1565 lượt xem

Mã bưu điện Tuyên Quang – Mã zip/postal code tỉnh Tuyên Quang

[Cập nhật mới nhất] Mã bưu điện Tuyên Quang mới nhất hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 22000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 22000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Tuyên Quang có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Lưu ý : Trước khi vào bài viết chia sẻ về mã bưu điện tỉnh Tuyên Quang theo cập nhật mới nhất của chính phủ Việt Nam bao gồm cấu trúc gồm 5 số hoàn toàn khác nhau, bao gồm:

  • 2 ký tự đầu : Đây là phần xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (VD: 22 là mã xác định của tỉnh Tuyên Quang)
  • 3 hoặc 4 ký tự đầu tiên : Đây là phần xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính (VD: 220 hoặc 2200 là mã xác định quận, huyện và đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang)
  • 5 ký tự : Đây là phần xác định đối tượng gán mã bưu chính quốc gia (VD: 22001 là mã được quốc gia xác định của ủy ban thành ủy thuộc tỉnh Tuyên Quang)

Mã bưu điện Tuyên Quang: 22000 và mã zipcode các huyện, thị trấn thuộc Tuyên Quang

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Tuyên Quang ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Tuyên Quang cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

Mã bưu điện

Mã bưu chính tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Tuyên Quang

22000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

22001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

22002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

22003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

22004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

22005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Tuyên Quang

22009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

22010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang

22011

10

Báo Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

22021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

22030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

22040

16

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

22041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

22042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

22043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

22044

20

Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

22045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

22046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

22047

23

Công an tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22049

24

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

22051

25

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

22052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

22053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

22054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

22055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

22056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

22057

31

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

22058

32

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

22060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

22061

34

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

22062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22064

37

Trường chính trị tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22065

38

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

22066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22070

41

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

22078

42

Cục Hải quan tỉnh Tuyên Quang

22079

43

Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang

22080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

22085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang

22086

47

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

22087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Tuyên Quang

22091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Tuyên Quang

22093

Thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22100

2

Thành ủy thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22102

4

Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22104

6

Xã An Tường thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22106

7

Phường Nông Tiến thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22107

8

Xã Tràng Đà thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22108

9

Phường Tân Hà thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22109

10

Phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22110

11

Phường Phan Thiết thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22111

12

Phường Ỷ La thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22112

13

Phường Tân Quang thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22113

14

Phường Hưng Thành thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22114

15

Xã Lưỡng Vượng thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22115

16

Xã An Khang thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22116

17

Xã Thái Long thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22117

18

Xã Đội Cấn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22118

19

Bưu Cục Phát Tuyên Quang thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22150

20

Bưu Cục KHL Tuyên Quang thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22151

21

Bưu Cục Nông Tiến thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22152

22

Bưu Cục Minh Xuân thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22153

23

Bưu Cục Ỷ La thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22154

24

Bưu Cục Cầu Chả thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22155

25

Bưu Cục Lưỡng Vượng thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22156

26

Bưu Cục Thái Long thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22157

27

Bưu Cục Hệ 1 Tuyên Quang thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

22199

Huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22200

2

Huyện ủy huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22201

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22202

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22204

6

Xã Thắng Quân huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22206

7

Xã Tân Long huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22207

8

Xã Tân Tiến huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22208

9

Xã Kiến Thiết huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22209

10

Xã Trung Trực huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22210

11

Xã Xuân Vân huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22211

12

Xã Qúy Quân huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22212

13

Xã Lực Hành huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22213

14

Xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22214

15

Xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22215

16

Xã Tứ Quận huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22216

17

Xã Lang Quán huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22217

18

Xã Chân Sơn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22218

19

Xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22219

20

Xã Phú Lâm huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22220

21

Xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22221

22

Xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22222

23

Xã Đội Bình huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22223

24

Thị Trấn Tân Bình huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22224

25

Xã Hoàng Khai huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22225

26

Xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22226

27

Xã Trung Môn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22227

28

Xã Phú Thịnh huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22228

29

Xã Thái Bình huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22229

30

Xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22230

31

Xã Công Đa huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22231

32

Xã Kim Quan huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22232

33

Xã Đạo Viện huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22233

34

Xã Trung Sơn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22234

35

Xã Hùng Lợi huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22235

36

Xã Trung Minh huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22236

37

Bưu Cục Phát Yên Sơn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22250

38

Bưu Cục Xuân Vân huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22251

39

Bưu Cục Tứ Quận huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22252

40

Bưu Cục Mỹ Lâm huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22253

41

Bưu Cục Trung Môn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

22254

Huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22300

2

Huyện ủy huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22301

3

Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22302

4

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22304

6

Thị Trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22306

7

Xã Ngọc Hội huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22307

8

Xã Phú Bình huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22308

9

Xã Bình Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22309

10

Xã Yên Lập huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22310

11

Xã Hùng Mỹ huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22311

12

Xã Phúc Sơn huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22312

13

Xã Minh Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22313

14

Xã Trung Hà huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22314

15

Xã Hà Lang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22315

16

Xã Tân Mỹ huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22316

17

Xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22317

18

Xã Xuân Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22318

19

Xã Phúc Thịnh huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22319

20

Xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22320

21

Xã Hòa Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22321

22

Xã Yên Nguyên huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22322

23

Xã Hòa An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22323

24

Xã Nhân Lý huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22324

25

Xã Bình Nhân huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22325

26

Xã Vinh Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22326

27

Xã Trung Hòa huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22327

28

Xã Kim Bình huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22328

29

Xã Tri Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22329

30

Xã Linh Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22330

31

Xã Kiên Đài huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22331

32

Bưu Cục Phát Chiêm Hóa huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22350

33

Bưu Cục Đầm Hồng huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22351

Huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22400

2

Huyện ủy huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22401

3

Hội đồng nhân dân huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22402

4

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22404

6

Thị Trấn Na Hang huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22406

7

Xã Sơn Phú huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22407

8

Xã Đà Vị huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22408

9

Xã Hồng Thái huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22409

10

Xã Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22410

11

Xã Thượng Nông huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22411

12

Xã Thượng Giáp huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22412

13

Xã Sinh Long huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22413

14

Xã Côn Lôn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22414

15

Xã Khau Tinh huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22415

16

Xã Năng Khả huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22416

17

Xã Thanh Tương huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22417

18

Bưu Cục Phát Na Hang huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22450

19

Bưu Cục Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

22451

Huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22500

2

Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22501

3

Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22502

4

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22504

6

Xã Lăng Can huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22506

7

Xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22507

8

Xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22508

9

Xã Phúc Yên huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22509

10

Xã Xuân Lập huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22510

11

Xã Bình An huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22511

12

Xã Hồng Quang huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22512

13

Xã Thổ Bình huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22513

14

Bưu Cục Phát Lâm Bình huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22550

15

Bưu Cục Lăng Can huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22551

16

Bưu Cục Thượng Lâm huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

22552

Huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22600

2

Huyện ủy huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22601

3

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22602

4

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22604

6

Thị Trấn Tân Yên huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22606

7

Xã Tân Thành huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22607

8

Xã Minh Hương huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22608

9

Xã Phù Lưu huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22609

10

Xã Minh Dân huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22610

11

Xã Minh Khương huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22611

12

Xã Yên Thuận huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22612

13

Xã Bạch Xa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22613

14

Xã Yên Lâm huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22614

15

Xã Yên Phú huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22615

16

Xã Nhân Mục huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22616

17

Xã Bằng Cốc huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22617

18

Xã Thành Long huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22618

19

Xã Hùng Đức huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22619

20

Xã Đức Ninh huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22620

21

Xã Thái Hòa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22621

22

Xã Thái Sơn huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22622

23

Xã Bình Xa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22623

24

Bưu Cục Phát Hàm Yên huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22650

25

Bưu Cục Ki Lô Mét 31 huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

22651

Huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22700

2

Huyện ủy huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22701

3

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22702

4

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22704

6

Thị Trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22706

7

Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22707

8

Xã Lương Thiện huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22708

9

Xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22709

10

Xã Trung Yên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22710

11

Xã Minh Thanh huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22711

12

Xã Bình Yên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22712

13

Xã Tú Thịnh huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22713

14

Xã Thượng Ấm huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22714

15

Xã Vĩnh Lợi huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22715

16

Xã Cấp Tiến huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22716

17

Xã Đông Thọ huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22717

18

Xã Quyết Thắng huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22718

19

Xã Vân Sơn huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22719

20

Xã Hồng Lạc huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22720

21

Xã Sầm Dương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22721

22

Xã Lâm Xuyên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22722

23

Xã Tam Đa huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22723

24

Xã Hào Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22724

25

Xã Chi Thiết huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22725

26

Xã Văn Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22726

27

Xã Đồng Quý huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22727

28

Xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22728

29

Xã Thanh Phát huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22729

30

Xã Đông Lợi huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22730

31

Xã Phú Lương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22731

32

Xã Đại Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22732

33

Xã Sơn Nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22733

34

Xã Ninh Lai huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22734

35

Xã Thiện Kế huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22735

36

Xã Tuân Lộ huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22736

37

Xã Hợp Hòa huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22737

38

Xã Kháng Nhật huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22738

39

Bưu Cục Phát Sơn Dương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22750

40

Bưu Cục Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22751

41

Bưu Cục Chợ Xoan huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22752

42

Bưu Cục Kim Xuyên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22753

43

Bưu Cục Sơn Nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22754

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Tuyên Quang
  • ma buu dien tra Tuyen Quang
  • ma buu chinh tra Tuyen Quang

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Tuyên Quang kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: