534 lượt xem

Mã bưu điện Hà Nội – Mã bưu chính zip/postal code Hà Nội

Mã bưu điện Hà Nội hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 10000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 10000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Hà Nội có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Chủ đề tóm tắt trong bài viết

Mã bưu điện Hà Nội – Mã bưu chính zip/postal code Hà Nội

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu chính

Mã bưu chính thành phố Hà Nội

10000

Bưu Cục Trung tâm thành phố Hà Nội

10000

Ủy ban Kiểm tra thành ủy thành phố Hà Nội

10101

Ban Tổ chức thành ủy thành phố Hà Nội

10102

Ban Tuyên giáo thành ủy thành phố Hà Nội

10103

Ban Dân vận thành ủy thành phố Hà Nội

10104

Ban Nội chính thành ủy thành phố Hà Nội

10105

Đảng ủy khối cơ quan thành phố Hà Nội

10109

Thành ủy và Văn phòng thành ủy thành phố Hà Nội

10110

Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội

10111

Báo Hà Nội Mới thành phố Hà Nội

10116

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

10121

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

10130

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

10135

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

10136

Kiểm toán nhà nước khu vực I thành phố Hà Nội

10137

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

10140

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

10141

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

10142

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

10143

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

10144

Sở Tài chính thành phố Hà Nội

10145

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

10146

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

10147

Sở Du lịch thành phố Hà Nội

10148

Công an thành phố Hà Nội

10149

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội thành phố Hà Nội

10150

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

10151

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

10152

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

10153

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

10154

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

10155

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội

10156

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

10157

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

10158

Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội

10159

Sở Y tế thành phố Hà Nội

10160

Bộ tư lệnh Thủ đô thành phố Hà Nội

10161

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

10162

Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố thành phố Hà Nội

10163

Thanh tra thành phố thành phố Hà Nội

10164

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

10165

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội

10166

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thành phố Hà Nội

10167

Bảo hiểm xã hội thanh phố thành phố Hà Nội

10170

Cục Thuế thành phố Hà Nội

10178

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

10179

Cục Thống kê thành phố Hà Nội

10180

Kho bạc Nhà nước thành phố thành phố Hà Nội

10181

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội

10185

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

10186

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội

10187

Liên đoàn Lao động thành phố thành phố Hà Nội

10188

Hội Nông dân thành phố thành phố Hà Nội

10189

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thành phố Hà Nội

10190

Thành Đoàn thành phố Hà Nội

10191

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thành phố Hà Nội

10192

Hội Cựu chiến binh thành phố thành phố Hà Nội

10193

Điểm phục vụ tại Văn phòng Trung ương thành phố Hà Nội

10195

Điểm phục vụ tại Văn phòng Quốc hội thành phố Hà Nội

10196

Điểm phục vụ tại Văn phòng Chính phủ thành phố Hà Nội

10197

Cục Bưu điện Trung ương thành phố Hà Nội

10198

Điểm phục vụ Bưu điện CP16 thành phố Hà Nội

10199

Đại Sứ Quán Cộng hòa A-déc-bai-gian tại Hà Nội

10200

Đại Sứ Quán Cộng hòa A-rập Ai-cập tại Hà Nội

10201

Đại Sứ Quán Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất tại Hà Nội

10202

Đại Sứ Quán Vương quốc A-rập Xê-út tạiHà Nội

10203

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ả-rập Xi-ri tại Hà Nội

10204

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ác-hen-ti-na tại Hà Nội

10205

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ác-mê-ni-a tại Hà Nội

10206

Đại Sứ Quán Ai-Len tại Hà Nội

10207

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ai-xơ-len tại Hà Nội

10208

Đại Sứ Quán Cộng hòa An-ba-ni tại Hà Nội

10209

Đại Sứ Quán Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Hà Nội

10210

Đại Sứ Quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Hà Nội

10211

Đại Sứ Quán Cộng hòa Áo tại Hà Nội

10212

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ăng-gô-la tại Hà Nội

10213

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ấn-độ tại Hà Nội

10214

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan tại Hà Nội

10215

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội

10216

Đại Sứ Quán Vương quốc Ba-ranh tại Hà Nội

10217

Đại Sứ Quán Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét tại Hà Nội

10218

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bê-la-rút tại Hà Nội

10219

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bê-nanh tại Hà Nội

10220

Đại Sứ Quán Vương quốc Bỉ tại Hà Nội

10221

Đại Sứ Quán Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a tại Hà Nội

10222

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bô-xni-a Hec-dê-gô-vi-na tại Hà Nội

10223

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bồ Đào Nha tại Hà Nội

10224

Đại Sứ Quán Cộng hòa liên bang Bra-xin tại Hà Nội

10225

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bru-nây tại Hà Nội

10226

Đại Sứ Quán Vương quốc Bu-tan tại Hà Nội

10227

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bu-run-đi tại Hà Nội

10228

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bun-ga-ri tại Hà Nội

10229

Đại Sứ Quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Hà Nội

10230

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Hà Nội

10231

Đại Sứ Quán Ca-na-đa tại Hà Nội

10232

Đại Sứ Quán Nhà nước Ca-ta tại Hà Nội

10233

Đại Sứ Quán Vương quốc Cam-pu-chia tại Hà Nội

10234

Đại Sứ Quán Cộng hòa Chi-lê tại Hà Nội

10235

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cô-lôm-bi-a tại Hà Nội

10236

Đại Sứ Quán Nhà nước Cô-oét tại Hà Nội

10237

Đại Sứ Quán Cộng hòa Công-gô tại Hà Nội

10238

Đại Sứ Quán Cộng hòa dân chủ Công-gô tại Hà Nội

10239

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cốt-đi-voa tại Hà Nội

10240

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cro-a-ti-a tại Hà Nội

10241

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cu-ba tại Hà Nội

10242

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dăm-bi-a tại Hà Nội

10243

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dim-ba-bu-ê tại Hà Nội

10244

Đại Sứ Quán Vương quốc Đan Mạch tại Hà Nội

10245

Đại Sứ Quán Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na tại Hà Nội

10246

Đại Sứ Quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội

10247

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ê-cu-a-đo tại Hà Nội

10248

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a tại Hà Nội

10249

Đại Sứ Quán Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a tại Hà Nội

10250

Đại Sứ Quán Cộng hòa En-xan-va-đo tại Hà Nội

10251

Liên minh Châu Âu Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội

10252

Đại Sứ Quán Cộng hòa E-xtô-ni-a tại Hà Nội

10253

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ga-bông tại Hà Nội

10254

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ga-na tại Hà Nội

10255

Đại Sứ Quán Cộng hòa Gi-bu-ti tại Hà Nội

10256

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ghi-nê tại Hà Nội

10257

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo tại Hà Nội

10258

Đại Sứ Quán Cộng hòa Gru-đi-a tại Hà Nội

10259

Đại Sứ Quán Gia-mai-ca tại Hà Nội

10260

Đại Sứ Quán Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni tại Hà Nội

10261

Đại Sứ Quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội

10262

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ha-i-ti tại Hà Nội

10263

Đại Sứ Quán Đại Hàn Dân Quốc tại Hà Nội

10264

Đại Sứ Quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội

10265

Đại Sứ Quán Hung-ga-ri tại Hà Nội

10266

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hy Lạp tại Hà Nội

10267

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hồi giáo I-ran tại Hà Nội

10268

Đại Sứ Quán Cộng hòa I-ta-li-a tại Hà Nội

10269

Đại Sứ Quán Cộng hòa In-đô-nê-xi-a tại Hà Nội

10270

Đại Sứ Quán Nhà nước I-xra-en tại Hà Nội

10271

Đại Sứ Quán Cộng hòa Kê-ni-a tại Hà Nội

10272

Đại Sứ Quán Cộng hòa Lát-vi-a tại Hà Nội

10273

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội

10274

Đại Sứ Quán Vương quốc Lê-xô-thô tại Hà Nội

10275

Đại Sứ Quán Nhà nước Li-bi tại Hà Nội

10276

Đại Sứ Quán Cộng hòa Lít-va tại Hà Nội

10277

Đại Sứ Quán Đại Công quốc Lúc-xăm-bua tại Hà Nội

10278

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ma-đa-ga-xca tại Hà Nội

10279

Đại Sứ Quán Ma-lai-xi-a tại Hà Nội

10280

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ma-li tại Hà Nội

10281

Đại Sứ Quán Vương quốc Ma Rốc tại Hà Nội

10282

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a tại Hà Nội

10283

Đại Sứ Quán Cộng hòa Man-đi-vơ tại Hà Nội

10284

Đại Sứ Quán Cộng hòa Man-ta tại Hà Nội

10285

Đại Sứ Quán Liên bang Mai-crô-nê-xi-a tại Hà Nội

10286

Đại Sứ Quán Liên bang Mê-hi-cô tại Hà Nội

10287

Đại Sứ Quán Cộng hòa Mi-an-ma tại Hà Nội

10288

Đại Sứ Quán Cộng hòa Mô-dăm-bích tại Hà Nội

10289

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni tại Hà Nội

10290

Đại Sứ Quán Cộng hòa Môn-đô-va tại Hà Nội

10291

Lãnh Sự Quán Mô-na-cô tại Hà Nội

10292

Đại Sứ Quán Mông cổ tại Hà Nội

10293

Đại Sứ Quán Vương quốc Na uy tại Hà Nội

10294

Đại Sứ Quán Cộng hòa Nam-mi-bia tại Hà Nội

10295

Đại Sứ Quán Cộng hòa Nam Phi tại Hà Nội

10296

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ liên bang Nê-pan tại Hà Nội

10297

Đại Sứ Quán Liên bang Nga tại Hà Nội

10298

Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Hà Nội

10299

Đại Sứ Quán Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a tại Hà Nội

10300

Đại Sứ Quán Niu Di-lân tại Hà Nội

10301

Đại Sứ Quán Vương quốc Ô-man tại Hà Nội

10302

Đại Sứ Quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Hà Nội

10303

Đại Sứ Quán Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan tại Hà Nội

10304

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pa-lau tại Hà Nội

10305

Đại Sứ Quán Nhà nước Pa-le-xtin tại Hà Nội

10306

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pa-na-ma tại Hà Nội

10307

Đại Sứ Quán Nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê Độc lập tại Hà Nội

10308

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pa-ra-guay tại Hà Nội

10309

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pê-ru tại Hà Nội

10310

Lãnh Sự Quán Cộng hòa Pê-ru tại Hà Nội

10311

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội

10312

Đại Sứ Quán Cộng hòa Phần lan tại Hà Nội

10313

Đại Sứ Quán Cộng hòa Phi-líp-pin tại Hà Nội

10314

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ru-an-đa tại Hà Nội

10315

Đại Sứ Quán Ru-ma-ni tại Hà Nội

10316

Lãnh Sự Quán San Ma-ri-nô tại Hà Nội

10317

Đại Sứ Quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội

10318

Đại Sứ Quán Cộng hòa Sê-nê-gan tại Hà Nội

10319

Đại Sứ Quán Cộng hòa Si-ê-ra Lê-ôn tại Hà Nội

10320

Đại Sứ Quán Cộng hòa Síp tại Hà Nội

10321

Đại Sứ Quán Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a tại Hà Nội

10322

Đại Sứ Quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Hà Nội

10323

Đại Sứ Quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội

10324

Đại Sứ Quán Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội

10325

Đại Sứ Quán Thụy Điển tại Hà Nội

10326

Đại Sứ Quán Liên Bang Thụy Sỹ tại Hà Nội

10327

Đại Sứ Quán Cộng hòa Tô-gô tại Hà Nội

10328

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Hà Nội

10329

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội

10330

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te tại Hà Nội

10331

Đại Sứ Quán Cộng hòa Tuy-ni-di tại Hà Nội

10332

Đại Sứ Quán U-crai-na tại Hà Nội

10333

Đại Sứ Quán Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan tại Hà Nội

10334

Lãnh Sự Quán Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan tại Hà Nội

10335

Đại Sứ Quán Cộng hòa U-gan-da tại Hà Nội

10336

Đại Sứ Quán Cộng hòa Đông U-ru-goay tại Hà Nội

10337

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bô-li-va Ri-a-na Vê-nê-du-ê-la tại Hà Nội

10338

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xây-sen tại Hà Nội

10339

Lãnh Sự Quán Cộng hòa Xây-sen tại Hà Nội

10340

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xéc-bi-a tại Hà Nội

10341

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xinh-ga-po tại Hà Nội

10342

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xlô-va-ki-a tại Hà Nội

10343

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xlô-ven-ni-a tại Hà Nội

10344

Đại Sứ Quán Cộng hòa Liên bang Xô-ma-li tại Hà Nội

10345

Đại Sứ Quán Cộng hòa XHCN Dân chủ Xri-lan-ca tại Hà Nội

10346

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xu-đăng tại Hà Nội

10347

Đại Sứ Quán Cộng hòa Y-ê-men tại Hà Nội

10348

Chương trình của Liên hợp quốc về Phát triển tại Hà Nội

10349

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Hà Nội

10350

Quỹ Dân số Liêp hợp quốc tại Hà Nội

10351

Cơ quan phòng chống Ma Túy và Tội phạm của Liên hợp quốc tại Hà Nội

10352

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Hà Nội

10353

Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc tế về HIV/AIDS tại Hà Nội

10354

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc tại Hà Nội

10355

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc tại Hà Nội

10356

Tổ chức y tế Thế giới tại Hà Nội

10357

Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Hà Nội

10358

Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Hà Nội

10359

Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội

10360

Tổ chức Tài chính Quốc tế tại Hà Nội

10361

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương tại Hà Nội

10362

Tổ chức di cư Quốc tế tại Hà Nội

10363

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Hà Nội

10364

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế tại Hà Nội

10365

Tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho Phụ nữ tại Hà Nội

10366

Quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11000

Quận ủy quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11001

Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11002

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11003

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11004

Phường Hàng Trống quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11006

Phường Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11007

Phường Phúc Tân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11008

Phường Đồng Xuân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11009

Phường Hàng Buồm quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11010

Phường Hàng Bạc quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11011

Phường Hàng Đào quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11012

Phường Hàng Mã quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11013

Phường Hàng Bồ quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11014

Phường Hàng Gai quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11015

Phường Cửa Đông quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11016

Phường Hàng Bông quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11017

Phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11018

Phường Trần Hưng Đạo quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11019

Phường Hàng Bài quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11020

Phường Phan Chu Trinh quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11021

Phường Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11022

Phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11023

Bưu Cục Phát Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11050

Bưu Cục KHL Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11051

Bưu Cục KHL Hoàn Kiếm quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11052

Bưu Cục KHL Ba Đình quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11053

Bưu Cục Quốc Tế quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11054

Bưu Cục Đại Sứ – Phát Nhanh quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11055

Bưu Cục Phát Nhanh quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11056

Bưu Cục Lương Văn Can quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11057

Bưu Cục Đồng Xuân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11058

Bưu Cục Hàng Cót quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11059

Bưu Cục Cửa Nam quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11060

Bưu Cục Ga Hà Nội quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11061

Bưu Cục Tháp Hà Nội quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11062

Bưu Cục Giao Dịch 5 quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11063

Quận Ba Đình thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11100

Quận ủy quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11101

Hội đồng nhân dân quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11102

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11104

Phường Liễu Giai quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11106

Phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11107

Phường Cống Vị quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11108

Phường Ngọc Khánh quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11109

Phường Giảng Võ quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

11110

Phường Thành Công quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11111

Phường Kim Mã quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11112

Phường Đội Cấn quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11113

Phường Điện Biên quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11114

Phường Nguyễn Trung Trực quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11115

Phường Phúc Xá quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11116

Phường Trúc Bạch quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11117

Phường Quán Thánh quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11118

Phường Ngọc Hà quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11119

Bưu Cục Phát Ba Đình 1 quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11150

Bưu Cục Phát Ba Đình 2 quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11151

Bưu Cục Phát Hoàn Kiếm quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11152

Bưu Cục Vĩnh Phúc quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11153

Bưu Cục Cống Vị quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11154

Bưu Cục Giảng Võ quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11155

Bưu Cục Nguyễn Thái Học quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11156

Bưu Cục Quán Thánh quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11157

Bưu Cục Thanh Niên quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11158

Bưu Cục Giao dịch 3 quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11159

Bưu Cục HCC Hoàn Kiếm quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11198

Bưu Cục Hệ 1 Hà Nội quận Ba Đình thành phố Hà Nội

11199

Quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11200

Quận ủy quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11201

Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11202

Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11204

Phường Xuân La quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11206

Phường Quảng An quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11207

Phường Tứ Liên quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11208

Phường Nhật Tân quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11209

Phường Phú Thượng quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11210

Phường Bưởi quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11211

Phường Thuỵ Khuê quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11212

Phường Yên Phụ quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11213

Bưu Cục Phát Tây Hồ 1 quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11250

Bưu Cục KĐT Ciputra quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11251

Bưu Cục Lạc Long Quân quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11252

Bưu Cục Âu Cơ quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11253

Bưu Cục Yên Thái quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11254

Bưu Cục Yên Phụ quận Tây Hồ tỉnh thành phố Hà Nội

11255

Quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11300

Quận ủy quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11301

Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11302

Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11304

Phường Quan Hoa quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11306

Phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11307

Phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11308

Phường Mai Dịch quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11309

Phường Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11310

Phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11311

Phường Yên Hoà quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11312

Phường Trung Hoà quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11313

Bưu Cục Phát Cầu Giấy 1 quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11350

Bưu Cục Phát Cầu Giấy 2 quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11351

Bưu Cục KHL Cầu Giấy quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11352

Bưu Cục Hoàng Sâm quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11353

Bưu Cục Nghĩa Tân quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11354

Bưu Cục Hoàng Quốc Việt quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11355

Bưu Cục Nguyễn Khánh Toàn quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11356

Bưu Cục KHL Trung Yên quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11357

Bưu Cục Trung Hòa quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11358

Bưu Cục HCC Đống Đa quận Cầu Giấy tỉnh thành phố Hà Nội

11398

Quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11400

Quận ủy quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11401

Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11402

Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11404

Phường Thanh Xuân Bắc quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11406

Phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11407

Phường Hạ Đình quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11408

Phường Kim Giang quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11409

Phường Khương Đình quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11410

Phường Khương Mai quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11411

Phường Phương Liệt quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11412

Phường Khương Trung quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11413

Phường Thượng Đình quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11414

Phường Nhân Chính quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11415

Phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11416

Bưu Cục Phát Thanh Xuân quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11450

Bưu Cục Phát TMĐT Thanh Xuân quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11451

Bưu Cục KHL Thanh Xuân quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11452

Bưu Cục Thanh Xuân Bắc quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11453

Bưu Cục Bùi Xương Trạch quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11454

Bưu Cục Khương Mai quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11455

Bưu Cục Phương Liệt quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11456

Bưu Cục Khương Đình quận Thanh Xuân tỉnh thành phố Hà Nội

11457

Quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11500

Quận ủy quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11501

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11502

Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11504

Phường Hàng Bột quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11506

Phường Văn Chương quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11507

Phường Văn Miếu quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11508

Phường Quốc Tử Giám quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11509

Phường Cát Linh quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11510

Phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11511

Phường Láng Thượng quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11512

Phường Láng Hạ quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11513

Phường Quang Trung quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11514

Phường Trung Liệt quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11515

Phường Thịnh Quang quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11516

Phường Ngã Tư Sở quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11517

Phường Khương Thượng quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11518

Phường Phương Mai quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11519

Phường Kim Liên quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11520

Phường Trung Tự quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11521

Phường Phương Liên quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11522

Phường Trung Phụng quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11523

Phường Nam Đồng quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11524

Phường Thổ Quan quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11525

Phường Khâm Thiên quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11526

Bưu Cục Phát Đống Đa 1 quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11550

Bưu Cục Phát Đống Đa 2 quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11551

Bưu Cục KHL Đống Đa quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11552

Bưu Cục Hoàng Cầu quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11553

Bưu Cục Láng Trung quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11554

Bưu Cục Đặng Tiến Đông quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11555

Bưu Cục Kim Liên quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11556

Bưu Cục Xã Đàn quận Đống Đa tỉnh thành phố Hà Nội

11557

Quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11600

Quận ủy quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11601

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11602

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11604

Phường Lê Đại Hành quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11606

Phường Phố Huế quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11607

Phường Đồng Nhân quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11608

Phường Đống Mác quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11609

Phường Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11610

Phường Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11611

Phường Ngô Thì Nhậm quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11612

Phường Bùi Thị Xuân quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11613

Phường Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11614

Phường Bách Khoa quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11615

Phường Đồng Tâm quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11616

Phường Trương Định quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11617

Phường Bạch Mai quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11618

Phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11619

Phường Quỳnh Lôi quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11620

Phường Quỳnh Mai quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11621

Phường Vĩnh Tuy quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11622

Phường Thanh Lương quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11623

Phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11624

Phường Cầu Dền quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11625

Bưu Cục Phát Hai Bà Trưng 1 quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11650

Bưu Cục Phát Hai Bà Trưng 2 quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11651

Bưu Cục Phát TMĐT Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11652

Bưu Cục Giao dịch 6 quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11653

Bưu Cục Nguyễn Công Trứ quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11654

Bưu Cục Lò Đúc quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11655

Bưu Cục Đầm Trấu quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11656

Bưu Cục Bách Khoa quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11657

Bưu Cục Chợ Mơ quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11658

Bưu Cục KHL Hai Bà Trưng quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11659

Bưu Cục TMĐT Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11660

Bưu Cục Lạc Trung quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11661

Bưu Cục Võ Thị Sáu quận Hai Bà Trưng tỉnh thành phố Hà Nội

11662

Quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11700

Quận ủy quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11701

Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11702

Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11704

Phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11706

Phường Yên Sở quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11707

Phường Trần Phú quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11708

Phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11709

Phường Mai Động quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11710

Phường Thanh Trì quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11711

Phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11712

Phường Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11713

Phường Tân Mai quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11714

Phường Tương Mai quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11715

Phường Giáp Bát quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11716

Phường Định Công quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11717

Phường Đại Kim quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11718

Phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11719

Bưu Cục Phát Hoàng Mai quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11750

Bưu Cục Phát TMĐT Hoàng Mai quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11751

Bưu Cục Phát Bưu Tá Trần Phú quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11752

Bưu Cục Trần Phú quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11753

Bưu Cục Tam Trinh quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11754

Bưu Cục Nguyễn An Ninh quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11755

Bưu Cục Đô Thị Định Công quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11756

Bưu Cục Bắc Linh Đàm quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11757

Bưu Cục Nguyễn Hữu Thọ quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11758

Bưu Cục HCC Hai Bà Trưng quận Hoàng Mai tỉnh thành phố Hà Nội

11798

Quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11800

Quận ủy quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11801

Hội đồng nhân dân quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11802

Ủy ban nhân dân quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11804

Phường Việt Hưng quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11806

Phường Giang Biên quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11807

Phường Thượng Thanh quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11808

Phường Đức Giang quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11809

Phường Ngọc Thuỵ quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11810

Phường Ngọc Lâm quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11811

Phường Gia Thuỵ quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11812

Phường Bồ Đề quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11813

Phường Long Biên quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11814

Phường Cự Khối quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11815

Phường Thạch Bàn quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11816

Phường Phúc Lợi quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11817

Phường Sài Đồng quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11818

Phường Phúc Đồng quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11819

Bưu Cục Phát Long Biên quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11850

Bưu Cục KHL Trung tâm 5 quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11851

Bưu Cục Đức Giang quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11852

Bưu Cục Ngô Gia Tự quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11853

Bưu Cục Long Biên quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11854

Bưu Cục Nguyễn Văn Cừ quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11855

Bưu Cục Sài Đồng quận Long Biên tỉnh thành phố Hà Nội

11856

Quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11900

Quận ủy quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11901

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11902

Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11903

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11904

Phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11906

Phường Cổ Nhuế 2 quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11907

Phường Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11908

Phường Đông Ngạc quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11909

Phường Đức Thắng quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11910

Phường Liên Mạc quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11911

Phường Thượng Cát quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11912

Phường Thuỵ Phương quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11913

Phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11914

Phường Minh Khai quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11915

Phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11916

Phường Cổ Nhuế 1 quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11917

Phường Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11918

Bưu Cục Phát Bắc Từ Liêm quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11950

Bưu Cục KHL Thăng Long 1 quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11951

Bưu Cục Tân Xuân quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11952

Bưu Cục Tài Chính quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11953

Bưu Cục Nhổn 1 quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11954

Bưu Cục Nhổn 2 quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11955

Bưu Cục Cổ Nhuế quận Bắc Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

11956

Quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12000

Quận ủy quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12001

Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12002

Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12003

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12004

Phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12006

Phường Phương Canh quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12007

Phường Xuân Phương quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12008

Phường Tây Mỗ quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12009

Phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12010

Phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12011

Phường Mễ Trì quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12012

Phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12013

Phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12014

Phường Mỹ Đình 1 quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12015

Bưu Cục Phát Từ Liêm quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12050

Bưu Cục Phát TMĐT Nguyễn Cơ Thạch quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12051

Bưu Cục Phát Phạm Hùng quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12053

Bưu Cục Xuân Phương quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12054

Bưu Cục Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12055

Bưu Cục Nội Dịch quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12057

Bưu Cục KHL Thăng Long quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12058

Bưu Cục KHL Mỹ Đình quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12059

Bưu Cục TMĐT Nguyễn Cơ Thạch quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12060

Bưu Cục TMĐT Thường Tín quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12061

Bưu Cục Thăng Long quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12062

Bưu Cục Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12063

Bưu Cục Mỹ Đình 3 quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12064

Bưu Cục HCC Từ Liêm quận Nam Từ Liêm tỉnh thành phố Hà Nội

12098

Quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12100

Quận ủy quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12101

Hội đồng nhân dân quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12102

Ủy ban nhân dân quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12104

Phường Hà Cầu quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12106

Phường Nguyễn Trãi quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12107

Phường Phúc La quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12108

Phường Văn Quán quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12109

Phường Mộ Lao quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12110

Phường Yết Kiêu quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12111

Phường Vạn Phúc quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12112

Phường La Khê quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12113

Phường Dương Nội quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12114

Phường Quang Trung quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12115

Phường Yên Nghĩa quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12116

Phường Biên Giang quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12117

Phường Đồng Mai quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12118

Phường Phú Lãm quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12119

Phường Phú Lương quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12120

Phường Kiến Hưng quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12121

Phường Phú La quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12122

Bưu Cục Phát Hà Đông 1 quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12150

Bưu Cục Phát Hà Đông 2 quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12151

Bưu Cục KHL Hà Đông quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12152

Bưu Cục KHL Văn Phú quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12153

Bưu Cục Lê Lợi quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12154

Bưu Cục Nguyễn Chánh quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12155

Bưu Cục Văn Mỗ quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12156

Bưu Cục Nguyễn Trãi quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12157

Bưu Cục La Khê quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12158

Bưu Cục Phú Lãm quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12159

Bưu Cục Ba La quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12160

Bưu Điện Văn Hóa Xã Kiến Hưng quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12161

Bưu Cục HCC Hà Đông quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12198

Bưu Cục Hệ 1 Hà Tây quận Hà Đông tỉnh thành phố Hà Nội

12199

Huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12200

Huyện ủy huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12201

Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12202

Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12204

Thị Trấn Sóc Sơn huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12206

Xã Tân Minh huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12207

Xã Bắc Phú huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12208

Xã Tân Hưng huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12209

Xã Trung Giã huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12210

Xã Hồng Kỳ huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12211

Xã Phù Linh huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12212

Xã Nam Sơn huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12213

Xã Bắc Sơn huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12214

Xã Minh Trí huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12215

Xã Minh Phú huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12216

Xã Tân Dân huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12217

Xã Hiền Ninh huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12218

Xã Thanh Xuân huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12219

Xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12220

Xã Phú Cường huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12221

Xã Phú Minh huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12222

Xã Mai Đình huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12223

Xã Phù Lỗ huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12224

Xã Đông Xuân huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12225

Xã Tiên Dược huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12226

Xã Đức Hoà huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12227

Xã Xuân Thu huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12228

Xã Kim Lũ huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12229

Xã Xuân Giang huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12230

Xã Việt Long huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12231

Bưu Cục Phát Sóc Sơn huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12250

Bưu Cục Trung Giã huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12251

Bưu Cục Minh Trí huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12252

Bưu Cục Tân Dân huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12253

Bưu Cục Kim Anh huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12254

Bưu Cục Nhà Ga T2 huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12255

Bưu Cục Nhà Ga T1 huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12256

Bưu Cục Nội Bài huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12257

Bưu Cục Phủ Lỗ huyện Sóc Sơn tỉnh thành phố Hà Nội

12258

Huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12300

Huyện ủy huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12301

Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12302

Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12304

Thị Trấn Đông Anh huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12306

Xã Uy Nỗ huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12307

Xã Việt Hùng huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12308

Xã Liên Hà huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12309

Xã Vân Hà huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12310

Xã Xuân Nộn huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12311

Xã Nguyên Khê huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12312

Xã Tiên Dương huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12313

Xã Vân Nội huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12314

Xã Thuỵ Lâm huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12315

Xã Bắc Hồng huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12316

Xã Nam Hồng huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12317

Xã Kim Nỗ huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12318

Xã Kim Chung huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12319

Xã Đại Mạch huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12320

Xã Võng La huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12321

Xã Hải Bối huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12322

Xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12323

Xã Xuân Canh huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12324

Xã Tầm Xá huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12325

Xã Đông Hội huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12326

Xã Mai Lâm huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12327

Xã Cổ Loa huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12328

Xã Dục Tú huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12329

Bưu Cục Phát Đông Anh huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12350

Bưu Cục Phát KCN Thăng Long huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12351

Bưu Cục Ga Đông Anh huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12352

Bưu Cục Vân Trì huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12353

Bưu Cục KCN Thăng Long huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12354

Bưu Cục Bắc Thăng Long huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12355

Bưu Cục Lộc Hà huyện Đông Anh tỉnh thành phố Hà Nội

12356

Huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12400

Huyện ủy huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12401

Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12402

Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12404

Thị Trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12406

Xã Dương Xá huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12407

Xã Dương Quang huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12408

Xã Phú Thị huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12409

Xã Kim Sơn huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12410

Xã Lệ Chi huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12411

Xã Trung Mầu huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12412

Xã Phù Đổng huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12413

Xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12414

Xã Yên Thường huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12415

Xã Yên Viên huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12416

Thị Trấn Yên Viên huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12417

Xã Đình Xuyên huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12418

Xã Dương Hà huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12419

Xã Đặng Xá huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12420

Xã Cổ Bi huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12421

Xã Đông Dư huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12422

Xã Bát Tràng huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12423

Xã Kim Lan huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12424

Xã Văn Đức huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12425

Xã Đa Tốn huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12426

Xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12427

Bưu Cục Phát Gia Lâm huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12450

Bưu Cục KHL Gia Lâm huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12451

Bưu Cục Yên Viên huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12452

Bưu Cục Đa Tốn huyện Gia Lâm tỉnh thành phố Hà Nội

12453

Huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12500

Huyện ủy huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12501

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12502

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12504

Thị Trấn Văn Điển huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12506

Xã Yên Mỹ huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12507

Xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12508

Xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12509

Xã Thanh Liệt huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12510

Xã Tân Triều huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12511

Xã Hữu Hoà huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12512

Xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12513

Xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12514

Xã Đại Áng huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12515

Xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12516

Xã Liên Ninh huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12517

Xã Đông Mỹ huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12518

Xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12519

Xã Duyên Hà huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12520

Xã Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12521

Bưu Cục Phát Thanh Trì huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12550

Bưu Cục KHL Thanh Trì huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12551

Bưu Cục Đông Mỹ huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12552

Bưu Cục Ngọc Hồi huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12553

Huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12600

Huyện ủy huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12601

Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12602

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12604

Thị Trấn Tây Đằng huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12606

Xã Chu Minh huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12607

Xã Minh Châu huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12608

Xã Phú Châu huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12609

Xã Phú Phương huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12610

Xã Châu Sơn huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12611

Xã Tản Hồng huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12612

Xã Phú Cường huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12613

Xã Cổ Đô huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12614

Xã Vạn Thắng huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12615

Xã Phú Đông huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12616

Xã Phong Vân huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12617

Xã Thái Hòa huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12618

Xã Đồng Thái huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12619

Xã Vật Lại huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12620

Xã Phú Sơn huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12621

Xã Cẩm Lĩnh huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12622

Xã Tòng Bạt huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12623

Xã Sơn Đà huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12624

Xã Thuần Mỹ huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12625

Xã Ba Trại huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12626

Xã Minh Quang huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12627

Xã Khánh Thượng huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12628

Xã Ba Vì huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12629

Xã Yên Bài huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12630

Xã Vân Hòa huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12631

Xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12632

Xã Thụy An huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12633

Xã Tiên Phong huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12634

Xã Đông Quang huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12635

Xã Cam Thượng huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12636

Bưu Cục Phát Ba Vì huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12650

Bưu Cục Vạn Thắng huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12651

Bưu Cục Nhông huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12652

Bưu Cục Suối Hai huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12653

Bưu Cục Sơn Đà huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12654

Bưu Cục Chợ Mộc huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12655

Bưu Cục Tản Lĩnh huyện Ba Vì tỉnh thành phố Hà Nội

12656

Thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12700

Thị ủy thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12701

Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12702

Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12704

Phường Lê Lợi thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12706

Phường Viên Sơn thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12707

Phường Phú Thịnh thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12708

Xã Đường Lâm thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12709

Xã Xuân Sơn thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12710

Xã Thanh Mỹ thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12711

Phường Xuân Khanh thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12712

Xã Kim Sơn thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12713

Xã Cổ Đông thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12714

Xã Sơn Đông thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12715

Phường Trung Sơn Trầm thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12716

Phường Sơn Lộc thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12717

Phường Trung Hưng thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12718

Phường Quang Trung thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12719

Phường Ngô Quyền thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12720

Bưu Cục Phát Sơn Tây thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12750

Bưu Cục Xuân Khanh thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12751

Bưu Cục Đồng Mô thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12752

Bưu Cục Sơn Lộc thị xã Sơn Tây tỉnh thành phố Hà Nội

12753

Huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12800

Huyện ủy huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12801

Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12802

Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12804

Thị Trấn Phúc Thọ huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12806

Xã Phúc Hòa huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12807

Xã Long Xuyên huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12808

Xã Thượng Cốc huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12809

Xã Hát Môn huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12810

Xã Vân Nam huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12811

Xã Vân Hà huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12812

Xã Vân Phúc huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12813

Xã Xuân Phú huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12814

Xã Võng Xuyên huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12815

Xã Cẩm Đình huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12816

Xã Sen Chiểu huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12817

Xã Phương Độ huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12818

Xã Thọ Lộc huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12819

Xã Tích Giang huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12820

Xã Trạch Mỹ Lộc huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12821

Xã Phụng Thượng huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12822

Xã Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12823

Xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12824

Xã Hiệp Thuận huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12825

Xã Liên Hiệp huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12826

Xã Tam Thuấn huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12827

Xã Thanh Đa huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12828

Bưu Cục Phát Phúc Thọ huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12850

Bưu Cục Vân Nam huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12851

Bưu Cục Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12852

Bưu Cục Tam Hiệp huyện Phúc Thọ tỉnh thành phố Hà Nội

12853

Huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12900

Huyện ủy huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12901

Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12902

Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12903

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12904

Xã Đại Thịnh huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12906

Thị Trấn Quang Minh huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12907

Thị Trấn Chi Đông huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12908

Xã Kim Hoa huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12909

Xã Thanh Lâm huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12910

Xã Tam Đồng huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12911

Xã Tiến Thắng huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12912

Xã Tự Lập huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12913

Xã Liên Mạc huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12914

Xã Vạn Yên huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12915

Xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12916

Xã Chu Phan huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12917

Xã Thạch Đà huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12918

Xã Hoàng Kim huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12919

Xã Văn Khê huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12920

Xã Tráng Việt huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12921

Xã Tiền Phong huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12922

Xã Mê Linh huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12923

Bưu Cục Phát Mê Linh huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12950

Bưu Cục KCN Quang Minh huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12951

Bưu Cục Thạch Đà huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12952

Bưu Cục Tiền Phong huyện Mê Linh tỉnh thành phố Hà Nội

12953

Huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13000

Huyện ủy huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13001

Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13002

Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13003

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13004

Thị Trấn Phùng huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13006

Xã Đan Phượng huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13007

Xã Thượng Mỗ huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13008

Xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13009

Xã Tân Hội huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13010

Xã Tân Lập huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13011

Xã Liên Trung huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13012

Xã Liên Hà huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13013

Xã Liên Hồng huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13014

Xã Hồng Hà huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13015

Xã Trung Châu huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13016

Xã Thọ Xuân huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13017

Xã Thọ An huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13018

Xã Phương Đình huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13019

Xã Đồng Tháp huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13020

Xã Song Phượng huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13021

Bưu Cục Phát Đan Phượng huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13050

Bưu Cục Bến Xe Phùng huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13051

Bưu Cục Tân Hội huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13052

Bưu Cục Thọ An huyện Đan Phượng tỉnh thành phố Hà Nội

13053

Huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13100

Huyện ủy huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13101

Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13102

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13104

Thị Trấn Liên Quan huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13106

Xã Phú Kim huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13107

Xã Đại Đồng huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13108

Xã Cẩm Yên huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13109

Xã Lại Thượng huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13110

Xã Bình Yên huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13111

Xã Tân Xã huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13112

Xã Thạch Hoà huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13113

Xã Yên Bình huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13114

Xã Yên Trung huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13115

Xã Tiến Xuân huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13116

Xã Hạ Bằng huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13117

Xã Đồng Trúc huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13118

Xã Cần Kiệm huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13119

Xã Kim Quan huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13120

Xã Thạch Xá huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13121

Xã Bình Phú huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13122

Xã Phùng Xá huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13123

Xã Hữu Bằng huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13124

Xã Dị Nậu huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13125

Xã Canh Nậu huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13126

Xã Hương Ngải huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13127

Xã Chàng Sơn huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13128

Bưu Cục Phát Thạch Thất huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13150

Bưu Cục Hoà Lạc huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13151

Bưu Cục Yên Bình huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13152

Bưu Cục Bình Phú huyện Thạnh Thất tỉnh thành phố Hà Nội

13153

Huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13200

Huyện ủy huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13201

Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13202

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13204

Thị Trấn Trạm Trôi huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13206

Xã Đức Thượng huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13207

Xã Minh Khai huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13208

Xã Dương Liễu huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13209

Xã Cát Quế huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13210

Xã Yên Sở huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13211

Xã Đắc Sở huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13212

Xã Tiền Yên huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13213

Xã Song Phương huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13214

Xã Vân Côn huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13215

Xã An Thượng huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13216

Xã Đông La huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13217

Xã La Phù huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13218

Xã An Khánh huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13219

Xã Lại Yên huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13220

Xã Vân Canh huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13221

Xã Di Trạch huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13222

Xã Kim Chung huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13223

Xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13224

Xã Đức Giang huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13225

Bưu Cục Phát Hoài Đức huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13250

Bưu Cục Chợ Sấu huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13251

Bưu Cục Vân Côn huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13252

Bưu Cục Ngãi Cầu huyện Hoài Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13253

Huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13300

Huyện ủy huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13301

Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13302

Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13304

Thị Trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13306

Xã Yên Sơn huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13307

Xã Phượng Cách huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13308

Xã Sài Sơn huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13309

Xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13310

Xã Ngọc Liệp huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13311

Xã Liệp Tuyết huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13312

Xã Tuyết Nghĩa huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13313

Xã Phú Cát huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13314

Xã Đông Xuân huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13315

Xã Phú Mãn huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13316

Xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13317

Xã Đông Yên huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13318

Xã Cấn Hữu huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13319

Xã Nghĩa Hương huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13320

Xã Thạch Thán huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13321

Xã Cộng Hòa huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13322

Xã Đồng Quang huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13323

Xã Tân Hòa huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13324

Xã Tân Phú huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13325

Xã Đại Thành huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13326

Bưu Cục Phát Quốc Oai huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13350

Bưu Cục Sài Sơn huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13351

Bưu Cục Hòa Phú huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13352

Bưu Cục Cấn Hữu huyện Quốc Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13353

Huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13400

Huyện ủy huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13401

Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13402

Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13404

Thị Trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13406

Xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13407

Xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13408

Xã Ngọc Hòa huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13409

Xã Trường Yên huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13410

Xã Phú Nghĩa huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13411

Xã Đông Phương Yên huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13412

Xã Trung Hòa huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13413

Xã Thanh Bình huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13414

Xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13415

Xã Thủy Xuân Tiên huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13416

Thị Trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13417

Xã Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13418

Xã Tân Tiến huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13419

Xã Hoàng Văn Thụ huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13420

Xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13421

Xã Mỹ Lương huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13422

Xã Trần Phú huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13423

Xã Đồng Lạc huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13424

Xã Hồng Phong huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13425

Xã Đồng Phú huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13426

Xã Hòa Chính huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13427

Xã Phú Nam An huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13428

Xã Văn Võ huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13429

Xã Thượng Vực huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13430

Xã Hoàng Diệu huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13431

Xã Quảng Bị huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13432

Xã Hợp Đồng huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13433

Xã Tốt Động huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13434

Xã Đại Yên huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13435

Xã Lam Điền huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13436

Xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13437

Bưu Cục Phát Chương Mỹ huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13450

Bưu Cục Xuân Mai huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13451

Bưu Cục Trường Yên huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13452

Bưu Cục Quảng Bị huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13453

Bưu Cục Hoàng Văn Thụ huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13454

Bưu Cục Miếu Môn huyện Chương Mỹ tỉnh thành phố Hà Nội

13455

Huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13500

Huyện ủy huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13501

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13502

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13504

Thị Trấn Kim Bài huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13506

Xã Đỗ Động huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13507

Xã Thanh Văn huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13508

Xã Thanh Thùy huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13509

Xã Tam Hưng huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13510

Xã Mỹ Hưng huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13511

Xã Bình Minh huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13512

Xã Cự Khê huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13513

Xã Bích Hòa huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13514

Xã Cao Viên huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13515

Xã Thanh Cao huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13516

Xã Thanh Mai huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13517

Xã Kim An huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13518

Xã Kim Thư huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13519

Xã Phương Trung huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13520

Xã Dân Hòa huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13521

Xã Cao Dương huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13522

Xã Xuân Dương huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13523

Xã Hồng Dương huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13524

Xã Liên Châu huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13525

Xã Tân Ước huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13526

Bưu Cục Phát Thanh Oai huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13550

Bưu Cục Thanh Thuỳ huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13551

Bưu Cục Bình Đà huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13552

Bưu Cục Ngã Tư Vác huyện Thanh Oai tỉnh thành phố Hà Nội

13553

Huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13600

Huyện ủy huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13601

Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13602

Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13604

Thị Trấn Thường Tín huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13606

Xã Hà Hồi huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13607

Xã Vân Tảo huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13608

Xã Thư Phú huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13609

Xã Tự Nhiên huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13610

Xã Hồng Vân huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13611

Xã Ninh Sở huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13612

Xã Duyên Thái huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13613

Xã Văn Bình huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13614

Xã Nhị Khê huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13615

Xã Khánh Hà huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13616

Xã Hòa Bình huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13617

Xã Văn Phú huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13618

Xã Tiền Phong huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13619

Xã Tân Minh huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13620

Xã Nguyễn Trãi huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13621

Xã Dũng Tiến huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13622

Xã Nghiêm Xuyên huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13623

Xã Tô Hiệu huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13624

Xã Văn Tự huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13625

Xã Minh Cường huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13626

Xã Vạn Điểm huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13627

Xã Thống Nhất huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13628

Xã Lê Lợi huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13629

Xã Thắng Lợi huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13630

Xã Quất Động huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13631

Xã Chương Dương huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13632

Xã Liên Phương huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13633

Xã Hiền Giang huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13634

Bưu Cục Phát Thường Tín huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13650

Bưu Cục KHL Thường Tín huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13651

Bưu Cục Vân La huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13652

Bưu Cục Quán Gánh huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13653

Bưu Cục Dũng Tiến huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13654

Bưu Cục Chợ Tía huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13655

Bưu Cục Cầu Chiếc huyện Thường Tín tỉnh thành phố Hà Nội

13656

Huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13700

Huyện ủy huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13701

Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13702

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13704

Thị Trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13706

Xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13707

Xã Phùng Xá huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13708

Xã Xuy Xá huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13709

Xã Lê Thanh huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13710

Xã An Mỹ huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13711

Xã Bột Xuyên huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13712

Xã Mỹ Thành huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13713

Xã Phúc Lâm huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13714

Xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13715

Xã Thượng Lâm huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13716

Xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13717

Xã Hồng Sơn huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13718

Xã Hợp Tiến huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13719

Xã Hợp Thanh huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13720

Xã An Tiến huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13721

Xã An Phú huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13722

Xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13723

Xã Hùng Tiến huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13724

Xã Đốc Tín huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13725

Xã Vạn Kim huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13726

Xã Đại Hưng huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13727

Bưu Cục Phát Mỹ Đức huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13750

Bưu Cục Kênh Đào huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13751

Bưu Cục Cầu Dậm huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13752

Bưu Cục Hương Sơn huyện Mỹ Đức tỉnh thành phố Hà Nội

13753

Huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13800

Huyện ủy huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13801

Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13802

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13804

Thị Trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13806

Xã Phương Tú huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13807

Xã Liên Bạt huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13808

Xã Quảng Phú Cầu huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13809

Xã Trường Thịnh huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13810

Xã Hoa Sơn huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13811

Xã Viên Nội huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13812

Xã Viên An huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13813

Xã Cao Thành huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13814

Xã Sơn Công huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13815

Xã Đồng Tiến huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13816

Xã Hòa Xá huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13817

Xã Vạn Thái huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13818

Xã Hòa Nam huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13819

Xã Hòa Phú huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13820

Xã Hòa Lâm huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13821

Xã Phù Lưu huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13822

Xã Lưu Hoàng huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13823

Xã Hồng Quang huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13824

Xã Đội Bình huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13825

Xã Đại Hùng huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13826

Xã Trầm Lộng huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13827

Xã Đại Cường huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13828

Xã Đông Lỗ huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13829

Xã Kim Đường huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13830

Xã Minh Đức huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13831

Xã Đồng Tân huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13832

Xã Trung Tú huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13833

Xã Tảo Dương Văn huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13834

Bưu Cục Phát Ứng Hòa huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13850

Bưu Cục Cầu Lão huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13851

Bưu Cục Ba Thá huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13852

Bưu Cục Đặng Giang huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13853

Bưu Cục Lưu Hoàng huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13854

Bưu Cục Chợ Ngăm huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13855

Bưu Cục Chợ Cháy huyện Ứng Hòa tỉnh thành phố Hà Nội

13856

Huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13900

Huyện ủy huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13901

Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13902

Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13903

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13904

Thị Trấn Phú Xuyên huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13906

Xã Phúc Tiến huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13907

Xã Tri Thủy huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13908

Xã Khai Thái huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13909

Xã Nam Triều huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13910

Xã Hồng Thái huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13911

Thị Trấn Phú Minh huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13912

Xã Thụy Phú huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13913

Xã Văn Nhân huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13914

Xã Nam Phong huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13915

Xã Sơn Hà huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13916

Xã Quang Trung huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13917

Xã Tân Dân huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13918

Xã Đại Thắng huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13919

Xã Văn Hoàng huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13920

Xã Phượng Dực huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13921

Xã Hồng Minh huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13922

Xã Tri Trung huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13923

Xã Phú Túc huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13924

Xã Hoàng Long huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13925

Xã Chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13926

Xã Vân Từ huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13927

Xã Phú Yên huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13928

Xã Châu Can huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13929

Xã Đại Xuyên huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13930

Xã Bạch Hạ huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13931

Xã Minh Tân huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13932

Xã Quang Lãng huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13933

Bưu Cục Phát Phú Xuyên huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13950

Bưu Cục Chợ Bìm huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13951

Bưu Cục Vạn Điểm huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13952

Bưu Cục Tân Dân huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13953

Bưu Cục Đồng Quan huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13954

Bưu Cục Hồng Minh huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13955

Bưu Cục Cầu Giẽ huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13956

Bưu Cục Minh Tân huyện Phú Xuyên tỉnh thành phố Hà Nội

13957

 

Các zipcode khác tại Hà Nội

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10001

Ban Tổ chức Trung ương

10002

Ban Tổ chức Trung ương

10002

Ban Tuyên giáo Trung ương

10003

Ban Dân vận Trung ương

10004

Ban Nội chính Trung ương

10005

Ban Đối ngoại Trung ương

10006

Ban Kinh tế Trung ương

10007

Đảng ủy Ngoài nước

10008

Đảng ủy khối cơ quan Trung ương

10009

Văn phòng Trung ương Đảng

10010

Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

10011

Hội đồng lý luận Trung ương

10012

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

10015

Báo Nhân Dân

10016

Tạp chí Cộng Sản

10017

Văn phòng Chủ tịch nước

10020

Ủy ban thường vụ Quốc hội

10021

Hội đồng Dân tộc

10022

Ủy ban pháp luật

10023

Ủy ban tư pháp

10024

Ủy ban kinh tế

10025

Ủy ban tài chính ngân sách

10026

Ủy ban quốc phòng và an ninh

10027

Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên

10028

Ủy ban các vấn đề xã hội

10029

Văn phòng Quốc hội

10030

Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường

10031

Ủy ban đối ngoại

10032

Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

10033

Toà án nhân dân tối cao

10035

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

10036

Kiểm toán nhà nước

10037

Văn phòng Chính phủ

10040

Bộ Công Thương

10041

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10042

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

10043

Bộ Ngoại giao

10044

Bộ Tài chính

10045

Bộ Thông tin và Truyền thông

10046

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10047

Bộ Công an

10049

Bộ Nội vụ

10051

Bộ Tư pháp

10052

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10053

Bộ Giao thông vận tải

10054

Bộ Khoa học và Công nghệ

10055

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10056

Bộ Tài nguyên và Môi trường

10057

Bộ Xây dựng

10058

Bộ Y tế

10060

Bộ Quốc phòng

10061

Ủy ban Dân tộc

10062

Ngân hàng Nhà nước

10063

Thanh tra Chính phủ

10064

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

10065

Thông tấn Xã Việt Nam

10066

Đài Truyền hình Việt Nam

10067

Đài Tiếng nói Việt Nam

10068

Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

10069

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

10070

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

10071

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10072

Ban cơ yếu Chính phủ

10073

Ban Tôn giáo Chính phủ

10074

Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương

10075

Ủy ban Biên giới quốc gia

10076

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

10077

Tổng cục Thuế

10078

Tổng cục Hải quan

10079

Tổng cục Thống kê

10080

Kho bạc Nhà nước

10081

Ban Dân nguyện

10082

Ban công tác Đại biểu

10083

Viện nghiên cứu Lập pháp

10084

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

10085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

10086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

10087

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

10088

Hội Nông dân Việt Nam

10089

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

10090

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

10091

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

10092

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

10093

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Hà Nội
  • ma buu dien Ha Noi
  • ma buu chinh Ha Noi

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Hà Nội kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: