297 lượt xem

Mã bưu điện Hà Giang – Mã bưu chính zip/postal code Hà Giang

Mã bưu điện Hà Giang hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 20000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 20000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Hà Giang có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Mã bưu điện Hà Giang – Mã bưu chính zip/postal code Hà Giang

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu chính

 

Mã bưu chính tỉnh Hà Giang

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hà Giang

20000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Hà Giang

20001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Hà Giang

20002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Hà Giang

20003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Hà Giang

20004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Hà Giang

20005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Hà Giang

20009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Hà Giang

20010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang

20011

10

Báo Hà Giang tỉnh Hà Giang

20016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

20021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

20030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Hà Giang

20035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Hà Giang

20036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

20040

16

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

20041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

20042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang

20043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang

20044

20

Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

20045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang

20046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang

20047

23

Công an tỉnh tỉnh Hà Giang

20049

24

Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

20051

25

Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

20052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

20053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

20054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang

20055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

20056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

20057

31

Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

20058

32

Sở Y tế tỉnh Hà Giang

20060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang

20061

34

Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

20062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Hà Giang

20063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Hà Giang

20064

37

Trường chính trị tỉnh tỉnh Hà Giang

20065

38

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Hà Giang

20066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Hà Giang

20067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Hà Giang

20070

41

Cục Thuế tỉnh Hà Giang

20078

42

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

20079

43

Cục Thống kê tỉnh Hà Giang

20080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Hà Giang

20081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang

20085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang

20086

47

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang

20087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Hà Giang

20088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Hà Giang

20089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Hà Giang

20090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Hà Giang

20091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Hà Giang

20092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Hà Giang

20093

 

Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20100

2

Thành ủy thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20104

6

Phường Trần Phú thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20106

7

Phường Ngọc Hà thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20107

8

Xã Ngọc Đường thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20108

9

Phường Quang Trung thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20109

10

Phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20110

11

Phường Minh Khai thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20111

12

Xã Phương Độ thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20112

13

Xã Phương Thiện thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20113

14

Bưu Cục Phát Hà Giang thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20150

15

Bưu Cục Công Viên thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20151

16

Bưu Cục Minh Khai thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20152

17

Bưu Cục Yên Biên thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20153

18

Bưu Cục Trần Phú thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20154

19

Bưu Cục Ngọc Hà thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20154

20

Bưu Cục Quang Trung thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20156

21

Bưu Cục Hệ 1 Hà Giang thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

20199

 

Huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20200

2

Huyện ủy huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20201

3

Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20202

4

Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20204

6

Thị Trấn Vị Xuyên huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20206

7

Xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20207

8

Xã Ngọc Minh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20208

9

Xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20209

10

Xã Kim Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20210

11

Xã Kim Thạch huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20211

12

Xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20212

13

Xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20213

14

Xã Minh Tân huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20214

15

Xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20215

16

Xã Thanh Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20216

17

Xã Xín Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20217

18

Xã Lao Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20218

19

Xã Phương Tiến huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20219

20

Xã Phong Quang huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20220

21

Xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20221

22

Xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20222

23

Xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20223

24

Xã Thượng Sơn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20224

25

Xã Quảng Ngần huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20225

26

Xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20226

27

Thị Trấn Nông trường Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20227

28

Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20228

29

Xã Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20229

30

Bưu Cục Phát Vị Xuyên huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20250

31

Bưu Cục Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

20251

 

Huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20300

2

Huyện ủy huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20301

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20302

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20304

6

Thị Trấn Yên Minh huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20306

7

Xã Hữu Vinh huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20307

8

Xã Sủng Thài huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20308

9

Xã Sủng Tráng huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20309

10

Xã Thắng Mố huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20310

11

Xã Phú Lũng huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20311

12

Xã Bạch Đích huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20312

13

Xã Na Khê huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20313

14

Xã Lao Và Chải huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20314

15

Xã Đông Minh huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20315

16

Xã Ngam La huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20316

17

Xã Đường Thượng huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20317

18

Xã Du Già huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20318

19

Xã Du Tiến huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20319

20

Xã Ngọc Long huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20320

21

Xã Lũng Hồ huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20321

22

Xã Mậu Long huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20322

23

Xã Mậu Duệ huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20323

24

Bưu Cục Phát Yên Minh huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

20330

 

Huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20350

2

Huyện ủy huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20351

3

Hội đồng nhân dân huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20352

4

Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20353

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20354

6

Thị Trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20356

7

Xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20357

8

Xã Bát Đại Sơn huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20358

9

Xã Nghĩa Thuận huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20359

10

Xã Cao Mã Pờ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20360

11

Xã Tùng Vài huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20361

12

Xã Tả Ván huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20362

13

Xã Thanh Vân huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20363

14

Xã Quyết Tiến huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20364

15

Xã Quản Bạ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20365

16

Xã Đông Hà huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20366

17

Xã Thái An huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20367

18

Xã Lùng Tám huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20368

19

Bưu Cục Phát Quản Bạ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

20375

 

Huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20400

2

Huyện ủy huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20401

3

Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20402

4

Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20404

6

Thị Trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20406

7

Xã Giàng Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20407

8

Xã Xín Cái huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20408

9

Xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20409

10

Xã Pải Lủng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20410

11

Xã Pả Vi huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20411

12

Xã Sủng Trà huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20412

13

Xã Sủng Máng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20413

14

Xã Lũng Chinh huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20414

15

Xã Nậm Ban huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20415

16

Xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20416

17

Xã Niêm Tòng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20417

18

Xã Khâu Vai huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20418

19

Xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20419

20

Xã Tả Lủng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20420

21

Xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20421

22

Xã Lũng Phù huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20422

23

Xã Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20423

24

Bưu Cục Phát Mèo Vạc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20450

25

Bưu Điện Văn Hóa Xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

20451

 

Huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20500

2

Huyện ủy huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20501

3

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20502

4

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20504

6

Thị Trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20506

7

Xã Má Lé huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20507

8

Xã Lũng Cú huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20508

9

Xã Lũng Táo huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20509

10

Xã Xà Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20510

11

Xã Sủng Là huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20511

12

Xã Phó Bảng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20512

13

Xã Phố Là huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20513

14

Xã Phố Cáo huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20514

15

Xã Lũng Thầu huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20515

16

Xã Vần Chải huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20516

17

Xã Sủng Trái huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20517

18

Xã Lũng Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20518

19

Xã Hố Quáng Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20519

20

Xã Sảng Tủng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20520

21

Xã Sính Lủng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20521

22

Xã Thài Phìn Tủng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20522

23

Xã Tả Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20523

24

Xã Tả Lủng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20524

25

Bưu Cục Phát Đồng Văn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20550

26

Bưu Cục Phó Bảng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

20551

 

Huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20600

2

Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20601

3

Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20602

4

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20604

6

Thị Trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20606

7

Xã Tân Tiến huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20607

8

Xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20608

9

Xã Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20609

10

Xã Thèn Chu Phìn huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20610

11

Xã Pố Lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20611

12

Xã Thàng Tín huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20612

13

Xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20613

14

Xã Bản Phùng huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20614

15

Xã Chiến Phố huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20615

16

Xã Tụ Nhân huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20616

17

Xã Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20617

18

Xã Pờ Ly Ngài huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20618

19

Xã Sán Xả Hồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20619

20

Xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20620

21

Xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20621

22

Xã Nậm Khòa huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20622

23

Xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20623

24

Xã Nậm Tỵ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20624

25

Xã Nam Sơn huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20625

26

Xã Bản Péo huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20626

27

Xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20627

28

Xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20628

29

Xã Bản Nhùng huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20629

30

Xã Tả Sử Choóng huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20630

31

Bưu Cục Phát Hoàng Su Phì huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

20650

 

Huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20700

2

Huyện ủy huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20701

3

Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20702

4

Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20704

6

Thị Trấn Cốc Pài huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20706

7

Xã Thèn Phàng huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20707

8

Xã Bản Díu huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20708

9

Xã Nàn Xỉn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20709

10

Xã Xín Mần huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20710

11

Xã Chí Cà huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20711

12

Xã Pà Vầy Sủ huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20712

13

Xã Nàn Ma huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20713

14

Xã Bản Ngò huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20714

15

Xã Nấm Dẩn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20715

16

Xã Nà Chì huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20716

17

Xã Khuôn Lùng huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20717

18

Xã Quảng Nguyên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20718

19

Xã Chế Là huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20719

20

Xã Tả Nhìu huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20720

21

Xã Cốc Rế huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20721

22

Xã Thu Tà huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20722

23

Xã Ngán Chiên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20723

24

Xã Trung Thịnh huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20724

25

Bưu Cục Phát Xín Mần huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

20730

 

Huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20750

2

Huyện ủy huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20751

3

Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20752

4

Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20753

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20754

6

Thị Trấn Yên Bình huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20756

7

Xã Tân Bắc huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20757

8

Xã Tân Thịnh huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20758

9

Xã Xuân Minh huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20759

10

Xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20760

11

Xã Tân Nam huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20761

12

Xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20762

13

Xã Bản Rịa huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20763

14

Xã Bằng Lang huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20764

15

Xã Nà Khương huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20765

16

Xã Xuân Giang huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20766

17

Xã Tiên Yên huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20767

18

Xã Vĩ Thương huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20768

19

Xã Hương Sơn huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20769

20

Xã Yên Hà huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20770

21

Bưu Cục Phát Quang Bình huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

20780

 

Huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20800

2

Huyện ủy huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20801

3

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20802

4

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20804

6

Thị Trấn Việt Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20806

7

Xã Việt Vinh huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20807

8

Xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20808

9

Xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20809

10

Xã Tân Thành huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20810

11

Xã Tân Lập huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20811

12

Xã Tân Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20812

13

Xã Việt Hồng huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20813

14

Xã Tiên Kiều huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20814

15

Xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20815

16

Xã Đồng Yên huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20816

17

Xã Đông Thành huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20817

18

Xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20818

19

Thị Trấn Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20819

20

Xã Hùng An huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20820

21

Xã Quang Minh huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20821

22

Xã Vô Điếm huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20822

23

Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20823

24

Xã Liên Hiệp huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20824

25

Xã Hữu Sản huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20825

26

Xã Thượng Bình huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20826

27

Xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20827

28

Xã Bằng Hành huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20828

29

Bưu Cục Phát Bắc Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20850

30

Bưu Cục Tân Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20851

31

Bưu Cục Hùng An huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20852

32

Bưu Cục Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20853

33

Bưu Cục Đồng Yên huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

20854

 

Huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20900

2

Huyện ủy huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20901

3

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20902

4

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20904

6

Thị Trấn Yên Phú huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20906

7

Xã Yên Phong huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20907

8

Xã Giáp Trung huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20908

9

Xã Minh Sơn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20909

10

Xã Yên Định huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20910

11

Xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20911

12

Xã Lạc Nông huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20912

13

Xã Thượng Tân huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20913

14

Xã Phiêng Luông huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20914

15

Xã Yên Cường huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20915

16

Xã Đường Hồng huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20916

17

Xã Đường m huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20917

18

Xã Phú Nam huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20918

19

Xã Yên Phong huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20919

20

Bưu Cục Phát Bắc Mê huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20950

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Hà Giang
  • ma buu dien Ha giang
  • ma buu chinh Ha giang

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Hà Giang kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: