Đối với website bloghotro.com thì sự riêng tư của người đọc luôn được đánh giá ưu tiên lên hàng đầu và điều này cũng phù hợp với chính sách bảo mật của website. Trong chính sách bảo mật này sẽ giải thích rõ về vấn đề thông tin người dùng khi truy cập, hoạt động trên website

1. Bloghotro.com

Trong bloghotro chúng tôi cam kết rằng sẽ KHÔNG thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng những thông tin cá nhân của người đọc như Tên, tuổi, giới, số tài khoản ngân hàng của người dùng. Trong đó, bloghotro.com sẽ lưu trữ những thông tin về hành vi của người dùng khi truy cập website của chúng tôi như Cookies và IP nhằm mục đích tối ưu và cải thiện nội dung trên web tốt hơn cho người đọc điều này được khẳng định rõ trong điều khoản sử dụng của chúng tôi

2. Không cung cấp các đường dẫn cài đặt độc hại

Qua đó các đường dẫn được bloghotro.com chia sẻ trong website được kiểm duyệt một cách kỹ lưỡng trước khi ra mắt người dùng nhằm tránh những tác nhân gây nguy hiểm như những phần mềm độc hại, gián điệp… Trong đó, các phần mềm bảo vệ như Kaspersky, Norton, AVG, Bkav được chúng tôi sử dụng nhằm quét sơ bộ về mối nguy hiểm (nếu có)

3. Liên kết đến các trang web khác

Bloghotro.com có thể chứa những nội dung dẫn đến các liên kết bên ngoài và chúng tôi không giám sát cũng như kiểm soát những nội dung cũng như không chịu trách nhiệm khi người dùng bị thu thập dữ liệu cá nhân tại trang web đó. Bloghotro sẽ không chịu mọi pháp lý liên quan đối với việc các thông tin bị lộ trên website đó bạn có thể truy cập vào mục chính sách bảo mật riêng của website đó để tham khảo qua

4. Thay đổi chính sách bảo mật

Để phù hợp hơn đối với người dùng cũng như điều kiện của website thì bloghotro sẽ có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình để phù hợp nhất với hoàn cảnh của website. Chính vì vậy, chúng tôi khuyến khích các bạn nên xem qua thường xuyên chính sách bảo mật của bloghotro để cập nhật thêm