523 lượt xem

Mã bưu điện Gia Lai – Mã bưu chính zip/postal code Gia Lai

Mã bưu điện Gia Lai hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 61000 – 62000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 61000 – 62000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Gia Lai có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Mã bưu điện Gia Lai – Mã bưu chính zip/postal code Gia Lai

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu chính

 

Mã bưu chính tỉnh Gia Lai

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Gia Lai

61000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Gia Lai

61001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Gia Lai

61002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Gia Lai

61003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Gia Lai

61004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Gia Lai

61005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Gia Lai

61009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Gia Lai

61010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

61011

10

Báo Gia Lai tỉnh Gia Lai

61016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

61021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

61030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai

61035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai

61036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

61040

16

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

61041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

61042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

61043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai

61044

20

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

61045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

61046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

61047

23

Công an tỉnh tỉnh Gia Lai

61049

24

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

61051

25

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

61052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

61053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

61054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

61055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

61056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

61057

31

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

61058

32

Sở Y tế tỉnh Gia Lai

61060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

61061

34

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

61062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Gia Lai

61063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Gia Lai

61064

37

Trường chính trị tỉnh tỉnh Gia Lai

61065

38

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Gia Lai

61066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Gia Lai

61067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Gia Lai

61070

41

Cục Thuế tỉnh Gia Lai

61078

42

Cục Hải quan tỉnh Gia Lai

61079

43

Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

61080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Gia Lai

61081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai

61085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai

61086

47

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai

61087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Gia Lai

61088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Gia Lai

61089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Gia Lai

61090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Gia Lai

61091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Gia Lai

61092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Gia Lai

61093

 

Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61100

2

Thành ủy thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61104

6

Phường Tây Sơn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61106

7

Phường Hội Thương thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61107

8

Phường Phù Đổng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61108

9

Phường Hoa Lư thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61109

10

Phường Thống Nhất thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61110

11

Phường Yên Đỗ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61111

12

Phường Diên Hồng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61112

13

Phường Ia Kring thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61113

14

Phường Hội Phú thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61114

15

Phường Trà Bá thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61115

16

Phường Chi Lăng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61116

17

Phường Thắng Lợi thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61117

18

Xã An Phú thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61118

19

Xã Chư Á thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61119

20

Xã Trà Đa thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61120

21

Xã Biển Hồ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61121

22

Xã Tân Sơn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61122

23

Phường Yên Thế thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61123

24

Phường Đống Đa thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61124

25

Xã Diên Phú thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61125

26

Xã Gào thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61126

27

Xã Ia Kênh thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61127

28

Xã Chư HDrông thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61128

29

Bưu Cục Phát Pleiku thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61150

30

Bưu Cục Yên Đỗ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61151

31

Bưu Cục Diên Hồng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61152

32

Bưu Cục Iakring thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61153

33

Bưu Cục Trà Bá thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61154

34

Bưu Cục Chư Á 1 thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61155

35

Bưu Cục Biển Hồ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61156

36

Bưu Cục Hệ 1 Gia Lai thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61199

 

Huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61200

2

Huyện ủy huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61201

3

Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61202

4

Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61203

5

Ủy ban Mặt trận huyện Đak Đoa tỉnh Gia LaiTổ quốc

61204

6

Thị Trấn Đak Đoa huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61206

7

Xã Tân Bình huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61207

8

Xã K’ Dang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61208

9

Xã H’ Neng huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61209

10

Xã Kon Gang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61210

11

Xã Hải Yang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61211

12

Xã Đăk Sơmei huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61212

13

Xã Hà Đông huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61213

14

Xã Đăk Krong huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61214

15

Xã Hà Bầu huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61215

16

Xã Nam Yang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61216

17

Xã A Dơk huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61217

18

Xã Glar huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61218

19

Xã HNol huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61219

20

Xã Trang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61220

21

Xã Ia Pết huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61221

22

Xã Ia Băng huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61222

23

Bưu Cục Phát Đak Đoa huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61250

 

Huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61300

2

Huyện ủy huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61301

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61302

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61304

6

Thị Trấn Phú Hòa huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61306

7

Xã Nghĩa Hưng huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61307

8

Xã Chư Jôr huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61308

9

Xã Chư Đăng Ya huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61309

10

Xã Đăk Tơ Ver huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61310

11

Xã Hà Tây huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61311

12

Xã Ia Khươl huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61312

13

Xã Hòa Phú huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61313

14

Xã Ia Phí huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61314

15

Thị Trấn Ia Ly huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61315

16

Xã Ia Mơ Nông huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61316

17

Xã Ia Kreng huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61317

18

Xã Ia Ka huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61318

19

Xã Ia Nhin huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61319

20

Xã Nghĩa Hòa huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61320

21

Bưu Cục Phát Chư Păh huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61350

 

Huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61400

2

Huyện ủy huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61401

3

Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61402

4

Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61404

6

Thị Trấn Ia Kha huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61406

7

Xã Ia Hrung huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61407

8

Xã Ia Dêr huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61408

9

Xã Ia Sao huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61409

10

Xã Ia Yok huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61410

11

Xã Ia Bă huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61411

12

Xã Ia Grăng huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61412

13

Xã Ia Khai huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61413

14

Xã Ia Krai huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61414

15

Xã Ia O huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61415

16

Xã Ia Chía huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61416

17

Xã Ia Tô huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61417

18

Xã Ia Pếch huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61418

19

Bưu Cục Phát Ia Grai huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61450

20

Bưu Cục Chư Nghé huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61451

21

Bưu Cục Sê San 4 huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

61452

 

Huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61500

2

Huyện ủy huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61501

3

Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61502

4

Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61504

6

Thị Trấn Chư Ty huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61506

7

Xã Ia Dơk huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61507

8

Xã Ia Krêl huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61508

9

Xã Ia Din huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61509

10

Xã Ia Kla huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61510

11

Xã Ia Dom huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61511

12

Xã Ia Lang huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61512

13

Xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61513

14

Xã Ia Pnôn huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61514

15

Xã Ia Nan huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61515

16

Bưu Cục Phát Đức Cơ huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61550

 

Huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61600

2

Huyện ủy huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61601

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61602

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61604

6

Thị Trấn Chư Prông huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61606

7

Xã Ia Kly huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61607

8

Xã Ia Tôr huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61608

9

Xã Ia Bang huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61609

10

Xã Ia Băng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61610

11

Xã Ia Phìn huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61611

12

Xã Bàu Cạn huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61612

13

Xã Bình Giáo huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61613

14

Xã Thăng Hưng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61614

15

Xã Ia Drăng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61615

16

Xã Ia O huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61616

17

Xã Ia Boòng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61617

18

Xã Ia Me huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61618

19

Xã Ia Pia huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61619

20

Xã Ia Vê huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61620

21

Xã Ia Lâu huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61621

22

Xã Ia Ga huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61622

23

Xã Ia Púch huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61623

24

Xã Ia Mơ huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61624

25

Xã Ia Piơr huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61625

26

Bưu Cục Phát Chư Prông huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61650

 

Huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61700

2

Huyện ủy huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61701

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61702

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61704

6

Thị Trấn Phú Thiện huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61706

7

Xã Chư A Thai huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61707

8

Xã Ayun Hạ huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61708

9

Xã Ia Ake huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61709

10

Xã Ia Sol huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61710

11

Xã Ia Piar huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61711

12

Xã Ia Yeng huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61712

13

Xã Ia Peng huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61713

14

Xã Chrôh Pơnan huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61714

15

Xã Ia Hiao huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61715

16

Bưu Cục Phát Phú Thiện huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61750

 

Huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61800

2

Huyện ủy huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61801

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61802

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61804

6

Thị Trấn Nhơn Hoà huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61806

7

Xã Ia Rong huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61807

8

Xã Ia Hrú huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61808

9

Xã Ia Dreng huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61809

10

Xã Ia Hla huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61810

11

Xã Chư Don huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61811

12

Xã Ia Phang huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61812

13

Xã Ia Le huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61813

14

Xã Ia Blứ huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61814

15

Bưu Cục Phát Chư Pưh huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61850

 

Huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61900

2

Huyện ủy huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61901

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61902

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61904

6

Thị Trấn Chư Sê huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61906

7

Xã Dun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61907

8

Xã Albá huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61908

9

Xã Bờ Ngoong huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61909

10

Xã Bar Măih huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61910

11

Xã Ia Tiêm huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61911

12

Xã Chư Pơng huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61912

13

Xã Ia Glai huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61913

14

Xã Ia Hlốp huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61914

15

Xã Ia Ko huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61915

16

Xã Ia Blang huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61916

17

Xã Ia Pal huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61917

18

Xã Kông HTok huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61918

19

Xã Ayun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61919

20

Xã Hbông huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61920

21

Bưu Cục Phát Chư Sê huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61950

 

Thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62000

2

Thị ủy thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62001

3

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62002

4

Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62004

6

Phường Đoàn Kết thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62006

7

Phường Sông Bờ thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62007

8

Phường Cheo Reo thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62008

9

Phường Hòa Bình thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62009

10

Xã Chư Băh thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62010

11

Xã Ia Rbol thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62011

12

Xã Ia Sao thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62012

13

Xã Ia RTô thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62013

14

Bưu Cục Phát Ayun Pa thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

62050

 

Huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62100

2

Huyện ủy huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62101

3

Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62102

4

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62104

6

Thị Trấn Phú Túc huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62106

7

Xã Phú Cần huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62107

8

Xã Ia Mlah huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62108

9

Xã Đất Bằng huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62109

10

Xã Chư Rcăm huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62110

11

Xã Ia Rsai huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62111

12

Xã Ia Rsươm huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62112

13

Xã Uar huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62113

14

Xã Chư Gu huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62114

15

Xã Chư Drăng huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62115

16

Xã Ia Rmok huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62116

17

Xã Chư Ngọc huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62117

18

Xã Ia Dreh huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62118

19

Xã Krông Năng huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62119

20

Bưu Cục Phát Krông Pa huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62150

21

Bưu Cục Siêm huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

62151

 

Huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62200

2

Huyện ủy huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62201

3

Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62202

4

Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62204

6

Xã Kim Tân huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62206

7

Xã Chư Răng huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62207

8

Xã Pờ Tó huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62208

9

Xã Ia Mrơn huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62209

10

Xã Ia Trôk huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62210

11

Xã Ia Broăi huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62211

12

Xã Ia Tul huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62212

13

Xã Chư Mố huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62213

14

Xã Ia Kdăm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62214

15

Bưu Cục Phát Ia Pa huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62250

16

Bưu Cục Mrơn huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai

62251

 

Huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62300

2

Huyện ủy huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62301

3

Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62302

4

Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62304

6

Thị Trấn Kông Chro huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62306

7

Xã Ya Ma huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62307

8

Xã Đăk Tpang huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62308

9

Xã Kông Yang huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62309

10

Xã An Trung huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62310

11

Xã Chư Krey huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62311

12

Xã Đăk Pơ Pho huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62312

13

Xã Yang Trung huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62313

14

Xã Chơ Long huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62314

15

Xã Yang Nam huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62315

16

Xã Đắk Kơ Ning huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62316

17

Xã Sró huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62317

18

Xã Đăk Song huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62318

19

Xã Đăk Pling huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62319

20

Bưu Cục Phát Kông Chro huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62350

 

Huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62400

2

Huyện ủy huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62401

3

Hội đồng nhân dân huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62402

4

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62404

6

Thị Trấn Đắk Pơ huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62406

7

Xã An Thành huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62407

8

Xã Hà Tam huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62408

9

Xã Yang Bắc huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62409

10

Xã Ya Hội huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62410

11

Xã Phú An huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62411

12

Xã Tân An huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62412

13

Xã Cư An huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62413

14

Bưu Cục Phát Đắk Pơ huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62450

 

Thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62500

2

Thị ủy thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62501

3

Hội đồng nhân dân thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62502

4

Ủy ban nhân dân thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62504

6

Phường Tây Sơn thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62506

7

Phường An Phú thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62507

8

Phường An Tân thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62508

9

Phường Ngô Mây thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62509

10

Xã Song An thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62510

11

Xã Cửu An thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62511

12

Xã Tú An thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62512

13

Xã Xuân An thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62513

14

Xã Thành An thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62514

15

Phường An Phước thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62515

16

Phường An Bình thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62516

17

Bưu Cục Phát An Khê thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

62550

 

Huyện KBang tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện KBang tỉnh Gia Lai

62600

2

Huyện ủy huyện KBang tỉnh Gia Lai

62601

3

Hội đồng nhân dân huyện KBang tỉnh Gia Lai

62602

4

Ủy ban nhân dân huyện KBang tỉnh Gia Lai

62603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện KBang tỉnh Gia Lai

62604

6

Thị Trấn KBang huyện KBang tỉnh Gia Lai

62606

7

Xã Đak Smar huyện KBang tỉnh Gia Lai

62607

8

Xã Sơ Pai huyện KBang tỉnh Gia Lai

62608

9

Xã Sơn Lang huyện KBang tỉnh Gia Lai

62609

10

Xã Đăk Rong huyện KBang tỉnh Gia Lai

62610

11

Xã Kon Pne huyện KBang tỉnh Gia Lai

62611

12

Xã Krong huyện KBang tỉnh Gia Lai

62612

13

Xã Lơ Ku huyện KBang tỉnh Gia Lai

62613

14

Xã Tơ Tung huyện KBang tỉnh Gia Lai

62614

15

Xã Đông huyện KBang tỉnh Gia Lai

62615

16

Xã Kông Lơng Khơng huyện KBang tỉnh Gia Lai

62616

17

Xã Kông Bờ La huyện KBang tỉnh Gia Lai

62617

18

Xã Đăk Hlơ huyện KBang tỉnh Gia Lai

62618

19

Xã Nghĩa An huyện KBang tỉnh Gia Lai

62619

20

Bưu Cục Phát Kbang huyện KBang tỉnh Gia Lai

62650

 

Huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62700

2

Huyện ủy huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62701

3

Hội đồng nhân dân huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62702

4

Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62704

6

Thị Trấn Kon Dơng huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62706

7

Xã Đăk Yă huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62707

8

Xã Đak Ta Ley huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62708

9

Xã Hra huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62709

10

Xã Đak Jơ Ta huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62710

11

Xã Ayun huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62711

12

Xã Đăk Djrăng huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62712

13

Xã Lơ Pang huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62713

14

Xã Kon Thụp huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62714

15

Xã Đê Ar huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62715

16

Xã Đăk Trôi huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62716

17

Xã Kon Chiêng huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62717

18

Bưu Cục Phát Mang Yang huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

62750

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Gia Lai
  • ma buu dien Gia Lai
  • ma buu chinh Gia Lai

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Gia Lai kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: