144 lượt xem

Mã bưu điện Phú Yên – Mã zip/postal code tỉnh Phú Yên

Mã bưu điện Phú Yên hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 56000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 56000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Phú Yên có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

 

Tổng hợp các mã zip postal code thuộc tỉnh Phú Yên

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Phú Yên ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Phú Yên cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu điện

 

Mã Bưu chính tỉnh Phú Yên

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Phú Yên

56000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Phú Yên

56001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Phú Yên

56002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Phú Yên

56003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Phú Yên

56004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Phú Yên

56005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Phú Yên

56009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Phú Yên

56010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Yên

56011

10

Báo Phú Yên tỉnh Phú Yên

56016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

56021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

56030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Phú Yên

56035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Phú Yên

56036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

56040

16

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

56041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

56042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

56043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên

56044

20

Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

56045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

56046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

56047

23

Công an tỉnh tỉnh Phú Yên

56049

24

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

56051

25

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

56052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

56053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

56054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

56055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

56056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

56057

31

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

56058

32

Sở Y tế tỉnh Phú Yên

56060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

56061

34

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

56062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Phú Yên

56063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Phú Yên

56064

37

Trường chính trị tỉnh tỉnh Phú Yên

56065

38

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Phú Yên

56066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Phú Yên

56067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Phú Yên

56070

41

Cục Thuế tỉnh Phú Yên

56078

42

Chi Cục Hải quan tỉnh Phú Yên

56079

43

Cục Thống kê tỉnh Phú Yên

56080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Phú Yên

56081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên

56085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên

56086

47

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên

56087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Phú Yên

56088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Phú Yên

56089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Phú Yên

56090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Phú Yên

56091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Phú Yên

56092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Phú Yên

56093

 

Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56100

2

Thành ủy thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56104

6

Phường 1 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56106

7

Xã Bình Ngọc thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56107

8

Phường Phú Lâm thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56108

9

Phường Phú Thạnh thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56109

10

Phường Phú Đông thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56110

11

Phường 6 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56111

12

Phường 4 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56112

13

Phường 3 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56113

14

Phường 2 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56114

15

Phường 5 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56115

16

Phường 8 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56116

17

Phường 9 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56117

18

Phường 7 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56118

19

Xã Bình Kiến thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56119

20

Xã An Phú thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56120

21

Xã Hòa Kiến thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56121

22

Bưu Cục Phát Tuy Hòa thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56150

23

Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56151

24

Bưu Cục Nguyên Huệ thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56152

25

Bưu Cục Phú Lâm thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56153

26

Bưu Cục Hệ 1 Phú Yên thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56199

 

Huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56200

2

Huyện ủy huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56201

3

Hội đồng nhân dân huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56202

4

Ủy ban nhân dân huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56204

6

Thị Trấn Chí Thạnh huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56206

7

Xã An Cư huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56207

8

Xã An Thạch huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56208

9

Xã An Ninh Tây huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56209

10

Xã An Dân huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56210

11

Xã An Định huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56211

12

Xã An Nghiệp huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56212

13

Xã An Xuân huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56213

14

Xã An Lĩnh huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56214

15

Xã An Thọ huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56215

16

Xã An Chấn huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56216

17

Xã An Mỹ huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56217

18

Xã An Hiệp huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56218

19

Xã An Hòa huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56219

20

Xã An Hải huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56220

21

Xã An Ninh Đông huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56221

22

Bưu Cục Phát Tuy An huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56250

23

Bưu Cục Hòa Đa huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

56251

 

Thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56300

2

Thị ủy thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56301

3

Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56302

4

Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56304

6

Phường Xuân Phú thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56306

7

Phường Xuân Thành thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56307

8

Phường Xuân Đài thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56308

9

Xã Xuân Thọ 2 thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56309

10

Xã Xuân Thọ 1 thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56310

11

Xã Xuân Lâm thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56311

12

Phường Xuân Yên thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56312

13

Xã Xuân Phương thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56313

14

Xã Xuân Thịnh thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56314

15

Xã Xuân Cảnh thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56315

16

Xã Xuân Hòa thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56316

17

Xã Xuân Bình thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56317

18

Xã Xuân Lộc thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56318

19

Xã Xuân Hải thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56319

20

Bưu Cục Phát Sông Cầu thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56350

21

Bưu Cục Bình Thạnh thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56351

 

Huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56400

2

Huyện ủy huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56401

3

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56402

4

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56404

6

Thị Trấn La Hai huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56406

7

Xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56407

8

Xã Xuân Sơn Nam huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56408

9

Xã Xuân Quang 3 huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56409

10

Xã Xuân Phước huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56410

11

Xã Xuân Quang 1 huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56411

12

Xã Xuân Quang 2 huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56412

13

Xã Xuân Long huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56413

14

Xã Đa Lộc huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56414

15

Xã Xuân Lãnh huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56415

16

Xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56416

17

Bưu Cục Phát Đồng Xuân huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56450

 

Huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56500

2

Huyện ủy huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56501

3

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56502

4

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56504

6

Thị Trấn Củng Sơn huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56506

7

Xã Suối Bạc huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56507

8

Xã Sơn Hà huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56508

9

Xã Sơn Nguyên huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56509

10

Xã Sơn Xuân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56510

11

Xã Sơn Long huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56511

12

Xã Sơn Định huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56512

13

Xã Sơn Hội huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56513

14

Xã Phước Tân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56514

15

Xã Cà Lúi huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56515

16

Xã Sơn Phước huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56516

17

Xã Eachà Rang huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56517

18

Xã Suối Trai huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56518

19

Xã Krông Pa huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56519

20

Bưu Cục Phát Sơn Hoà huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56550

21

Bưu Cục Ngân Điền huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56551

 

Huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56600

2

Huyện ủy huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56601

3

Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56602

4

Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56604

6

Thị Trấn Hai Riêng huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56606

7

Xã EaBia huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56607

8

Xã Đức Bình Tây huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56608

9

Xã Sơn Giang huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56609

10

Xã Đức Bình Đông huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56610

11

Xã Sông Hinh huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56611

12

Xã EaTrol huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56612

13

Xã EaBar huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56613

14

Xã Ealy huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56614

15

Xã Ea Bá huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56615

16

Xã Ea Lâm huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56616

17

Bưu Cục Phát Sông Hinh huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56650

18

Bưu Điện Văn Hóa Xã Chí Thán huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên

56651

 

Huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56700

2

Huyện ủy huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56701

3

Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56702

4

Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56704

6

Thị Trấn Phú Thứ huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56706

7

Xã Hòa Bình 1 huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56707

8

Xã Hòa Tân Tây huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56708

9

Xã Hòa Đồng huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56709

10

Xã Hòa Thịnh huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56710

11

Xã Hòa Mỹ Đông huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56711

12

Xã Hòa Mỹ Tây huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56712

13

Xã Hòa Phong huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56713

14

Xã Hòa Phú huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56714

15

Xã Sơn Thành Đông huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56715

16

Xã Sơn Thành Tây huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56716

17

Bưu Cục Phát Tây Hòa huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56750

18

Bưu Cục Sơn Thành huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56751

19

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đồng Bò huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56752

 

Huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56800

2

Huyện ủy huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56801

3

Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56802

4

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56804

6

Thị Trấn Hoà Vinh huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56806

7

Xã Hòa Hiệp Bắc huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56807

8

Thị Trấn Hoà Hiệp Trung huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56808

9

Xã Hòa Hiệp Nam huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56809

10

Xã Hòa Tâm huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56810

11

Xã Hòa Xuân Nam huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56811

12

Xã Hòa Xuân Tây huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56812

13

Xã Hòa Xuân Đông huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56813

14

Xã Hòa Tân Đông huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56814

15

Xã Hòa Thành huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56815

16

Bưu Cục Phát Đông Hòa huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56850

17

Bưu Cục Phú Hiệp huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56851

 

Huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56900

2

Huyện ủy huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56901

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56902

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56904

6

Thị Trấn Phú Hoà huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56906

7

Xã Hòa Định Đông huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56907

8

Xã Hòa Thắng huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56908

9

Xã Hòa An huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56909

10

Xã Hòa Trị huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56910

11

Xã Hòa Quang Nam huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56911

12

Xã Hòa Quang Bắc huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56912

13

Xã Hòa Hội huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56913

14

Xã Hòa Định Tây huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56914

15

Bưu Cục Phát Phú Hòa huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56950

16

Bưu Cục Hòa Thắng huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

56951

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Phú Yên
  • ma buu dien Phu Yen
  • ma buu chinh Phu Yen

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Phú Yên kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: