2159 lượt xem

Mã bưu điện Vĩnh Phúc – Mã zip/postal code tỉnh Vĩnh Phúc

[Cập nhật mới nhất] Mã bưu điện Vĩnh Phúc mới nhất hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 15000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 15000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Vĩnh Phúc có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Lưu ý : Trước khi vào bài viết chia sẻ về mã bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc theo cập nhật mới nhất của chính phủ Việt Nam bao gồm cấu trúc gồm 5 số hoàn toàn khác nhau, bao gồm:

  • 2 ký tự đầu : Đây là phần xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (VD: 15 là mã xác định của tỉnh Vĩnh Phúc)
  • 3 hoặc 4 ký tự đầu tiên : Đây là phần xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính (VD: 150 hoặc 1500 là mã xác định quận, huyện và đơn vị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc)
  • 5 ký tự : Đây là phần xác định đối tượng gán mã bưu chính quốc gia (VD: 15001 là mã được quốc gia xác định của ủy ban thành ủy thuộc tỉnh Vĩnh Phúc)

Mã bưu điện Vĩnh Phúc: 15000 và mã zipcode các huyện, thị trấn thuộc Vĩnh Phúc

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Vĩnh Phúc cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

Mã bưu điện

Mã bưu chính tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc

15000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

15001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

15002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

15003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

15004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

15005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

15009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

15010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

15011

10

Báo Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Phúc

15016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

15021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

15030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

15040

16

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

15041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

15042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

15043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

15044

20

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

15045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

15046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

15047

23

Công an tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15049

24

Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc

15050

25

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

15051

26

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

15052

27

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

15053

28

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

15054

29

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

15055

30

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

15056

31

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

15057

32

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

15058

33

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

15060

34

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc

15061

35

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

15062

36

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15063

37

Thanh tra tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15064

38

Trường chính trị tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15065

39

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

15066

40

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15067

41

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15070

42

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

15078

43

Chi cục Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc

15079

44

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

15080

45

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15081

46

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

15085

47

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc

15086

48

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

15087

49

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15088

50

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15089

51

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15090

52

Tỉnh đoàn tỉnh Vĩnh Phúc

15091

53

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15092

54

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc

15093

Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15100

2

Thành ủy thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15104

6

Phường Tích Sơn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15106

7

Phường Đống Đa thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15107

8

Phường Ngô Quyền thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15108

9

Phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15109

10

Phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15110

11

Xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15111

12

Phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15112

13

Phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15113

14

Xã Thanh Trù thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15114

15

Bưu Cục Phát Vĩnh Yên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15150

16

Bưu Cục KHL Vĩnh Phúc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15151

17

Bưu Cục KHL Vĩnh Yên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15152

18

Bưu Cục Phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15153

19

Bưu Cục Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15154

20

Bưu Cục Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15155

21

Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Phúc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15199

Huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15200

2

Huyện ủy huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15201

3

Hội đồng nhân dân huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15202

4

Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15204

6

Thị Trấn Hợp Hòa huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15206

7

Xã Hướng Đạo huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15207

8

Xã Hoàng Hoa huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15208

9

Xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15209

10

Xã An Hòa huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15210

11

Xã Hoàng Đan huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15211

12

Xã Hoàng Lâu huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15212

13

Xã Duy Phiên huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15213

14

Xã Vân Hội huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15214

15

Xã Hợp Thịnh huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15215

16

Xã Thanh Vân huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15216

17

Xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15217

18

Xã Đạo Tú huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15218

19

Bưu Cục Phát Tam Dương huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

15250

Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15300

2

Huyện ủy huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15301

3

Hội đồng nhân dân huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15302

4

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15304

6

Xã Hợp Châu huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15306

7

Xã Hồ Sơn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15307

8

Xã Đại Đình huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15308

9

Xã Đạo Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15309

10

Xã Yên Dương huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15310

11

Xã Bồ Lý huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15311

12

Xã Tam Quan huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15312

13

Thị Trấn Tam Đảo huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15313

14

Xã Minh Quang huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15314

15

Bưu Cục Phát Tam Đảo huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15350

16

Bưu Cục Tam Đảo Núi huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

15351

Huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15400

2

Huyện ủy huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15401

3

Hội đồng nhân dân huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15402

4

Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15404

6

Thị Trấn Lập Thạch huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15406

7

Xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15407

8

Xã Bàn Giản huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15408

9

Xã Liên Hòa huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15409

10

Thị Trấn Hoa Sơn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15410

11

Xã Liễn Sơn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15411

12

Xã Thái Hòa huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15412

13

Xã Bắc Bình huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15413

14

Xã Hợp Lý huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15414

15

Xã Quang Sơn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15415

16

Xã Ngọc Mỹ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15416

17

Xã Vân Trục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15417

18

Xã Xuân Hòa huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15418

19

Xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15419

20

Xã Văn Quán huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15420

21

Xã Sơn Đông huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15421

22

Xã Triệu Đề huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15422

23

Xã Đình Chu huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15423

24

Xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15424

25

Xã Đồng Ích huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15425

26

Bưu Cục Phát Lập Thạch huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15450

27

Bưu Cục Liễn Sơn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

15451

Huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15500

2

Huyện ủy huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15501

3

Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15502

4

Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15504

6

Thị Trấn Tam Sơn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15506

7

Xã Nhạo Sơn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15507

8

Xã Đồng Quế huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15508

9

Xã Lãng Công huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15509

10

Xã Quang Yên huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15510

11

Xã Bạch Lưu huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15511

12

Xã Hải Lựu huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15512

13

Xã Nhân Đạo huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15513

14

Xã Đôn Nhân huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15514

15

Xã Phương Khoan huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15515

16

Xã Như Thụy huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15516

17

Xã Tứ Yên huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15517

18

Xã Đức Bác huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15518

19

Xã Cao Phong huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15519

20

Xã Đồng Thịnh huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15520

21

Xã Yên Thạch huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15521

22

Xã Tân Lập huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15522

23

Bưu Cục Phát Sông Lô huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15550

24

Bưu Cục Bến Then huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

15551

Huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15600

2

Huyện ủy huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15601

3

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15602

4

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15604

6

Thị Trấn Vĩnh Tường huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15606

7

Thị Trấn Tứ Trưng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15607

8

Xã Vân Xuân huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15608

9

Xã Vũ Di huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15609

10

Xã Bình Dương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15610

11

Xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15611

12

Thị Trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15612

13

Xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15613

14

Xã Tân Tiến huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15614

15

Xã Nghĩa Hưng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15615

16

Xã Chấn Hưng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15616

17

Xã Yên Bình huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15617

18

Xã Kim Xá huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15618

19

Xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15619

20

Xã Việt Xuân huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15620

21

Xã Lũng Hoà huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15621

22

Xã Bồ Sao huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15622

23

Xã Cao Đại huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15623

24

Xã Tân Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15624

25

Xã Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15625

26

Xã Phú Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15626

27

Xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15627

28

Xã Tuân Chính huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15628

29

Xã An Tường huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15629

30

Xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15630

31

Xã Vĩnh Ninh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15631

32

Xã Phú Đa huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15632

33

Xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15633

34

Xã Tam Phúc huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15634

35

Bưu Cục Phát Vĩnh Tường huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15650

36

Bưu Cục Thổ Tang huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15651

37

Bưu Cục Tân Tiến huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15652

38

Bưu Cục Sơn Kiệu huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15653

39

Bưu Cục Bồ Sao huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

15654

Huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15700

2

Huyện ủy huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15701

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15702

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15704

6

Thị Trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15706

7

Xã Bình Định huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15707

8

Xã Đồng Cương huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15708

9

Xã Đồng Văn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15709

10

Xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15710

11

Xã Tề Lỗ huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15711

12

Xã Tam Hồng huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15712

13

Xã Yên Đồng huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15713

14

Xã Đại Tự huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15714

15

Xã Liên Châu huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15715

16

Xã Hồng Châu huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15716

17

Xã Trung Hà huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15717

18

Xã Trung Kiên huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15718

19

Xã Hồng Phương huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15719

20

Xã Yên Phương huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15720

21

Xã Văn Tiến huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15721

22

Xã Nguyệt Đức huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15722

23

Bưu Cục Phát Yên Lạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15750

24

Bưu Cục Tam Hồng huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15751

25

Bưu Cục Chợ Lồ huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

15752

Huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15800

2

Huyện ủy huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15801

3

Hội đồng nhân dân huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15802

4

Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15804

6

Thị Trấn Hương Canh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15806

7

Xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15807

8

Xã Bá Hiến huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15808

9

Xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15809

10

Xã Thiện Kế huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15810

11

Thị Trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15811

12

Xã Hương Sơn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15812

13

Xã Tam Hợp huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15813

14

Xã Quất Lưu huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15814

15

Xã Tân Phong huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15815

16

Thị Trấn Thanh Lãng huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15816

17

Xã Phú Xuân huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15817

18

Xã Đạo Đức huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15818

19

Bưu Cục Phát Bình Xuyên huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15850

20

Bưu Cục Quang Hà huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

15851

Thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15900

2

Thị ủy thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15901

3

Hội đồng nhân dân thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15902

4

Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15904

6

Phường Trưng Trắc thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15906

7

Phường Trưng Nhị thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15907

8

Phường Phúc Thắng thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15908

9

Xã Nam Viêm thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15909

10

Phường Xuân Hoà thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15910

11

Phường Đồng Xuân thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15911

12

Xã Ngọc Thanh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15912

13

Xã Cao Minh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15913

14

Xã Tiền Châu thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15914

15

Phường Hùng Vương thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15915

16

Bưu Cục Phát Phúc Yên thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15950

17

Bưu Cục Trưng Trắc thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15951

18

Bưu Cục Xuân Hòa thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15952

19

Bưu Cục KHL Phúc Yên thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15953

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Vĩnh Phúc
  • ma buu dien vinh phuc
  • ma buu chinh vinh phuc

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Vĩnh Phúc kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: