144 lượt xem

Mã bưu điện Phú Thọ – Mã zip/postal code tỉnh Phú Thọ

Mã bưu điện Phú Thọ hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 35000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 35000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Phú Thọ có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Tổng hợp các mã zip postal code thuộc tỉnh Phú Thọ

Ở phần bên dưới đây ngoài mã bưu điện thuộc tỉnh Phú Thọ ra thì những địa bản thuộc địa phận này như phường, xã, huyện, thị trận thuộc Phú Thọ cũng có mã zip postal code. Các bạn có thể xem chi tiết ở các mã chia sẻ ở phía bên dưới hoặc truy cập vào đường link Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu điện

 

Mã bưu chính tỉnh Phú Thọ

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Phú Thọ

35000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ

35001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ

35002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ

35003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ

35004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ

35005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Phú Thọ

35009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ

35010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

35011

10

Báo Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

35021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

35030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Phú Thọ

35035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Phú Thọ

35036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

35040

16

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

35041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

35042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

35043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

35044

20

Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

35045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

35046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

35047

23

Công an tỉnh tỉnh Phú Thọ

35049

24

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

35051

25

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

35052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

35053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

35054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

35055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

35056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

35057

31

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

35058

32

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

35060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ

35061

34

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

35062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Phú Thọ

35063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Phú Thọ

35064

37

Trường chính trị tỉnh tỉnh Phú Thọ

35065

38

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Phú Thọ

35066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Phú Thọ

35067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Phú Thọ

35070

41

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

35078

42

Chi cục Hải quan tỉnh Phú Thọ

35079

43

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

35080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Phú Thọ

35081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

35085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ

35086

47

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

35087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Phú Thọ

35088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Phú Thọ

35089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Phú Thọ

35090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Phú Thọ

35091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Phú Thọ

35092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Phú Thọ

35093

 

Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35100

2

Thành ủy thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35104

6

Phường Thọ Sơn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35106

7

Phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35107

8

Xã Sông Lô thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35108

9

Xã Trưng Vương thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35109

10

Phường Dữu Lâu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35110

11

Xã Phượng Lâu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35111

12

Xã Hùng Lô thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35112

13

Xã Kim Đức thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35113

14

Xã Hy Cương thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35114

15

Xã Chu Hóa thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35115

16

Xã Thanh Đình thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35116

17

Xã Thụy Vân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35117

18

Phường Vân Phú thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35118

19

Phường Vân Cơ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35119

20

Phường Nông Trang thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35120

21

Phường Minh Phương thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35121

22

Xã Tân Đức thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35122

23

Phường Minh Nông thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35123

24

Phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35124

25

Phường Tân Dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35125

26

Phường Tiên Cát thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35126

27

Phường Bến Gót thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35127

28

Phường Bạch Hạc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35128

29

Bưu Cục Phát Việt Trì thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35150

30

Bưu Cục KHL Phú Thọ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35151

31

Bưu Cục Đền Hùng thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35152

32

Bưu Cục Vân Cơ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35153

33

Bưu Cục Nông Trang thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35154

34

Bưu Cục Tân Dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35155

35

Bưu Cục Ga Việt Trì thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35156

36

Bưu Cục Bạch Hạc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35157

37

Bưu Cục Hệ 1 Phú Thọ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35199

 

Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35200

2

Huyện ủy huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35201

3

Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35202

4

Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35204

6

Thị Trấn Phong Châu huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35206

7

Xã Phú Nham huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35207

8

Xã Tiên Du huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35208

9

Xã Gia Thanh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35209

10

Xã Hạ Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35210

11

Xã Bảo Thanh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35211

12

Xã Trị Quận huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35212

13

Xã Lệ Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35213

14

Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35214

15

Xã Liên Hoa huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35215

16

Xã Trạm Thản huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35216

17

Xã Tiên Phú huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35217

18

Xã Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35218

19

Xã Phú Lộc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35219

20

Xã Phù Ninh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35220

21

Xã An Đạo huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35221

22

Xã Bình Bộ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35222

23

Xã Tử Đà huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35223

24

Xã Vĩnh Phú huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35224

25

Bưu Cục Phát Phù Ninh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35230

26

Bưu Cục Phú Lộc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

35231

 

Huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35250

2

Huyện ủy huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35251

3

Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35252

4

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35253

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35254

6

Thị Trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35256

7

Xã Thạch Sơn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35257

8

Thị Trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35258

9

Xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35259

10

Xã Xuân Lũng huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35260

11

Xã Xuân Huy huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35261

12

Xã Hợp Hải huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35262

13

Xã Kinh Kệ huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35263

14

Xã Sơn Dương huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35264

15

Xã Tứ Xã huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35265

16

Xã Bản Nguyên huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35266

17

Xã Vĩnh Lại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35267

18

Xã Cao Xá huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35268

19

Xã Sơn Vi huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35269

20

Bưu Cục Phát Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35275

21

Bưu Cục Tiên Kiên huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35276

 

Huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35300

2

Huyện ủy huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35301

3

Hội đồng nhân dân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35302

4

Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35304

6

Thị Trấn Đoan Hùng huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35306

7

Xã Hữu Đô huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35307

8

Xã Chí Đám huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35308

9

Xã Vân Du huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35309

10

Xã Hùng Quan huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35310

11

Xã Nghinh Xuyên huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35311

12

Xã Đông Khê huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35312

13

Xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35313

14

Xã Minh Lương huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35314

15

Xã Bằng Doãn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35315

16

Xã Quế Lâm huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35316

17

Xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35317

18

Xã Phong Phú huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35318

19

Xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35319

20

Xã Phúc Lai huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35320

21

Xã Ca Đình huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35321

22

Xã Ngọc Quan huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35322

23

Xã Sóc Đăng huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35323

24

Xã Đại Nghĩa huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35324

25

Xã Phú Thứ huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35325

26

Xã Hùng Long huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35326

27

Xã Vân Đồn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35327

28

Xã Yên Kiện huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35328

29

Xã Tiêu Sơn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35329

30

Xã Minh Tiến huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35330

31

Xã Chân Mộng huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35331

32

Xã Minh Phú huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35332

33

Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35333

34

Bưu Cục Phát Đoan Hùng huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35350

35

Bưu Cục Tây Cốc huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35351

36

Bưu Cục Cầu Hai huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

35352

 

Huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35400

2

Huyện ủy huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35401

3

Hội đồng nhân dân huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35402

4

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35404

6

Thị Trấn Hạ Hoà huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35406

7

Xã Ấm Hạ huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35407

8

Xã Gia Điền huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35408

9

Xã Hà Lương huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35409

10

Xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35410

12

Xã Đan Hà huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35411

13

Xã Hậu Bổng huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35412

14

Xã Liên Phương huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35413

15

Xã Đan Thượng huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35414

16

Xã Lệnh Khanh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35415

17

Xã Phụ Khánh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35416

18

Xã Y Sơn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35417

19

Xã Lâm Lợi huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35418

20

Xã Động Lâm huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35419

21

Xã Hiền Lương huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35420

22

Xã Quân Khê huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35421

23

Xã Xuân Áng huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35422

24

Xã Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35423

25

Xã Bằng Giã huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35424

26

Xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35425

27

Xã Văn Lang huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35426

28

Xã Minh Côi huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35427

29

Xã Mai Tùng huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35428

30

Xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35429

31

Xã Vụ Cầu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35430

32

Xã Yên Luật huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35431

33

Xã Lang Sơn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35432

34

Xã Minh Hạc huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35433

35

Xã Hương Xạ huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35434

36

Xã Chính Công huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35435

37

Xã Yên Kỳ huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35436

38

Xã Cáo Điền huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35437

39

Xã Phương Viên huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35438

40

Bưu Cục Phát Hạ Hòa huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35450

41

Bưu Cục Xuân Áng huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

35451

 

Huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35500

2

Huyện ủy huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35501

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35502

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35504

6

Thị Trấn Yên Lập huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35506

7

Xã Hưng Long huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35507

8

Xã Xuân Thủy huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35508

9

Xã Xuân Viên huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35509

10

Xã Xuân An huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35510

11

Xã Lương Sơn huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35511

12

Xã Mỹ Lương huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35512

13

Xã Mỹ Lung huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35513

14

Xã Trung Sơn huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35514

15

Xã Nga Hoàng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35515

16

Xã Thượng Long huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35516

17

Xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35517

18

Xã Phúc Khánh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35518

19

Xã Ngọc Lập huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35519

20

Xã Ngọc Đồng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35520

21

Xã Minh Hòa huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35521

22

Xã Đồng Lạc huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35522

23

Bưu Cục Phát Yên Lập huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35530

 

Huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35550

2

Huyện ủy huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35551

3

Hội đồng nhân dân huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35552

4

Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35553

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35554

6

Xã Tân Phú huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35556

7

Xã Thu Ngạc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35557

8

Xã Thạch Kiệt huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35558

9

Xã Thu Cúc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35559

10

Xã Đồng Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35560

11

Xã Lai Đồng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35561

12

Xã Kiệt Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35562

13

Xã Tân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35563

14

Xã Xuân Đài huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35564

15

Xã Xuân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35565

16

Xã Kim Thượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35566

17

Xã Vinh Tiền huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35567

18

Xã Tam Thanh huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35568

19

Xã Long Cốc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35569

20

Xã Văn Luông huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35570

21

Xã Minh Đài huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35571

22

Xã Mỹ Thuận huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35572

23

Bưu Cục Phát Tân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

35580

 

Huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35600

2

Huyện ủy huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35601

3

Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35602

4

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35604

6

Thị Trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35606

7

Xã Sai Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35607

8

Xã Sơn Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35608

9

Xã Phùng Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35609

10

Xã Phương Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35610

11

Xã Đồng Cam huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35611

12

Xã Tuy Lộc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35612

13

Xã Ngô Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35613

14

Xã Tiên Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35614

15

Xã Phượng Vĩ huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35615

16

Xã Thụy Liễu huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35616

17

Xã Tam Sơn huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35617

18

Xã Văn Bán huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35618

19

Xã Tùng Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35619

20

Xã Cấp Dẫn huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35620

21

Xã Xương Thịnh huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35621

22

Xã Thanh Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35622

23

Xã Phú Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35623

24

Xã Sơn Tình huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35624

25

Xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35625

26

Xã Tạ Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35626

27

Xã Chương Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35627

28

Xã Văn Khúc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35628

29

Xã Yên Dưỡng huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35629

30

Xã Đồng Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35630

31

Xã Điêu Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35631

32

Xã Cát Trù huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35632

33

Xã Hiền Đa huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35633

34

Xã Tình Cương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35634

35

Xã Phú Lạc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35635

36

Xã Yên Tập huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35636

37

Bưu Cục Phát Cẩm Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35650

38

Bưu Cục Phương Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35651

39

Bưu Cục Phú Lạc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35652

 

Huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35700

2

Huyện ủy huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35701

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35702

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35704

6

Thị Trấn Thanh Ba huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35706

7

Xã Thái Ninh huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35707

8

Xã Đại An huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35708

9

Xã Đông Lĩnh huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35709

10

Xã Thanh Vân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35710

11

Xã Hanh Cù huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35711

12

Xã Vân Lĩnh huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35712

13

Xã Đồng Xuân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35713

14

Xã Yển Khê huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35714

15

Xã Yên Nội huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35715

16

Xã Phương Lĩnh huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35716

17

Xã Vũ Yển huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35717

18

Xã Mạn Lạn huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35718

19

Xã Thanh Xá huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35719

20

Xã Hoàng Cương huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35720

21

Xã Chí Tiên huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35721

22

Xã Sơn Cương huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35722

23

Xã Thanh Hà huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35723

24

Xã Đỗ Sơn huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35724

25

Xã Đỗ Xuyên huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35725

26

Xã Lương Lỗ huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35726

27

Xã Đông Thành huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35727

28

Xã Võ Lao huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35728

29

Xã Khải Xuân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35729

30

Xã Năng Yên huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35730

31

Xã Quảng Nạp huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35731

32

Xã Ninh Dân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35732

33

Bưu Cục Phát Thanh Ba huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

35750

 

Huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35800

2

Huyện ủy huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35801

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35802

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35804

6

Thị Trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35806

7

Xã Sơn Hùng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35807

8

Xã Thục Luyện huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35808

9

Xã Địch Quả huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35809

10

Xã Võ Miếu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35810

11

Xã Cự Thắng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35811

12

Xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35812

13

Xã Tân Minh huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35813

14

Xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35814

15

Xã Đông Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35815

16

Xã Thượng Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35816

17

Xã Tân Lập huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35817

18

Xã Yên Lương huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35818

19

Xã Yên Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35819

20

Xã Tinh Nhuệ huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35820

21

Xã Lương Nha huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35821

22

Xã Yên Lãng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35822

23

Xã Hương Cần huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35823

24

Xã Thắng Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35824

25

Xã Cự Đồng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35825

26

Xã Tất Thắng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35826

27

Xã Thạch Khoán huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35827

28

Xã Giáp Lai huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35828

29

Bưu Cục Phát Thanh Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35835

 

Huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35850

2

Huyện ủy huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35851

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35852

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35853

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35854

6

Thị Trấn Thanh Thủy huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35856

7

Xã Tân Phương huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35857

8

Xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35858

9

Xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35859

10

Xã Đào Xá huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35860

11

Xã Sơn Thủy huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35861

12

Xã Hoàng Xá huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35862

13

Xã Trung Thịnh huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35863

14

Xã Trung Nghĩa huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35864

15

Xã Phượng Mao huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35865

16

Xã Yến Mao huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35866

17

Xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35867

18

Xã Đồng Luận huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35868

19

Xã Đoan Hạ huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35869

20

Xã Bảo Yên huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35870

21

Bưu Cục Phát Thanh Thủy huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35880

22

Bưu Cục Hoàng Xá huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

35881

 

Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35900

2

Thị ủy thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35901

3

Hội đồng nhân dân thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35902

4

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35904

6

Phường Âu Cơ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35906

7

Phường Phong Châu thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35907

8

Xã Hà Thạch thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35908

9

Xã Phú Hộ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35909

10

Xã Hà Lộc thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35910

11

Xã Văn Lung thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35911

12

Phường Thanh Vinh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35912

13

Phường Trường Thịnh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35913

14

Phường Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35914

15

Xã Thanh Minh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35915

16

Bưu Cục Phát Phú Thọ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35925

17

Bưu Cục Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35926

18

Bưu Cục Phú Hộ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35927

19

Bưu Cục Thanh Vinh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35928

13

Huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35950

2

Huyện ủy huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35951

3

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35952

4

Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35953

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35954

6

Thị Trấn Hưng Hoá huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35956

7

Xã Hương Nộn huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35957

8

Xã Cổ Tiết huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35958

9

Xã Tam Cường huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35959

10

Xã Văn Lương huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35960

11

Xã Thanh Uyên huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35961

12

Xã Hiền Quan huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35962

13

Xã Vực Trường huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35963

14

Xã Hương Nha huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35964

15

Xã Xuân Quang huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35965

16

Xã Tứ Mỹ huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35966

17

Xã Hùng Đô huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35967

18

Xã Phương Thịnh huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35968

19

Xã Quang Húc huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35969

20

Xã Tề Lễ huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35970

21

Xã Thọ Văn huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35971

22

Xã Dị Nậu huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35972

23

Xã Dậu Dương huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35973

24

Xã Thượng Nông huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35974

25

Xã Hồng Đà huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35975

26

Bưu Cục Phát Tam Nông huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35980

27

Bưu Cục Cổ Tiết huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35981

28

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thọ Văn 2 huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

35982

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Phú Thọ
  • ma buu dien Phu Tho
  • ma buu chinh Phu Tho

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Phú Thọ kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: