673 lượt xem

Tổng hợp các phím tắt trong Adobe Illustrator

Tổng hợp các phím tắt trong Adobe Illustrator

Anh(chị) đang sử dụng phần mềm illustrator và muốn tăng hiệu suất làm việc bằng cách sử dụng các phím tắt? Illustrator đã cài đặt mặc định rất nhiều phím tắt giúp anh(chị) làm việc hiệu quả hơn. Không chỉ vậy, anh(chị) cũng có thể tùy chỉnh thay đổi các phím tắt mặc định đó và thêm phím tắt mới phù hợp với nhu cầu của mình. Đối với những người mới làm quen từ học tại các trung tâm cho đến tự học tại nhà thì việc làm quen với các phím tắt trong Illustrator là cực kỳ cần thiết nếu muốn giảm thiểu thời gian và công sức thực hiện.

Lý do cần ghi nhớ các phím tắt trong AI

Có lẽ là mình viết về phần mục này có hơi thừa thãi đôi chút bởi về tác dụng của phím tắt không riêng gì Adobe Illustrator mà tất cả những phần mềm không riêng gì chỉnh sửa thì việc làm quen với những tổ hợp phím này mục địch mang lại phần lớn là tối ưu về thời gian cũng như tiết kiệm thao tác hơn rất nhiều so với việc sử dụng thủ công bằng chuột máy tính

Trong bài viết này của blog hỗ trợ, mình đã tổng hợp và sắp xếp các phím tắt trong các bảng. Mình đã liệt kê rất nhiều phím tắt dưới đây và việc ghi nhớ chúng thật chẳng phải dễ dàng gì. Các cụ có câu: “mưa dầm thấm lâu”, anh(chị) cứ thực hành nhiều và lặp đi lặp lại rồi thì khó nhớ đến mấy cũng thành thuộc vanh vách thôi, phải không nào? Bây giờ, chúng ta cùng đi tìm hiểu về các phím tắt ngay thôi.

Tổng hợp các phím tắt trong Adobe Illustrator

Tổng hợp các phím tắt trong Adobe Illustrator

Nói sơ qua về bài tổng hợp này của mình thì ở trong phần này mình sẽ liệt kê các phím tắt trong AI ở cả 2 hệ điều hành WindowsMacOS. Dưới đây mình đã chia danh mục các phím tắt theo hệ mục riêng để anh(chị) có thể dễ dàng ghi nhớ và thực hiện.

Các phím tắt Adobe Illustrator sử dụng phổ biến

Tác dụng của Phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Hoàn tác Ctrl + Z Command + Z
Làm lại Shift + Ctrl + Z Shift + Command + Z
Cắt Ctrl + X Command + X
Sao chép Ctrl + C Command + C
Dán Ctrl + V Command + V
Dán trước Ctrl + F Command + F
Dán ở phía sau Ctrl + B Command + B
Dán tại chỗ Shift + Ctrl + B Shift + Command + B
Dán trên tất cả các bản vẽ Alt + Shift + Ctrl + B Option + Shift + Command + B
Kiểm tra chính tả Ctrl + I Command + I
Mở hộp thoại Cài đặt màu Shift + Ctrl + K Shift + Command + K
Mở hộp thoại Phím tắt Alt + Shift + Ctrl + K Option + Shift + Command + K
Mở hộp thoại Tùy chọn Ctrl + K Command + K

Các phím tắt làm việc với tài liệu (menu File)

Tác dụng của phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Tạo một tài liệu Ctrl + N Command + N
Tạo một tài liệu từ một mẫu Shift + Ctrl + N Shift + Command + N
Tạo một tài liệu mà không cần mở hộp thoại tài liệu mới Alt + Ctrl + N Option + Command + N
Mở một tài liệu Ctrl + O Command + O
Đặt một tập tin trong tài liệu Shift + Ctrl + P Shift + Command + P
Mở hộp thoại Thông tin tệp Alt + Shift + Ctrl + I Option + Shift + Command + I
Mở hộp thoại cài đặt tài liệu Alt + Ctrl + P Option + Command + P
Duyệt trong Adobe Bridge Alt + Ctrl + O Option + Command + O
Đóng cửa sổ tài liệu Ctrl + W Command + W
Lưu các thay đổi được thực hiện vào tài liệu Ctrl + S Command  + S
Mở hộp thoại lưu với tên Shift + Ctrl + S Shift + Command + S
Lưu một bản sao của tài liệu Alt + Ctrl + S Option + Command + S
Lưu tài liệu dưới dạng tệp script Ctrl + F12 Command + F12
Mở hộp thoại xuất cho màn hình Alt + Ctrl + E Option + Command + E
Mở hộp thoại lưu cho Web Alt + Shift + Ctrl + S Option + Shift + Command + S
Đóng gói tài liệu Alt + Shift + Ctrl + P Option + Shift + Command + P
In Ctrl + P Command + P
Thoát khỏi ứng dụng Ctrl + Q Command + Q

 

Phím tắt các công cụtrong Adobe Illustrator (thanh công cụ phía trái)

Tác dụng của phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Artboard tool Shift + O Shift + O
Selection tool V V
Direct Selection tool A A
Magic Wand tool Y Y
Lasso tool Q Q
Pen tool P P
Curvature tool Shift + ~ Shift + ~
Blob Brush tool Shift + B Shift + B
Add Anchor Point tool + (dấu cộng) + (dấu cộng)
Delete Anchor Point tool – (dấu trừ) – (dấu trừ)
Switch to Anchor Point tool Shift + C Shift + C
Type tool T T
Touch Type tool Shift + T Shift + T
Line Segment tool \ (dấu gạch chéo ngược) \ (dấu gạch chéo ngược)
Rectangle tool M M
Ellipse tool L L
Paintbrush tool B B
Pencil tool N N
Shaper tool Shift + N Shift + N
Rotate tool R R
Reflect tool O O
Scale tool S S
Warp tool Shift + R Shift + R
Width Tool Shift+W Shift+W
Free Transform tool E E
Shape Builder Tool Shift+M Shift+M
Perspective Grid Tool Shift+P Shift+P
Perspective Selection Tool Shift+V Shift+V
Symbol Sprayer tool Shift+S Shift+S
Column Graph tool J J
Mesh tool U U
Gradient tool G G
Eyedropper tool I I
Blend tool W W
Live Paint Bucket tool K K
Live Paint Selection tool Shift + L Shift + L
Slice tool Shift + K Shift + K
Eraser tool Shift + E Shift + E
Scissors tool C C
Hand tool H H
Zoom tool Z Z
Chuyển sang công cụ Smooth trong khi sử dụng công cụ Blob Brush Nhấn Alt Nhấn Option

 

Các phím tắt làm việc với sự hiển thị (menu view)

Tác dụng của phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Chuyển đổi giữa các chế độ màn hình: màn hình bình thường, toàn màn hình với thanh menu, toàn màn hình F F
Phóng đại 100% Ấn đúp

Hoặc

Ctrl+1

Ấn đúp

Hoặc

Ctrl+1

Chuyển sang công cụ Hand  (khi không ở chế độ chỉnh sửa văn bản) Phím cách Phím cách
Chuyển sang công cụ zoom tool ở chế độ phóng to Ctrl + Phím cách Phím cách + Command
Chuyển sang công cụ zoom tool ở chế độ thu nhỏ Ctrl + Alt + Phím cách Phím cách + Command + Option
Di chuyển Zoom marquee trong khi kéo bằng công cụ Zoom Phím cách Phím cách
Ẩn hộp giới hạn Shift + Ctrl + B Shift + Control + B
Ẩn đối tượng không được chọn Control + Alt + Shift + 3 Command + Option + Shift + 3
Chuyển đổi giữa đường dóng ngang và dọc Alt-kéo đường dóng Option-kéo đường dóng
Ẩn và thay đổi đường dóng Ctrl + Shift-nhấp đúp chuột vào đường dóng Command + Shift- nhấp đúp chuột vào đường dóng
Hiển thị mẫu tài liệu Ctrl + H Command + H
Hiển thị / Ẩn bản vẽ Ctrl + Shift + H Command + Shift + H
Hiển thị / Ẩn thước kẻ Ctrl + R Command + Option + R
Hiển thị lưới trong suốt Shift + Ctrl + D Shift + Command + D
Xem tất cả các bản vẽ trong cửa sổ Ctrl + Alt + 0 Command + Option + 0
Dán tại chỗ trên bản vẽ đang hoạt động Ctrl + Shift+V Command + Shift + V
Thoát khỏi chế độ công cụ Artboard Esc Esc
Tạo artboard bên trong artboard khác Shift-drag Shift-drag
Chọn nhiều bản vẽ trong bảng Artboards Ctrl + click Command + click
Điều hướng đến tài liệu tiếp theo Ctrl + F6 Command + F6
Điều hướng đến tài liệu trước Ctrl + Shift + F6 Command + Shift + F6
Điều hướng đến nhóm tài liệu tiếp theo Ctrl + Alt + F6 Command + Option + F6
Điều hướng đến nhóm tài liệu trước Ctrl + Alt + Shift + F6 Command + Option + Shift + F6
Chuyển đổi giữa Outline và GPU Preview của tài liệu Ctrl + Y Command + Y
Chuyển đổi giữa GPU và CPU Xem trước tài liệu Ctrl + E Command + E
Xem tài liệu ở chế độ Xem trước Overprint Alt + Shift + Ctrl + Y Option + Shift + Command + Y
Xem tài liệu ở chế độ xem trước Pixel (điểm ảnh) Alt + Ctrl + Y Option + Command + Y
Thoát chế độ toàn màn hình Esc Esc
Phóng to Ctrl + = Command + =
Thu nhỏ Ctrl + – Command + –
Ẩn đường dóng (hide guides) Ctrl + ; Command + ;
Khóa đường dóng (Lock guides) Alt + Ctrl + ; Option + Command + ;
Tạo đường dóng Ctrl + 5 Command + 5
Chỉnh sửa đường dóng Alt + Ctrl + 5 Option + Ctrl + 5
Hiển thị / ẩn đường dóng thông minh Ctrl + U Command + U
Hiển thị / ẩn lưới phối cảnh Ctrl + Shift + I Command + Shift + I
Hiển thị lưới (show grid) Ctrl + ‘ Command + ‘
Ẩn lưới Shift + Ctrl + ‘ Shift + Command + ‘
Ẩn điểm Alt + Ctrl + ‘ Option + Command + ‘

 

Các phím tắt làm việc với sự lựa chọn

Tác dụng của phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Chuyển sang công cụ lựa chọn được sử dụng lần cuối Ctrl + `
Chọn đối tượng trong artboard hoạt động Ctrl + Alt + A Command + Option + A
Tạo dấu xén xung quanh đối tượng được chọn Alt + C + O
Chọn tất cả Ctrl + A Command + A
Bỏ chọn Shift + Ctrl + A Shift + Command + A
Chọn lại Ctrl + 6 Command + 6
Chọn đối tượng trên lựa chọn hiện tại Alt + Ctrl + ] Option + Command + ]
Chọn đối tượng bên dưới lựa chọn hiện tại Alt + Ctrl + [ Option + Command +
Chọn đằng sau một đối tượng Nhấn Ctrl + nhấp hai lần Nhấn Command+ nhấp hai lần
Chọn phía sau trong chế độ cách ly Ctrl + nhấp hai lần Command+ nhấp hai lần
Nhóm các đối tượng đã chọn Ctrl + G Command + G
Tập hợp đối tượng đã chọn Shift + Ctrl + G Shift + Command + G
Khóa một lựa chọn Ctrl + 2 Command + 2
Mở khóa một lựa chọn Alt + Ctrl + 2 Option + Command + 2
Ẩn một lựa chọn Ctrl + 3 Command + 3
Hiển thị tất cả các lựa chọn Alt + Ctrl + 3 Option + Command + 3
Di chuyển lựa chọn
Di chuyển lựa chọn gấp 10 lần Shift + Shift +
Khóa tất cả các đối tượng bỏ chọn Ctrl + Alt + Shift + 2 Command + Option + Shift + 2
Hạn chế di chuyển đến góc 45 ° (trừ khi sử dụng công cụ Reflect) Giữ phím Shift Giữ phím Shift
Đưa lựa chọn lên trước 1 lớp Ctrl + ] Command + ]
Đưa lựa chọn lên lớp trên cùng Shift + Ctrl + ] Shift + Command + ]
Đưa lựa chọn xuống dưới 1 lớp Ctrl + [ Command + [
Đưa lựa chọn xuống lớp dưới cùng Shift + Ctrl + [ Shift + Command + [

 

Các phím tắt làm việc với vẽ trong Adobe Illustrator

Phím tắt Windows MacOS
Tăng kích thước của Blob Brush ] ]
Giảm kích thước của Blob Brush [ [
Chuyển qua các chế độ vẽ Shift + D Shift + D
Tạo một đường tổ hợp Ctrl + 8 Command + 8
Hủy bỏ một đường tổ hợp Alt + Shift + Ctrl + 8 Option + Shift + Command + 8
Chỉnh sửa một mẫu Shift + Ctrl + F8 Shift + Command +F8
Công cụ lưới phối cảnh (Grid tool) Shift + P Shift + P
Công cụ lựa chọn phối cảnh Shift + V Shift + V
Phối cảnh lưới (Grid) Ctrl + Shift + I Command + Shift + I
Sao chép các đối tượng trong phối cảnh Ctrl + Alt + kéo Command + Alt +kéo
Lặp lại chuyển đổi đối tượng trong phối cảnh Ctrl + D Command + D

 

Các phím tắt làm việc với đối tượng, thay đổi hình dạng đối tượng (menu Object và menu Effect)

Tác dụng của phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Trộn đối tượng Alt + Ctrl + B Option + Command + B
Kết thúc việc thêm các đối tượng vào hỗn hợp Alt + Shift + Ctrl + B Option + Shift + Command + B
Làm biến dạng đối tượng bằng cách sử dụng một biên dạng gồm các đường sọc dọc (làm cong đối tượng) Alt + Ctrl + Shift + W Option + Command + Shift + W
Làm biến dạng các đối tượng bằng cách sử dụng lưới Alt + Ctrl + M Option + Command + M
Làm biến dạng các đối tượng bằng cách sử dụng một đối tượng khác Alt + Ctrl + C Option + Command + C
Áp dụng lại một chuyển đổi cho một đối tượng Ctrl + D Command + D
Áp dụng hiệu ứng tìm đường cuối cùng cho đối tượng được chọn Ctrl + 4 Command + 4
Di chuyển một đối tượng Shift + Ctrl + M Shift + Command + M
Mở hộp thoại Transform Each Alt + Shift + Ctrl + D Option + Shift + Command + D
Làm mặt nạ cắt Ctrl + 7 Command + 7
Hủy bỏ một mặt nạ cắt Alt + Ctrl + 7 Option + Command + 7
Chuyển đổi giữa strocke và fill X X
Đưa fill và stroke về mặc định D D
Hoán đổi giữa strocke và fill Shift + X Shift + X
Chọn chế độ tô màu gradient > >
Ẩn bộ chú thích gradient (khi sử dụng công cụ Gradient) Alt + Ctrl + G Option + Command + G
Chọn chế độ tô màu < <
Không stroke/fill / /
Thêm fill Ctrl + / Command + /
Thêm stroke Ctrl + Alt + / Command + Option + /
Tạo Live Paint (khi sử dụng công cụ Paint Bucket tool) Alt + Ctrl + X Option + Command + X

 

Các phím tắt làm việc với layers (lớp)

Tác dụng của phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Thêm một lớp Ctrl + L Command + L
Thêm một lớp trong khi mở hộp thoại Lớp mới Alt + Ctrl + L Option + Command + L
Chọn chế độ xem Outline / Preview cho tất cả các lớp khác Ctrl + Alt- Command + Option-
Khóa / mở khóa tất cả các lớp khác Click Click
Đặt lớp con mới ở dưới cùng của danh sách lớp Ctrl + Alt-click New Sublayer Command + Option-click New Sublayer
Đặt lớp ở đầu danh sách lớp Ctrl-click New Layer Command-click New Layer
Đặt lớp bên dưới lớp đã chọn Ctrl + Alt-click New Layer Command + Option-click New Layer

 

Các phím tắt làm việc với các bảng trong Adobe Illustrator

Tác dụng của phím tắt Tổ hợp phím AI trên Windows Tổ hợp phím AI trên MacOS
Hiển thị / ẩn bảng điều khiển Brush F5 F5
Hiển thị / ẩn Bảng màu F6 F6
Hiển thị / ẩn bảng điều khiển Layers F7 F7
Tạo biểu symbol F8 F8
Hiển thị / ẩn bảng panel Ctrl + F8 Command + F8
Hiển thị / ẩn bảng điều khiển Gradient Ctrl + F9 Command + F9
Hiển thị / ẩn bảng Stroke Ctrl + F10 Command + F10
Hiển thị / ẩn bảng Attributes Ctrl + F11 Command + F11
Revert F12 F12
Hiển thị / ẩn bảng Graphic Styles Shift + F5 Shift + F5
Hiển thị / ẩn Bảng điều khiển Appearance Shift + F6 Shift + F6
Hiển thị / ẩn bảng Align Shift + F7 Shift + F7
Hiển thị / ẩn bảng điều khiển Transform Shift + F8 Shift + F8
Hiển thị / ẩn bảng Pathfinder Shift + Ctrl + F9 Shift + Command + F9
Hiển thị / ẩn bảng Transparency Shift + Ctrl + F10 Shift + Command + F10
Hiển thị / ẩn bảng Symbols Shift + Ctrl + F11 Shift + Command + F11

 

Không biết anh(chị) có thấy hoa mắt không, chứ mình tổng hợp xong mấy cái bảng đầu óc cũng mụ mị luôn. Để ghi nhớ các phím tắt hiệu quả nhất, theo mình anh(chị) hãy đọc hết danh sách này 1 lượt và tự mình phân nhóm theo yêu cầu của bản thân (nếu thấy mình chia không hợp lý). Ngoài ra, việc luyện tập và sử dụng thường xuyên sẽ giúp anh(chị) nhớ lâu hơn.

Lời kết

Cuối cùng cũng đến hồi kết. Trên đây là tổng hợp các phím tắt trong illustrator mà blog hỗ trợ đã liệt kê. Mình mong rằng bài viết này hữu ích với anh(chị). Chúc anh(chị) thực hiện thành công.