488 lượt xem

Mã bưu điện Lạng Sơn – Mã zip/postal code tỉnh Lạng Sơn

Mã bưu điện Lạng Sơn hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 25000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 25000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Lạng Sơn có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Tổng hợp các mã zip postal code thuộc tỉnh Lạng Sơn

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Lạng Sơn ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Lạng Sơn cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu điện

 

Mã bưu chính tỉnh Lạng Sơn

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Lạng Sơn

25000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn

25001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn

25002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn

25003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn

25004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn

25005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Lạng Sơn

25009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn

25010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn

25011

10

Báo Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

25021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

25030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

25040

16

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

25041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

25042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

25043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

25044

20

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

25045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

25046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

25047

23

Công an tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25049

24

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

25051

25

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

25052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

25053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

25054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

25055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

25056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

25057

31

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

25058

32

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

25060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

25061

34

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

25062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25064

37

Trường chính trị tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25065

38

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

25066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25070

41

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

25078

42

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

25079

43

Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn

25080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

25085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lạng Sơn

25086

47

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

25087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Lạng Sơn

25091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Lạng Sơn

25093

 

Thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25100

2

Thành ủy thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25104

6

Phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25106

7

Phường Đông Kinh thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25107

8

Phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25108

9

Xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25109

10

Phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25110

11

Phường Chi Lăng thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25111

12

Xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25112

13

Xã Mai Pha thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25113

14

Bưu Cục Phát Lạng Sơn thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25130

15

Bưu Cục Kỳ Lừa thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25131

16

Bưu Cục Cửa Đông thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25132

17

Bưu Cục Hệ 1 Lạng Sơn thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

25149

 

Huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25150

2

Huyện ủy huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25151

3

Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25152

4

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25153

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25154

6

Thị Trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25156

7

Xã Hợp Thành huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25157

8

Xã Hòa Cư huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25158

9

Xã Hải Yến huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25159

10

Xã Cao Lâu huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25160

11

Xã Lộc Yên huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25161

12

Xã Thanh Loà huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25162

13

Xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25163

14

Thị Trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25164

15

Xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25165

16

Xã Thụy Hùng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25166

17

Xã Phú Xá huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25167

18

Xã Hồng Phong huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25168

19

Xã Bình Trung huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25169

20

Xã Song Giáp huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25170

21

Xã Xuân Long huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25171

22

Xã Tân Thành huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25172

23

Xã Yên Trạch huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25173

24

Xã Tân Liên huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25174

25

Xã Gia Cát huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25175

26

Xã Công Sơn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25176

27

Xã Mẫu Sơn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25177

28

Xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25178

29

Bưu Cục Phát Cao Lộc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25185

30

Bưu Cục KCN Hợp Thành huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25186

31

Bưu Cục Cổng Trắng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25187

32

Bưu Cục Hữu Nghị huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25188

33

Bưu Cục Gia Cát huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

25189

 

Huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25200

2

Huyện ủy huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25201

3

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25202

4

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25204

6

Thị Trấn Na Sầm huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25206

7

Xã An Hùng huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25207

8

Xã Thanh Long huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25208

9

Xã Thụy Hùng huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25209

10

Xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25210

11

Xã Tân Việt huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25211

12

Xã Trùng Quán huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25212

13

Xã Bắc La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25213

14

Xã Hội Hoan huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25214

15

Xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25215

16

Xã Gia Miễn huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25216

17

Xã Tân Tác huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25217

18

Xã Tân Lang huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25218

19

Xã Thành Hòa huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25219

20

Xã Hoàng Việt huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25220

21

Xã Hồng Thái huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25221

22

Xã Nhạc Kỳ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25222

23

Xã Hoàng Văn Thụ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25223

24

Xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25224

25

Xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25225

26

Bưu Cục Phát Văn Lãng huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25250

27

Bưu Cục Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25251

 

Huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25300

2

Huyện ủy huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25301

3

Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25302

4

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25304

6

Thị Trấn Thất Khê huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25306

7

Xã Đại Đồng huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25307

8

Xã Đội Cấn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25308

9

Xã Quốc Khánh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25309

10

Xã Tri Phương huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25310

11

Xã Chí Minh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25311

12

Xã Vĩnh Tiến huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25312

13

Xã Khánh Long huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25313

14

Xã Đoàn Kết huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25314

15

Xã Cao Minh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25315

16

Xã Tân Yên huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25316

17

Xã Tân Tiến huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25317

18

Xã Kim Đồng huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25318

19

Xã Chi Lăng huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25319

20

Xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25320

21

Xã Bắc Ái huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25321

22

Xã Hùng Sơn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25322

23

Xã Kháng Chiến huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25323

24

Xã Hùng Việt huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25324

25

Xã Quốc Việt huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25325

26

Xã Đào Viên huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25326

27

Xã Trung Thành huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25327

28

Xã Tân Minh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25328

29

Bưu Cục Phát Tràng Định huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25350

30

Bưu Cục Quốc Khánh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25351

31

Bưu Cục Bình Độ huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25352

 

Huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25400

2

Huyện ủy huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25401

3

Hội đồng nhân dân huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25402

4

Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25404

6

Thị Trấn Bình Gia huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25406

7

Xã Tô Hiệu huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25407

8

Xã Minh Khai huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25408

9

Xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25409

10

Xã Hoa Thám huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25410

11

Xã Hưng Đạo huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25411

12

Xã Vĩnh Yên huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25412

13

Xã Quý Hòa huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25413

14

Xã Yên Lỗ huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25414

15

Xã Quang Trung huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25415

16

Xã Thiện Thuật huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25416

17

Xã Thiện Hòa huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25417

18

Xã Thiện Long huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25418

19

Xã Tân Hòa huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25419

20

Xã Hòa Bình huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25420

21

Xã Mông Ân huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25421

22

Xã Hoàng Văn Thụ huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25422

23

Xã Tân Văn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25423

24

Xã Hồng Thái huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25424

25

Xã Bình La huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25425

26

Bưu Cục Phát Bình Gia huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25430

27

Bưu Cục Bình Gia Phố huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25431

28

Bưu Cục Văn Mịch huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25432

29

Bưu Cục Pác Khuông huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

25433

 

Huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25450

2

Huyện ủy huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25451

3

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25452

4

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25453

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25454

6

Thị Trấn Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25456

7

Xã Quỳnh Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25457

8

Xã Long Đống huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25458

9

Xã Vạn Thủy huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25459

10

Xã Đồng Ý huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25460

11

Xã Tân Lập huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25461

12

Xã Vũ Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25462

13

Xã Tân Tri huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25463

14

Xã Chiến Thắng huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25464

15

Xã Vũ Lễ huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25465

16

Xã Tân Thành huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25466

17

Xã Nhất Tiến huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25467

18

Xã Nhất Hòa huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25468

19

Xã Tân Hương huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25469

20

Xã Vũ Lăng huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25470

21

Xã Chiêu Vũ huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25471

22

Xã Hữu Vĩnh huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25472

23

Xã Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25473

24

Xã Hưng Vũ huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25474

25

Xã Trấn Yên huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25475

26

Bưu Cục Phát Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25485

27

Bưu Cục Ngả Hai huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25486

28

Bưu Cục Mỏ Nhài huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

25487

 

Huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25500

2

Huyện ủy huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25501

3

Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25502

4

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25504

6

Thị Trấn Văn Quan huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25506

7

Xã Vĩnh Lại huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25507

8

Xã Song Giang huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25508

9

Xã Trấn Ninh huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25509

10

Xã Phú Mỹ huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25510

11

Xã Việt Yên huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25511

12

Xã Vân Mộng huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25512

13

Xã Hòa Bình huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25513

14

Xã Tú Xuyên huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25514

15

Xã Lương Năng huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25515

16

Xã Tri Lễ huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25516

16

Xã Hữu Lễ huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25517

18

Xã Yên Phúc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25518

19

Xã Bình Phúc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25519

20

Xã Xuân Mai huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25520

21

Xã Tràng Sơn huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25521

22

Xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25522

23

Xã Tân Đoàn huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25523

24

Xã Tràng Các huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25524

25

Xã Đồng Giáp huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25525

26

Xã Khánh Khê huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25526

27

Xã Chu Túc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25527

28

Xã Đại An huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25528

29

Xã Văn An huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25529

30

Bưu Cục Phát Văn Quan huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25550

31

Bưu Cục Chợ Bãi huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25551

32

Bưu Cục Văn An huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

25552

 

Huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25600

2

Huyện ủy huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25601

3

Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25602

4

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25604

6

Thị Trấn Hữu Lũng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25606

7

Xã Đồng Tân huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25607

8

Xã Cai Kinh huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25608

9

Xã Yên Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25609

10

Xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25610

11

Xã Yên Thịnh huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25611

12

Xã Hòa Bình huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25612

13

Xã Yên Bình huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25613

14

Xã Quyết Thắng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25614

15

Xã Thiện Kỵ huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25615

16

Xã Tân Lập huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25616

17

Xã Thanh Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25617

18

Xã Đồng Tiến huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25618

19

Xã Vân Nham huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25619

20

Xã Đô Lương huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25620

21

Xã Minh Tiến huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25621

22

Xã Yên Vượng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25622

23

Xã Nhật Tiến huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25623

24

Xã Minh Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25624

25

Xã Sơn Hà huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25625

26

Xã Minh Hòa huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25626

27

Xã Hồ Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25627

28

Xã Hòa Thắng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25628

29

Xã Tân Thành huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25629

30

Xã Hòa Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25630

31

Xã Hòa Lạc huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25631

32

Bưu Cục Phát Hữu Lũng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25650

33

Bưu Cục Vân Nham huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25651

34

Bưu Cục Bến Lường huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

25652

 

Huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25700

2

Huyện ủy huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25701

3

Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25702

4

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25704

6

Thị Trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25706

7

Xã Mai Sao huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25707

8

Xã Thượng Cường huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25708

9

Xã Gia Lộc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25709

10

Xã Bằng Hữu huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25710

11

Xã Bằng Mạc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25711

12

Xã Vạn Linh huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25712

13

Xã Y Tịch huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25713

14

Thị Trấn Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25714

15

Xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25715

16

Xã Hòa Bình huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25716

17

Xã Quang Lang huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25717

18

Xã Quan Sơn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25718

19

Xã Nhân Lý huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25719

20

Xã Lâm Sơn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25720

21

Xã Hữu Kiên huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25721

22

Xã Liên Sơn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25722

23

Xã Bắc Thủy huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25723

24

Xã Vân Thủy huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25724

25

Xã Chiến Thắng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25725

26

Xã Vân An huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25726

27

Bưu Cục Phát Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25750

28

Bưu Cục Đồng Bành huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25751

29

Bưu Cục Sông Hóa huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25752

 

Huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25800

2

Huyện ủy huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25801

3

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25802

4

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25804

6

Thị Trấn Lộc Bình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25806

7

Xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25807

8

Xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25808

9

Xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25809

10

Xã Xuân Lễ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25810

11

Xã Bằng Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25811

12

Xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25812

13

Xã Đồng Bục huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25813

14

Xã Lục Thôn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25814

15

Xã Như Khuê huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25815

16

Xã Vân Mộng huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25816

17

Xã Xuân Tình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25817

18

Xã Hiệp Hạ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25818

19

Xã Minh Phát huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25819

20

Xã Hữu Lân huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25820

21

Xã Xuân Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25821

22

Xã Ái Quốc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25822

23

Xã Nam Quan huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25823

24

Xã Đông Quan huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25824

25

Xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25825

26

Xã Quan Bản huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25826

27

Thị Trấn Na Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25827

28

Xã Lợi Bác huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25828

29

Xã Sàn Viên huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25829

30

Xã Tú Đoạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25830

31

Xã Khuất Xá huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25831

32

Xã Tĩnh Bắc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25832

33

Xã Tam Gia huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25833

34

Xã Tú Mịch huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25834

35

Bưu Cục Phát Lộc Bình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25850

36

Bưu Cục Na Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25851

 

Huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25900

2

Huyện ủy huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25901

3

Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25902

4

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25904

6

Thị Trấn Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25906

7

Xã Kiên Mộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25907

8

Xã Bắc Xa huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25908

9

Xã Bính Xá huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25909

10

Xã Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25910

11

Xã Thái Bình huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25911

12

Thị Trấn Nông Trường Thái Bình huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25912

13

Xã Cường Lợi huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25913

14

Xã Lâm Ca huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25914

15

Xã Đồng Thắng huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25915

16

Xã Bắc Lãng huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25916

17

Xã Châu Sơn huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25917

18

Bưu Cục Phát Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25950

19

Bưu Cục Lâm Thái huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25951

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Lạng Sơn
  • ma buu dien Lang Son
  • ma buu chinh Lang Son

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Lạng Sơn kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: