220 lượt xem

Mã bưu điện Đồng Tháp – Mã bưu chính zip/postal code Đồng Tháp

Mã bưu điện Đồng Tháp hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 81000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 81000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Đồng Tháp có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Mã bưu điện Đồng Tháp – Mã bưu chính zip/postal code Đồng Tháp

>>> Xem thêm :  Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu chính

 

Mã bưu chính tỉnh Đồng Tháp

 

1

Bưu cục Trung tâm tỉnh Đồng Tháp

81000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp

81001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp

81002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp

81003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp

81004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp

81005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đồng Tháp

81009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp

81010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp

81011

10

Báo Đồng Tháp tỉnh Đồng Tháp

81016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

81021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

81030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

81040

16

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

81041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

81042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

81043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp

81044

20

Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

81045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

81046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

81047

23

Công an tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81049

24

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

81051

25

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

81052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

81053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

81054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

81055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

81056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

81057

31

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

81058

32

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

81060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp

81061

34

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Tháp

81062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81064

37

Trường chính trị tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81065

38

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

81066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81070

41

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

81078

42

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

81079

43

Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp

81080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

81085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

81086

47

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp

81087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Đồng Tháp

81091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Đồng Tháp

81093

 

Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81100

2

Thành ủy thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81104

6

Phường 1 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81106

7

Phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81107

8

Xã Mỹ Trà thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81108

9

Xã Mỹ Tân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81109

10

Xã Mỹ Ngãi thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81110

11

Phường 11 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81111

12

Xã Tân Thuận Tây thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81112

13

Xã Hòa An thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81113

14

Phường Hoà Thuận thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81114

15

Phường 4 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81115

16

Phường 2 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81116

17

Phường 3 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81117

18

Phường 6 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81118

19

Xã Tân Thuận Đông thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81119

20

Xã Tịnh Thới thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81120

21

Bưu cục phát Thành phố Cao Lãnh thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81125

22

Bưu cục Phường 11 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81126

23

Bưu cục Phường Sáu thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81127

24

Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Đông 2 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81128

25

Bưu cục HCC Đồng Tháp thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81148

26

Bưu cục Hệ 1 Đồng Tháp thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81149

 

Huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81150

2

Huyện ủy huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81151

3

Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81152

4

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81153

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81154

6

Thị Trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81156

7

Xã Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81157

8

Xã An Bình huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81158

9

Xã Nhị Mỹ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81159

10

Xã Ba Sao huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81160

11

Xã Phương Thịnh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81161

12

Xã Gáo Giồng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81162

13

Xã Phong Mỹ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81163

14

Xã Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81164

15

Xã Phương Trà huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81165

16

Xã Mỹ Xương huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81166

17

Xã Mỹ Hội huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81167

18

Xã Tân Hội Trung huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81168

19

Xã Bình Hàng Trung huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81169

20

Xã Bình Hàng Tây huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81170

21

Xã Mỹ Long huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81171

22

Xã Mỹ Hiệp huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81172

23

Xã Bình Thạnh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81173

24

Bưu cục phát Cao Lãnh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81180

25

Bưu cục Kiến Văn huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81181

26

Bưu cục Mỹ Long huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81182

 

Huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81200

2

Huyện ủy huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81201

3

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81202

4

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81204

6

Thị Trấn Mỹ An huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81206

7

Xã Tân Kiều huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81207

8

Xã Mỹ Hòa huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81208

9

Xã Trường Xuân huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81209

10

Xã Thạnh Lợi huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81210

11

Xã Hưng Thạnh huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81211

12

Xã Mỹ Quý huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81212

13

Xã Mỹ Đông huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81213

14

Xã Láng Biển huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81214

15

Xã Thanh Mỹ huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81215

16

Xã Phú Điền huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81216

17

Xã Đốc Binh Kiều huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81217

18

Xã Mỹ An huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81218

19

Bưu cục phát Tháp Mười huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81250

20

Bưu cục Trường Xuân huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81251

21

Bưu cục Đường Thét huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81252

22

Bưu cục Thanh Mỹ huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

81253

 

Huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81300

2

Huyện ủy huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81301

3

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81302

4

Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81304

6

Thị Trấn Tràm Chim huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81306

7

Xã Phú Cường huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81307

8

Xã Hoà Bình huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81308

9

Xã Tân Công Sính huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81309

10

Xã Phú Hiệp huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81310

11

Xã Phú Thành B huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81311

12

Xã An Hòa huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81312

13

Xã An Long huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81313

14

Xã Phú Ninh huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81314

15

Xã Phú Thành A huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81315

16

Xã Phú Thọ huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81316

17

Xã Phú Đức huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81317

18

Bưu cục phát Tam Nông huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81350

19

Bưu cục An Long huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81351

20

Bưu điện văn hóa xã Phú Cường 2 huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

81352

 

Huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81400

2

Huyện ủy huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81401

3

Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81402

4

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81404

6

Thị Trấn Sa Rài huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81406

7

Xã Tân Thành B huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81407

8

Xã Tân Thành A huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81408

9

Xã Thông Bình huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81409

10

Xã Tân Hộ Cơ huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81410

11

Xã Bình Phú huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81411

12

Xã Tân Công Chí huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81412

13

Xã An Phước huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81413

14

Xã Tân Phước huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81414

15

Bưu cục phát Tân Hồng huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81450

16

Bưu cục Giồng Găng huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81451

17

Bưu điện văn hóa xã Thông Bình 2 huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp

81452

 

Thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81500

2

Thị ủy thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81501

3

Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81502

4

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81504

6

Phường An Thạnh thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81506

7

Xã Bình Thạnh thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81507

8

Xã Tân Hội thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81508

9

Phường An Lạc thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81509

10

Phường An Lộc thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81510

11

Xã An Bình A thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81511

12

Xã An Bình B thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81512

13

Bưu cục phát Thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81525

14

Bưu cục HCC thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81548

 

Huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81550

2

Huyện ủy huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81551

3

Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81552

4

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81553

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81554

6

Xã Thường Thới Hậu A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81556

7

Xã Thường Phước 1 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81557

8

Xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81558

9

Xã Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81559

10

Xã Thường Thới Hậu B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81560

11

Xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81561

12

Xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81562

13

Xã Long Khánh B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81563

14

Xã Long Thuận huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81564

15

Xã Phú Thuận B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81565

16

Xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81566

17

Bưu cục phát Hồng Ngự huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

81575

 

Huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81600

2

Huyện ủy huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81601

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81602

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81604

6

Thị Trấn Thanh Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81606

7

Xã Bình Thành huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81607

8

Xã Bình Tấn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81608

9

Xã Tân Mỹ huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81609

10

Xã Phú Lợi huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81610

11

Xã An Phong huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81611

12

Xã Tân Quới huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81612

13

Xã Tân Hòa huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81613

14

Xã Tân Huề huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81614

15

Xã Tân Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81615

16

Xã Tân Long huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81616

17

Xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81617

18

Xã Tân Phú huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81618

19

Bưu cục phát Thanh Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81650

20

Bưu cục An Phong huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81651

21

Bưu cục Tân Qưới huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81652

 

Huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81700

2

Huyện ủy huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81701

3

Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81702

4

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81704

6

Thị Trấn Lấp Vò huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81706

7

Xã Bình Thành huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81707

8

Xã Định An huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81708

9

Xã Định Yên huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81709

10

Xã Bình Thạnh Trung huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81710

11

Xã Hội An Đông huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81711

12

Xã Mỹ An Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81712

13

Xã Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81713

14

Xã Tân Mỹ huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81714

15

Xã Vĩnh Thạnh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81715

16

Xã Long Hưng B huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81716

17

Xã Long Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81717

18

Xã Tân Khánh Trung huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81718

19

Bưu cục phát Lấp Vò huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81725

20

Bưu cục Tân Mỹ huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81726

21

Bưu cục Vĩnh Thạnh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81727

 

Huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81750

2

Huyện ủy huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81751

3

Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81752

4

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81753

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81754

6

Thị Trấn Lai Vung huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81756

7

Xã Hòa Thành huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81757

8

Xã Tân Dương huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81758

9

Xã Long Hậu huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81759

10

Xã Tân Phước huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81760

11

Xã Tân Thành huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81761

12

Xã Vĩnh Thới huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81762

13

Xã Hòa Long huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81763

14

Xã Long Thắng huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81764

15

Xã Tân Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81765

16

Xã Định Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81766

17

Xã Phong Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81767

18

Bưu cục phát Lai Vung huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81775

19

Bưu cục Tân Thành huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81776

 

Thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81800

2

Thành ủy thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81801

3

Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81802

4

Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81804

6

Phường 1 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81806

7

Phường 3 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81807

8

Phường 4 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81808

9

Phường 2 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81809

10

Xã Tân Phú Đông thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81810

11

Phường An Hoà thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81811

12

Xã Tân Quy Tây thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81812

13

Phường Tân Quy Đông thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81813

14

Xã Tân Khánh Đông thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81814

15

Bưu cục phát Sa Đéc thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81850

16

Bưu cục Nàng Hai thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81851

 

Huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

1

Bưu cục Trung tâm huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81900

2

Huyện ủy huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81901

3

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81902

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81904

6

Thị Trấn Cái Tàu Hạ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81906

7

Xã An Nhơn huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81907

8

Xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81908

9

Xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81909

10

Xã Tân Bình huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81910

11

Xã Tân Phú Trung huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81911

12

Xã Tân Phú huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81912

13

Xã Phú Long huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81913

14

Xã Phú Hựu huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81914

15

Xã An Phú Thuận huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81915

16

Xã An Khánh huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81916

17

Xã Hòa Tân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81917

18

Bưu cục phát Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81950

19

Bưu cục Nha Mân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81951

20

Bưu cục Hòa Tân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81952

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính Đồng Tháp
  • ma buu dien Dong Thap
  • ma buu chinh Dong Thap

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Đồng Tháp kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: