381 lượt xem

Mã bưu điện Cao Bằng – Mã bưu chính zip/postal code Cao Bằng

Mã bưu chính tỉnh Cao Bằng

Mã bưu điện Cao Bằng hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 21000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 21000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Cao Thơ có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Mã bưu điện Cao Bằng – Mã bưu chính zip/postal code Cao Bằng

Mã bưu chính tỉnh Cao Bằng

>Xem thêm :  Mã bưu điện các tỉnh Việt Nam

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu chính

 

Mã bưu chính tỉnh Cao Bằng

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Cao Bằng

21000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng

21001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng

21002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng

21003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng

21004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng

21005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Cao Bằng

21009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng

21010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng

21011

10

Báo Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

21016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

21021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

21030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Cao Bằng

21035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Cao Bằng

21036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

21040

16

Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

21041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

21042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

21043

19

Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

21044

20

Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng

21045

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng

21046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

21047

23

Công an tỉnh tỉnh Cao Bằng

21049

24

Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

21051

25

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

21052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

21053

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

21054

28

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

21055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

21056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

21057

31

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

21058

32

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

21060

33

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

21061

34

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

21062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Cao Bằng

21063

36

Thanh tra tỉnh tỉnh Cao Bằng

21064

37

Trường chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng

21065

38

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Cao Bằng

21066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Cao Bằng

21067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Cao Bằng

21070

41

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

21078

42

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

21079

43

Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng

21080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Cao Bằng

21081

45

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

21085

46

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng

21086

47

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng

21087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Cao Bằng

21088

49

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Cao Bằng

21089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Cao Bằng

21090

51

Tỉnh Đoàn tỉnh Cao Bằng

21091

52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Cao Bằng

21092

53

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Cao Bằng

21093

 

Thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

21100

2

Thành ủy thành phố Cao Bằng

21101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng

21102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng

21103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng

21104

6

Phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng

21106

7

Phường Sông Bằng thành phố Cao Bằng

21107

8

Phường Ngọc Xuân thành phố Cao Bằng

21108

9

Phường Đề Thám thành phố Cao Bằng

21109

10

Phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng

21110

11

Phường Hòa Chung thành phố Cao Bằng

21111

12

Phường Tân Giang thành phố Cao Bằng

21112

13

Phường Duyệt Chung thành phố Cao Bằng

21113

14

Xã Vĩnh Quang thành phố Cao Bằng

21114

15

Xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng

21115

16

Xã Chu Trinh thành phố Cao Bằng

21116

17

Bưu Cục Phát Cao Bằng thành phố Cao Bằng

21125

18

Bưu Cục Tam Trung thành phố Cao Bằng

21126

19

Bưu Cục Đề Thám thành phố Cao Bằng

21127

20

Bưu Cục Nà Cáp thành phố Cao Bằng

21128

21

Bưu Cục Tân Giang thành phố Cao Bằng

21129

22

Bưu Cục Cao Bình thành phố Cao Bằng

21130

23

Bưu Cục Hệ 1 Cao Bằng thành phố Cao Bằng

21149

 

Huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21150

2

Huyện ủy huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21151

3

Hội đồng nhân dân huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21152

4

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21153

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21154

6

Thị Trấn Nước Hai huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21156

7

Xã Nam Tuấn huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21157

8

Xã Dân Chủ huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21158

9

Xã Đức Long huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21159

10

Xã Trương Lương huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21160

11

Xã Công Trừng huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21161

12

Xã Bình Long huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21162

13

Xã Hồng Việt huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21163

14

Xã Hoàng Tung huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21164

15

Xã Bình Dương huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21165

16

Xã Bạch Đằng huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21166

17

Xã Lê Chung huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21167

18

Xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21168

19

Xã Đại Tiến huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21169

20

Xã Đức Xuân huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21170

21

Xã Ngũ Lão huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21171

22

Xã Nguyễn Huệ huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21172

23

Xã Trưng Vương huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21173

24

Xã Quang Trung huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21174

25

Xã Hà Trì huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21175

26

Xã Hồng Nam huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21176

27

Bưu Cục Phát Hòa An huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21185

28

Bưu Cục Nà Rị huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

21186

 

Huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21200

2

Huyện ủy huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21201

3

Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21202

4

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21204

6

Thị Trấn Xuân Hòa huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21206

7

Xã Vần Dính huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21207

8

Xã Thượng Thôn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21208

9

Xã Nội Thôn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21209

10

Xã Cải Viên huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21210

11

Xã Vân An huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21211

12

Xã Lũng Nặm huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21212

13

Xã Kéo Yên huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21213

14

Xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21214

15

Xã Nà Sác huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21215

16

Xã Sóc Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21216

17

Xã Quý Quân huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21217

18

Xã Đào Ngạn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21218

19

Xã Phù Ngọc huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21219

20

Xã Hạ Thôn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21220

21

Xã Mã Ba huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21221

22

Xã Sĩ Hai huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21222

23

Xã Hồng Sĩ huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21223

24

Xã Tổng Cọt huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21224

25

Bưu Cục Phát Hà Quảng huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21230

26

Bưu Cục Sóc Giang huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21231

27

Bưu Cục Nà Giàng huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

21232

 

Huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21250

2

Huyện ủy huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21251

3

Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21252

4

Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21253

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21254

6

Thị Trấn Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21256

7

Xã Xuân Nội huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21257

8

Xã Quang Trung huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21258

9

Xã Tri Phương huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21259

10

Xã Quang Hán huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21260

11

Xã Cô Mười huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21261

12

Xã Quang Vinh huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21262

13

Xã Lưu Ngọc huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21263

14

Xã Cao Chương huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21264

15

Xã Quốc Toản huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21265

16

Bưu Cục Phát Trà Lĩnh huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21275

 

Huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21300

2

Huyện ủy huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21301

3

Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21302

4

Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21304

6

Thị Trấn Thông Nông huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21306

7

Xã Đa Thông huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21307

8

Xã Lương Thông huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21308

9

Xã Vị Quang huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21309

10

Xã Cần Yên huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21310

11

Xã Cần Nông huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21311

12

Xã Ngọc Động huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21312

13

Xã Yên Sơn huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21313

14

Xã Thanh Long huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21314

15

Xã Bình Lãng huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21315

16

Xã Lương Can huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21316

17

Bưu Cục Phát Thông Nông huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

21330

 

Huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21350

2

Huyện ủy huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21351

3

Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21352

4

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21353

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21354

6

Thị Trấn Bảo Lạc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21356

7

Xã Cô Ba huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21357

8

Xã Thượng Hà huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21358

9

Xã Cốc Pàng huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21359

10

Xã Bảo Toàn huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21360

11

Xã Hồng Trị huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21361

12

Xã Kim Cúc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21362

13

Xã Hưng Đạo huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21363

14

Xã Hưng Thịnh huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21364

15

Xã Sơn Lộ huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21365

16

Xã Sơn Lập huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21366

17

Xã Đình Phùng huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21367

18

Xã Huy Giáp huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21368

19

Xã Hồng An huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21369

20

Xã Xuân Trường huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21370

21

Xã Phan Thanh huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21371

22

Xã Khánh Xuân huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21372

23

Bưu Cục Phát Bảo Lạc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

21380

 

Huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21400

2

Huyện ủy huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21401

3

Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21402

4

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21404

6

Thị Trấn Pác Mi Ầu huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21406

7

Xã Mông Ân huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21407

8

Xã Vĩnh Phong huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21408

9

Xã Vĩnh Quang huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21409

10

Xã Lý Bôn huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21410

11

Xã Đức Hạnh huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21411

12

Xã Nam Cao huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21412

13

Xã Tân Việt huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21413

14

Xã Nam Quang huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21414

15

Xã Thạch Lâm huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21415

16

Xã Quảng Lâm huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21416

17

Xã Thái Học huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21417

18

Xã Yên Thổ huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21418

19

Xã Thái Sơn huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21419

20

Bưu Cục Phát Bảo Lâm huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

21450

 

Huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21500

2

Huyện ủy huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21501

3

Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21502

4

Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21504

6

Thị Trấn Nguyên Bình huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21506

7

Xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21507

8

Xã Thái Học huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21508

9

Xã Thể Dục huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21509

10

Xã Triệu Nguyên huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21510

11

Xã Yên Lạc huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21511

12

Xã Ca Thành huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21512

13

Xã Vũ Nông huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21513

14

Thị Trấn Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21514

15

Xã Mai Long huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21515

16

Xã Phan Thanh huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21516

17

Xã Thành Công huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21517

18

Xã Quang Thành huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21518

19

Xã Hưng Đạo huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21519

20

Xã Tam Kim huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21520

21

Xã Hoa Thám huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21521

22

Xã Thịnh Vượng huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21522

23

Xã Lang Môn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21523

24

Xã Minh Tâm huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21524

25

Xã Bắc Hợp huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21525

26

Bưu Cục Phát Nguyên Bình huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21550

27

Bưu Cục Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21551

28

Bưu Điện Văn Hóa Xã Nà Bao huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

21552

 

Huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21600

2

Huyện ủy huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21601

3

Hội đồng nhân dân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21602

4

Ủy ban nhân dân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21604

6

Thị Trấn Đông Khê huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21606

7

Xã Danh Sỹ huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21607

8

Xã Đức Long huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21608

9

Xã Thuỵ Hùng huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21609

10

Xã Thị Ngân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21610

11

Xã Vân Trình huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21611

12

Xã Thái Cường huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21612

13

Xã Kim Đồng huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21613

14

Xã Canh Tân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21614

15

Xã Minh Khai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21615

16

Xã Quang Trọng huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21616

17

Xã Đức Thông huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21617

18

Xã Trọng Con huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21618

19

Xã Lê Lai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21619

20

Xã Đức Xuân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21620

21

Xã Lê Lợi huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21621

22

Bưu Cục Phát Thạch An huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

21630

 

Huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21650

2

Huyện ủy huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21651

3

Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21652

4

Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21653

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21654

6

Thị Trấn Hoà Thuận huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21656

7

Xã Đại Sơn huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21657

8

Xã Cách Linh huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21658

9

Xã Triệu Ấu huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21659

10

Xã Hồng Đại huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21660

11

Xã Lương Thiện huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21661

12

Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21662

13

Xã Mỹ Hưng huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21663

14

Thị Trấn Tà Lùng huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21664

15

Bưu Cục Phát Phục Hòa huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21675

16

Bưu Cục Tà Lùng huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

21676

 

Huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21700

2

Huyện ủy huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21701

3

Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21702

4

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21704

6

Thị Trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21706

7

Xã Quang Long huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21707

8

Xã Đồng Loan huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21708

9

Xã Lý Quốc huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21709

10

Xã Minh Long huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21710

11

Xã Thắng Lợi huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21711

12

Xã Đức Quang huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21712

13

Xã Kim Loan huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21713

14

Xã An Lạc huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21714

15

Xã Vinh Quý huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21715

16

Xã Cô Ngân huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21716

17

Xã Thị Hoa huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21717

18

Xã Thái Đức huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21718

19

Xã Việt Chu huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21719

20

Bưu Cục Phát Hạ Lang huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

21750

 

Huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21800

2

Huyện ủy huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21801

3

Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21802

4

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21804

6

Thị Trấn Trùng Khánh huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21806

7

Xã Khâm Thành huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21807

8

Xã Đình Phong huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21808

9

Xã Ngọc Khê huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21809

10

Xã Ngọc Côn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21810

11

Xã Phong Nậm huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21811

12

Xã Ngọc Chung huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21812

13

Xã Lăng Yên huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21813

14

Xã Lăng Hiếu huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21814

15

Xã Cảnh Tiên huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21815

16

Xã Đức Hồng huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21816

17

Xã Trung Phúc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21817

18

Xã Thông Hoè huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21818

19

Xã Đoài Côn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21819

20

Xã Thân Giáp huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21820

21

Xã Cao Thăng huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21821

22

Xã Đình Minh huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21822

23

Xã Phong Châu huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21823

24

Xã Chí Viễn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21824

25

Xã Đàm Thuỷ huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21825

26

Bưu Cục Phát Trùng Khánh huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21850

27

Bưu Điện Văn Hóa Xã Trung Phúc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

21851

 

Huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21900

2

Huyện ủy huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21901

3

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21902

4

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21904

6

Thị Trấn Quảng Uyên huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21906

7

Xã Độc Lập huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21907

8

Xã Bình Lăng huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21908

9

Xã Quảng Hưng huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21909

10

Xã Phi Hải huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21910

11

Xã Quốc Phong huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21911

12

Xã Quốc Dân huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21912

13

Xã Đoài Khôn huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21913

14

Xã Phúc Sen huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21914

15

Xã Tự Do huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21915

16

Xã Ngọc Động huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21916

17

Xã Hoàng Hải huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21917

18

Xã Hạnh Phúc huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21918

19

Xã Hồng Quang huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21919

20

Xã Hồng Định huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21920

21

Xã Chí Thảo huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21921

22

Xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21922

23

Bưu Cục Phát Quảng Uyên huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21950

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

  • mã bưu chính cao bằng
  • ma buu dien cao bang
  • ma buu chinh cao bang

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Cao Bằng kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: