919 lượt xem

Mã bưu điện Thái Nguyên – Mã zip/postal code tỉnh Thái Nguyên

[Cập nhật mới nhất] Mã bưu điện Thái Nguyên mới nhất hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 24000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 24000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Thái Nguyên có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Tổng hợp các mã zip postal code thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Thái Nguyên ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Thái Nguyên cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu điện

Mã bưu chính tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Thái Nguyên

24000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên

24001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên

24002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên

24003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên

24004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên

24005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Thái Nguyên

24009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên

24010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

24011

10

Báo Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

24021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

24030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24036

15

Kiểm toán nhà nước tại khu vực X tỉnh Thái Nguyên

24037

16

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

24040

17

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

24041

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

24042

19

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

24043

20

Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

24044

21

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

24045

22

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

24046

23

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

24047

24

Công an tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24049

25

Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên

24050

26

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

24051

27

Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

24052

28

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

24053

29

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

24054

30

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

24055

31

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

24056

32

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

24057

33

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

24058

34

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

24060

35

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên

24061

36

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

24062

37

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24063

38

Thanh tra tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24064

39

Trường chính trị tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24065

40

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

24066

41

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24067

42

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24070

43

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

24078

44

Cục Hải quan tỉnh Thái Nguyên

24079

45

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

24080

46

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24081

47

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên

24085

48

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

24086

49

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

24087

50

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24088

51

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24089

52

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24090

53

Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Nguyên

24091

54

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24092

55

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Thái Nguyên

24093

Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24100

2

Thành ủy thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24104

6

Phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24106

7

Xã Linh Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24107

8

Phường Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24108

9

Phường Chùa Hang thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24109

10

Xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24110

11

Xã Sơn Cẩm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24111

12

Phường Tân Long thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24112

13

Xã Phúc Hà thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24113

14

Phường Quán Triều thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24114

15

Phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24115

16

Phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24116

17

Phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24117

18

Phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24118

19

Xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24119

20

Xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24120

21

Xã Phúc Trìu thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24121

22

Phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24122

23

Phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24123

24

Phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24124

25

Phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24125

26

Xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24126

27

Phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24127

28

Phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24128

29

Xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24129

30

Xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24130

31

Phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24131

32

Phường Phú Xá thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24132

33

Phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24133

34

Phường Hương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24134

35

Phường Trung Thành thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24135

36

Phường Tân Thành thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24136

35

Xã Đồng Liên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24137

36

Bưu Cục Phát Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24150

35

Bưu Cục KHL Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24151

36

Bưu Cục Quan Triều thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24152

35

Bưu Cục Mỏ Bạch thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24153

36

Bưu Cục Tài Chính thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24154

35

Bưu Cục Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24155

36

Bưu Cục Gia Sàng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24156

35

Bưu Cục Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24157

36

Bưu Cục Phú Xá thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24158

35

Bưu Cục Hương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24159

36

Bưu Cục Lưu Xá thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24160

35

Bưu Cục Tân Thành thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24161

36

Bưu Cục Vó Ngựa thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24162

35

Bưu Cục Đồng Quang thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24163

36

Bưu Cục Hệ 1 Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

24199

Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24200

2

Huyện ủy huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24201

3

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24202

4

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24204

6

Xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24206

7

Xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24207

8

Thị Trấn Sông Cầu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24208

9

Xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24209

10

Xã Tân Long huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24210

11

Xã Văn Lăng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24211

12

Xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24212

13

Xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24213

14

Xã Khe Mo huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24214

15

Xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24215

16

Thị Trấn Trại Cau huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24216

17

Xã Tân Lợi huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24217

18

Xã Hợp Tiến huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24218

19

Xã Cây Thị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24219

20

Xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24220

21

Bưu Cục Phát Đồng Hỷ huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24250

22

Bưu Cục Sông Cầu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24251

23

Bưu Cục Trại Cau huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24252

Huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24300

2

Huyện ủy huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24301

3

Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24302

4

Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24304

6

Thị Trấn Đình Cả huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24306

7

Xã Phú Thượng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24307

8

Xã Nghinh Tường huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24308

9

Xã Sảng Mộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24309

10

Xã Thần Xa huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24310

11

Xã Thượng Nung huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24311

12

Xã Vũ Chấn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24312

13

Xã Cúc Đường huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24313

14

Xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24314

15

Xã Lâu Thượng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24315

16

Xã Liên Minh huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24316

17

Xã Tràng Xá huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24317

18

Xã Dân Tiến huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24318

19

Xã Bình Long huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24319

20

Xã Phương Giao huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24320

21

Bưu Cục Phát Võ Nhai huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24350

22

Bưu Cục La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24351

Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24400

2

Huyện ủy huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24401

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24402

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24404

6

Thị Trấn Đu huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24406

7

Xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24407

8

Xã Yên Lạc huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24408

9

Xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24409

10

Xã Yên Trạch huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24410

11

Xã Yên Đổ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24411

12

Xã Ôn Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24412

13

Xã Hợp Thành huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24413

14

Xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24414

15

Xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24415

16

Thị Trấn Giang Tiên huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24416

17

Xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24417

18

Xã Vô Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24418

19

Xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24419

20

Xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24420

21

Bưu Cục Phát Phú Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24450

22

Bưu Cục Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24451

23

Bưu Cục Yên Đổ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24451

24

Bưu Cục Giang Tiên huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24452

Huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24500

2

Huyện ủy huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24501

3

Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24502

4

Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24504

6

Thị Trấn Chợ Chu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24506

7

Xã Tân Dương huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24507

8

Xã Tân Thịnh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24508

9

Xã Lam Vỹ huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24509

10

Xã Linh Thông huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24510

11

Xã Quy Kỳ huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24511

12

Xã Kim Phượng huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24512

13

Xã Kim Sơn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24513

14

Xã Bảo Linh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24514

15

Xã Phúc Chu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24515

16

Xã Bảo Cường huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24516

17

Xã Đồng Thịnh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24517

18

Xã Định Biên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24518

19

Xã Thanh Định huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24519

20

Xã Điềm Mặc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24520

21

Xã Phú Đình huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24521

22

Xã Bình Thành huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24522

23

Xã Sơn Phú huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24523

24

Xã Bình Yên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24524

25

Xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24525

26

Xã Trung Lương huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24526

27

Xã Phú Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24527

28

Xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24528

29

Xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24529

30

Bưu Cục Phát Định Hóa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24550

31

Bưu Cục Bình Yên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24551

32

Bưu Cục Quán Vuông huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24552

Huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24600

2

Huyện ủy huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24601

3

Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24602

4

Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24604

6

Thị Trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24606

7

Xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24607

8

Xã Phú Lạc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24608

9

Xã Đức Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24609

10

Xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24610

11

Xã Minh Tiến huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24611

12

Xã Phú Cường huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24612

13

Xã Na Mao huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24613

14

Xã Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24614

15

Xã Phú Xuyên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24615

16

Xã Phú Thịnh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24616

17

Xã Bản Ngoại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24617

18

Xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24618

19

Xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24619

20

Xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24620

21

Xã Khôi Kỳ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24621

22

Xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24622

23

Xã Văn Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24623

24

Xã Ký Phú huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24624

25

Xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24625

26

Xã Quân Chu huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24626

27

Thị Trấn Quân Chu huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24627

28

Xã Vạn Thọ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24628

29

Xã Lục Ba huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24629

30

Xã Bình Thuận huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24630

31

Xã Tân Thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24631

32

Xã Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24632

33

Xã Phục Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24633

34

Xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24634

35

Xã An Khánh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24635

36

Bưu Cục Phát Đại Từ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24650

37

Bưu Cục Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24651

38

Bưu Cục Ký Phú huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24652

39

Bưu Cục Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24653

40

Bưu Cục Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

24654

Thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24700

2

Thị ủy thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24701

3

Hội đồng nhân dân thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24702

4

Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24704

6

Phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24706

7

Phường Đồng Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24707

8

Phường Bãi Bông thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24707

9

Phường Bắc Sơn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24708

10

Xã Hồng Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24709

11

Xã Phúc Tân thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24710

12

Xã Đắc Sơn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24711

13

Xã Thành Công thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24712

14

Xã Minh Đức thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24713

15

Xã Vạn Phái thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24714

16

Xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24715

17

Xã Nam Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24716

18

Xã Trung Thành thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24717

19

Xã Thuận Thành thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24718

20

Xã Tân Phú thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24719

21

Xã Đông Cao thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24720

22

Xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24721

23

Xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24722

24

Bưu Cục Phát Phổ Yên thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24750

25

Bưu Cục KHL Phổ Yên thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24751

26

Bưu Cục Đồng Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24752

27

Bưu Cục Sam Sung 1 thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24753

28

Bưu Cục Sam Sung 2 thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24754

29

Bưu Cục Bắc Sơn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24755

30

Bưu Cục Thanh Xuyên thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24756

31

Bưu Cục Thuận Thành thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24757

32

Bưu Cục KCN Yên Bình thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24758

Thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24800

2

Thành ủy thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24801

3

Hội đồng nhân dân thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24802

4

Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24804

6

Phường Bách Quang thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24806

7

Xã Bá Xuyên thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24807

8

Phường Lương Châu thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24808

9

Phường Mỏ Chè thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24809

10

Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24810

11

Phường Phố Cò thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24811

12

Phường Cải Đan thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24812

13

Phường Lương Sơn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24813

14

Xã Tân Quang thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24814

15

Xã Bình Sơn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24815

16

Xã Vinh Sơn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24816

17

Bưu Cục Phát Sông Công thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24850

18

Bưu Cục KCN Sông Công thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24851

19

Bưu Cục Gò Đầm thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24852

20

Bưu Cục Phố Cò thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

24853

Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24900

2

Huyện ủy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24901

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24902

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24904

6

Thị Trấn Hương Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24906

7

Xã Tân Hòa huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24907

8

Xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24908

9

Xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24909

10

Xã Tân Khánh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24910

11

Xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24911

12

Xã Đào Xá huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24912

13

Xã Thượng Đình huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24913

14

Xã Bảo Lý huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24914

15

Xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24915

16

Xã Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24916

17

Xã Nga My huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24917

18

Xã Úc Kỳ huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24918

19

Xã Xuân Phương huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24919

20

Xã Hà Châu huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24920

21

Xã Kha Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24921

22

Xã Lương Phú huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24922

23

Xã Thanh Ninh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24923

24

Xã Dương Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24924

25

Xã Tân Đức huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24925

26

Bưu Cục Phát Phú Bình huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24950

27

Bưu Cục Chợ Hanh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24951

28

Bưu Cục KCN Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24952

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Thái Nguyên
  • ma buu dien thai nguyen
  • ma buu chinh thai nguyen

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Thái Nguyên kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: