1628 lượt xem

Mã bưu điện Vĩnh Long – Mã zip/postal code tỉnh Vĩnh Long

[Cập nhật mới nhất] Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 85000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 85000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Vĩnh Long có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Lưu ý : Trước khi vào bài viết chia sẻ về mã bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo cập nhật mới nhất của chính phủ Việt Nam bao gồm cấu trúc gồm 5 số hoàn toàn khác nhau, bao gồm:

  • 2 ký tự đầu : Đây là phần xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (VD: 85 là mã xác định của tỉnh Vĩnh Long)
  • 3 hoặc 4 ký tự đầu tiên : Đây là phần xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính (VD: 850 hoặc 8500 là mã xác định quận, huyện và đơn vị thuộc tỉnh Vĩnh Long)
  • 5 ký tự : Đây là phần xác định đối tượng gán mã bưu chính quốc gia (VD: 85001 là mã được quốc gia xác định của ủy ban thành ủy thuộc tỉnh Vĩnh Long)

Mã bưu điện Vĩnh Long: 85000 và mã zipcode các huyện, thị trấn thuộc Vĩnh Long

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Vĩnh Long ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Vĩnh Long cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

Mã bưu điện

Mã bưu chính tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Vĩnh Long

85000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

85001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

85002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

85003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

85004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

85005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long

85009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

85010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

85011

10

Báo Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

85021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

85030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

85040

16

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

85041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

85042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

85043

19

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

85045

20

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

85046

21

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

85047

22

Công an tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85049

23

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

85051

24

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

85052

25

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

85053

26

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

85054

27

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

85055

28

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

85056

29

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

85057

30

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

85058

31

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

85060

32

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

85061

33

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

85062

34

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85063

35

Thanh tra tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85064

36

Trường chính trị tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85065

37

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

85066

38

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85067

39

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85070

40

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

85078

41

Cục Hải quan tỉnh Vĩnh Long

85079

42

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

85080

43

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85081

44

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long

85085

45

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long

85086

46

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long

85087

47

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85088

48

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85089

49

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85090

50

Tỉnh Đoàn tỉnh Vĩnh Long

85091

51

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85092

52

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Vĩnh Long

85093

Thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85100

2

Thành ủy thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85104

6

Phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85106

7

Phường 5 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85107

8

Phường 4 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85108

9

Phường 3 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85109

10

Phường 2 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85110

11

Phường 9 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85111

12

Phường 8 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85112

13

Xã Trường An thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85113

14

Xã Tân Ngãi thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85114

15

Xã Tân Hòa thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85115

16

Xã Tân Hội thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85116

17

Bưu Cục Phát Vĩnh Long thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85150

18

Bưu Cục KHL Vĩnh Long thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85151

19

Bưu Cục Nguyên Huệ thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85152

20

Bưu Cục Phước Thọ thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85153

21

Bưu Cục Tân Ngãi thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85154

22

Bưu Cục Mỹ Phú thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85155

23

Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Long thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85199

Huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85200

2

Huyện ủy huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85201

3

Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85202

4

Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85204

6

Thị Trấn Long Hồ huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85206

7

Xã Thanh Đức huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85207

8

Xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85208

9

Xã Đồng Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85209

10

Xã Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85210

11

Xã An Bình huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85211

12

Xã Long Phước huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85212

13

Xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85213

14

Xã Tân Hạnh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85214

15

Xã Thạnh Quới huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85215

16

Xã Phú Quới huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85216

17

Xã Hòa Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85217

18

Xã Lộc Hòa huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85218

19

Xã Phú Đức huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85219

20

Xã Long An huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85220

21

Bưu Cục Phát Long Hồ huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85250

22

Bưu Cục KCN Hoà Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85251

Huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85300

2

Huyện ủy huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85301

3

Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85302

4

Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85304

6

Thị Trấn Tam Bình huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85306

7

Xã Tường Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85307

8

Xã Hòa Hiệp huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85308

9

Xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85309

10

Xã Hoà Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85310

11

Xã Hậu Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85311

12

Xã Tân Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85312

13

Xã Phú Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85313

14

Xã Song Phú huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85314

15

Xã Phú Thịnh huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85315

16

Xã Tân Phú huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85316

17

Xã Long Phú huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85317

18

Xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85318

19

Xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85319

20

Xã Loan Mỹ huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85320

21

Xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85321

22

Xã Bình Ninh huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85322

23

Bưu Cục Phát Tam Bình huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85350

24

Bưu Cục Ba Càng huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85351

25

Bưu Cục Mỹ Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

85352

Huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85400

2

Huyện ủy huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85401

3

Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85402

4

Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85404

6

Xã Tân Quới huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85406

7

Xã Thành Lợi huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85407

8

Xã Mỹ Thuận huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85408

9

Xã Nguyên Văn Thảnh huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85409

10

Xã Thành Trung huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85410

11

Xã Thành Đông huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85411

12

Xã Tân Thành huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85412

13

Xã Tân Hưng huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85413

14

Xã Tân Lược huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85414

15

Xã Tân An Thạnh huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85415

16

Xã Tân Bình huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85416

17

Bưu Cục Phát Bình Tân huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85450

Thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85500

2

Thị ủy thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85501

3

Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85502

4

Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85504

6

Phường Cái Vồn thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85506

7

Phường Đông Thuận thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85507

8

Xã Thuận An thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85508

9

Phường Thành Phước thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85509

10

Xã Mỹ Hòa thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85510

11

Xã Đông Bình thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85511

12

Xã Đông Thạnh thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85512

13

Xã Đông Thành thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85513

14

Bưu Cục Phát Bình Minh thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

85550

Huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85600

2

Huyện ủy huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85601

3

Hội đồng nhân dân huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85602

4

Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85604

6

Thị Trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85606

7

Xã Thiện Mỹ huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85607

8

Xã Tích Thiện huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85608

9

Xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85609

10

Xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85610

11

Xã Trà Côn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85611

12

Xã Thuận Thới huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85612

13

Xã Hựu Thành huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85613

14

Xã Thới Hòa huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85614

15

Xã Hòa Bình huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85615

16

Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85616

17

Xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85617

18

Xã Lục Sỹ Thành huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85618

19

Xã Phú Thành huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85619

20

Bưu Cục Phát Trà Ôn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85650

21

Bưu Cục Hựu Thành huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

85651

Huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85700

2

Huyện ủy huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85701

3

Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85702

4

Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85704

6

Thị Trấn Vũng Liêm huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85706

7

Xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85707

8

Xã Quới An huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85708

9

Xã Tân Quới Trung huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85709

10

Xã Trung Chánh huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85710

11

Xã Tân An Luông huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85711

12

Xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85712

13

Xã Trung Thành Đông huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85713

14

Xã Trung Thành huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85714

15

Xã Trung Hiếu huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85715

16

Xã Hiếu Phụng huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85716

17

Xã Hiếu Thuận huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85717

18

Xã Trung An huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85718

19

Xã Trung Ngãi huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85719

20

Xã Trung Nghĩa huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85720

21

Xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85721

22

Xã Quới Thiện huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85722

23

Xã Hiếu Nhơn huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85723

24

Xã Hiếu Thành huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85724

25

Xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85725

26

Bưu Cục Phát Vũng Liêm huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85750

27

Bưu Cục Tân An Luông huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85751

28

Bưu Cục Hiếu Phụng huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

85752

Huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85800

2

Huyện ủy huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85801

3

Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85802

4

Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85804

6

Thị Trấn Cái Nhum huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85806

7

Xã Chánh An huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85807

8

Xã An Phước huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85808

9

Xã Mỹ Phước huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85809

10

Xã Mỹ An huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85810

11

Xã Long Mỹ huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85811

12

Xã Hòa Tịnh huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85812

13

Xã Nhơn Phú huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85813

14

Xã Chánh Hội huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85814

15

Xã Bình Phước huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85815

16

Xã Tân An Hội huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85816

17

Xã Tân Long huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85817

18

Xã Tân Long Hội huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85818

19

Bưu Cục Phát Mang Thít huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

85850

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Vĩnh Long
  • ma buu dien vinh long
  • ma buu chinh vinh long

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Vĩnh Long kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: