thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57818

19

Phường Cam Phúc Bắc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57819

20

Phường Cam Phúc Nam thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57820

21

Bưu Cục Phát Cam Ranh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57850

22

Bưu Cục Cam Phú thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57851

23

Bưu Cục Cam Phước Đông thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57852

24

Bưu Cục Mỹ Thanh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57853

25

Bưu Cục Mỹ Ca thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57854

26

Bưu Cục Cam Phúc Nam thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57855

27

Bưu Cục Cam Phúc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57856

28

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bình Hưng thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57857

29

Bưu Cục KHL-HCC Cam Ranh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57898

 

Huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57900

2

Huyện ủy huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57901

3

Hội đồng nhân dân huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57902

4

Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57904

6

Thị Trấn Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57906

7

Xã Sinh Tồn huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57907

8

Xã Song Tử Tây huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57908

9

Bưu Cục Phát Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57950

10

Bưu Cục Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57951

11

Bưu Điện Văn Hóa Đảo Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57952

12

Bưu Điện Văn Hóa Đảo Sinh Tồn huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57953

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Khánh Hòa
  • ma buu dien Khanh Hoa
  • ma buu chinh Khanh Hoa

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Khánh Hòa kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: