551 lượt xem

Mã bưu điện Bình Thuận – Mã bưu chính zip/postal code Bình Thuận

Mã bưu điện Bình Thuận hiện nay được sửa đổi thành năm chứ số là 77000 với đó những ai đang muốn chuyển bưu phẩm, thư từ hay bất kỳ vật phẩm nào đến tỉnh thành này chỉ cần điền mã bưu chính zip code /postal code là 77000 là được. Nếu như bạn muốn biết nhiều hơn như địa chỉ chính xác các địa điểm phường, xã… của tỉnh Bình Thuận có thể tham khảo thêm ở phần dưới đây

Mã bưu điện Bình Thuận – Mã bưu chính zip/postal code Bình Thuận

STT

Đối tượng gán mã

​​Mã bưu chính

 

Mã bưu chính tỉnh Bình Thuận

 

1

Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Thuận

77000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận

77001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận

77002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận

77003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận

77004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận

77005

7

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bình Thuận

77009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận

77010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

77011

10

Báo Bình Thuận tỉnh Bình Thuận

77016

11

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

77021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận

77030

13

Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Bình Thuận

77035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Bình Thuận

77036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

77040

16

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

77041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

77042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

77043

19

Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

77045

20

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

77046

21

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

77047

22

Công an tỉnh tỉnh Bình Thuận

77049

23

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

77051

24

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

77052

25

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

77053

26

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

77054

27

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

77055

28

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

77056

29

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

77057

30

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

77058

31

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

77060

32

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận

77061

33

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

77062

34

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh tỉnh Bình Thuận

77063

35

Thanh tra tỉnh tỉnh Bình Thuận

77064

36

Trường chính trị tỉnh tỉnh Bình Thuận

77065

37

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Bình Thuận

77067

38

Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Bình Thuận

77070

39

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

77078

40

Cục Hải quan tỉnh Bình Thuận

77079

41

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

77080

42

Kho bạc Nhà nước tỉnh tỉnh Bình Thuận

77081

43

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

77085

44

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Thuận

77086

45

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

77087

46

Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Bình Thuận

77088

47

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Bình Thuận

77089

48

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh Bình Thuận

77090

49

Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Thuận

77091

50

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh Bình Thuận

77092

51

Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Bình Thuận

77093

 

Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77100

2

Thành ủy thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77104

6

Phường Đức Thắng thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77106

7

Phường Bình Hưng thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77107

8

Phường Hưng Long thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77108

9

Phường Thanh Hải thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77109

10

Phường Đức Nghĩa thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77110

11

Phường Lạc Đạo thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77111

12

Phường Đức Long thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77112

13

Xã Tiến Lợi thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77113

14

Phường Phú Tài thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77114

15

Phường Xuân An thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77115

16

Phường Phú Hài thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77116

17

Phường Hàm Tiến thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77117

18

Phường Mũi Né thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77118

19

Xã Thiện Nghiệp thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77119

20

Phường Phú Thủy thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77120

21

Phường Phú Trinh thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77121

22

Xã Phong Nẫm thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77122

23

Xã Tiến Thành thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77123

24

Bưu Cục Phát Phan Thiết thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77150

25

Bưu Cục Tổ Tiếp Thị Bán Hàng thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77151

26

Bưu Cục Thủ Khoa Huân thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77152

27

Bưu Cục Ngã 7 thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77153

28

Bưu Cục Bến Lội thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77154

29

Bưu Cục Hàm Tiến thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77155

30

Bưu Cục Nguyễn Đình Chiểu thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77156

31

Bưu Cục Mũi Né thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77157

32

Bưu Cục Lê Hồng Phong thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77158

34

Bưu điện văn hóa xã Xuân An 2 thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77159

35

Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 2 thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77160

36

Bưu Cục Hệ 1 Bình Thuận thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

77199

 

Huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77200

2

Huyện ủy huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77201

3

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77202

4

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77204

6

Thị Trấn Liên Hương huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77206

7

Xã Phước Thể huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77207

8

Xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77208

9

Xã Vĩnh Hảo huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77209

10

Xã Phan Dũng huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77210

11

Xã Phú Lạc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77211

12

Xã Phong Phú huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77212

13

Xã Bình Thạnh huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77213

14

Xã Chí Công huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77214

15

Xã Hòa Minh huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77215

16

Thị Trấn Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77216

17

Xã Hòa Phú huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77217

18

Bưu Cục Phát Tuy Phong huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77250

19

Bưu Cục Vĩnh Tân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77251

20

Bưu Cục Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77252

21

Bưu điện văn hóa xã Phong Phú 2 huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

77253

 

Huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77300

2

Huyện ủy huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77301

3

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77302

4

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77304

6

Thị Trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77306

7

Xã Phan Hiệp huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77307

8

Xã Phan Rí Thành huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77308

9

Xã Phan Hòa huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77309

10

Xã Phan Điền huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77310

11

Xã Phan Lâm huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77311

12

Xã Phan Sơn huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77312

13

Xã Bình An huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77313

14

Xã Hải Ninh huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77314

15

Xã Phan Thanh huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77315

16

Xã Sông Bình huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77316

17

Xã Sông Lũy huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77317

18

Xã Phan Tiến huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77318

19

Xã Bình Tân huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77319

20

Thị Trấn Lương Sơn huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77320

21

Xã Hồng Thái huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77321

22

Xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77322

23

Xã Hồng Phong huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77323

24

Bưu Cục Phát Bắc Bình huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77350

25

Bưu Cục Phan Rí Thành huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77351

26

Bưu Cục Hải Ninh huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77352

27

Bưu Cục Lương Sơn huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77353

28

Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 2 huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77354

29

Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 3 huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77355

30

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thắng 2 huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77356

31

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thắng 3 huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

77357

 

Huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77400

2

Huyện ủy huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77401

3

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77402

4

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77404

6

Thị Trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77406

7

Xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77407

8

Xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77408

9

Xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77409

10

Xã Thuận Hòa huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77410

11

Xã Đông Tiến huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77411

12

Xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77412

13

Xã La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77413

14

Xã Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77414

15

Xã Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77415

16

Xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77416

17

Xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77417

18

Xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77418

19

Xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77419

20

Xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77420

21

Thị Trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77421

22

Xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77422

23

Bưu Cục Phát Hàm Thuận Bắc huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77450

24

Bưu Cục Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77451

25

Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng 2 huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77452

26

Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức 2 huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

77453

 

Huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77500

2

Huyện ủy huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77501

3

Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77502

4

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77504

6

Thị Trấn Lạc Tánh huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77506

7

Xã Đức Bình huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77507

8

Xã Đồng Kho huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77508

9

Xã La Ngâu huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77509

10

Xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77510

11

Xã Bắc Ruộng huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77511

12

Xã Măng Tố huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77512

13

Xã Nghị Đức huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77513

14

Xã Đức Phú huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77514

15

Xã Đức Tân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77515

16

Xã Gia An huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77516

17

Xã Gia Huynh huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77517

18

Xã Đức Thuận huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77518

19

Xã Suối Kiết huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77519

20

Bưu Cục Phát Tánh Linh huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77525

21

Bưu Cục Đồng Kho huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77526

22

Bưu Cục Măng Tố huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77527

23

Bưu Cục Gia An huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77528

24

Bưu điện văn hóa xã Gia Huynh 2 huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

77529

 

Huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77550

2

Huyện ủy huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77551

3

Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77552

4

Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77553

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77554

6

Thị Trấn Võ Xu huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77556

7

Xã Nam Chính huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77557

8

Xã. Mê Pu huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77558

9

Xã Sùng Nhơn huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77559

10

Xã Đa Kai huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77560

11

Thị Trấn Đức Tài huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77561

12

Xã Đức Tín huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77562

13

Xã Đức Chính huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77563

14

Xã Vũ Hòa huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77564

15

Xã Đức Hạnh huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77565

16

Xã Tân Hà huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77566

17

Xã Trà Tân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77567

18

Xã Đông Hà huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77568

19

Bưu Cục Phát Đức Linh huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77575

20

Bưu Cục Đức Tài huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77576

21

Bưu Cục Trà Tân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77577

22

Bưu điện văn hóa xã Sùng Nhơn 2 huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77578

23

Bưu điện văn hóa xã Đa Kai 2 huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77579

24

Bưu điện văn hóa xã Vũ Hòa 2 huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

77580

7

Huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77600

2

Huyện ủy huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77601

3

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77602

4

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77604

6

Thị Trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77606

7

Xã Sông Phan huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77607

8

Xã Tân Phúc huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77608

9

Thị Trấn Tân Minh huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77609

10

Xã Tân Đức huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77610

11

Xã Tân Hà huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77611

12

Xã Tân Xuân huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77612

13

Xã Sơn Mỹ huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77613

14

Xã Tân Thắng huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77614

15

Xã Thắng Hải huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77615

16

Bưu Cục Phát Hàm Tân huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77625

17

Bưu Cục Tân Minh huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77626

18

Bưu Cục Tân Đức huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77627

19

Bưu Cục Sơn Mỹ huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77628

20

Bưu Cục Tân Thắng huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

77629

8

Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77650

2

Huyện ủy thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77651

3

Hội đồng nhân dân thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77652

4

Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77653

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77654

6

Phường Phước Hội thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77656

7

Phường Bình Tân thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77657

8

Xã Tân Bình thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77658

9

Xã Tân Tiến thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77659

10

Xã Tân Hải thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77660

11

Phường Tân An thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77661

12

Phường Tân Thiện thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77662

13

Phường Phước Lộc thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77663

14

Xã Tân Phước thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77664

15

Bưu Cục Phát La Gi thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77675

16

Bưu Cục Phước Hội thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77676

17

Bưu Cục Tân Hải thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

77677

 

Huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77700

2

Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77701

3

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77702

4

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77704

6

Thị Trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77706

7

Xã Hàm Minh huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77707

8

Xã Hàm Cường huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77708

9

Xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77709

10

Xã Mương Mán huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77710

11

Xã Hàm Kiệm huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77711

12

Xã Hàm Cần huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77712

13

Xã Mỹ Thạnh huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77713

14

Xã Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77714

15

Xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77715

16

Xã Tân Thuận huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77716

17

Xã Thuận Quí huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77717

18

Xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77718

19

Bưu Cục Phát Hàm Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77750

20

Bưu Cục Mương Mán huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

77751

 

Huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77800

2

Huyện ủy huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77801

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77802

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77804

6

Xã Ngũ Phụng huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77806

7

Xã Long Hải huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77807

8

Xã Tam Thanh huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77808

9

Bưu Cục Phát Phú Quý huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

77850

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :

mã bưu chính Bình Thuận
ma buu dien binh thuan
ma buu chinh binh thuan

Trên đây thì mình đã chia sẻ đến các bạn về mã bưu điện Bình Thuận kèm theo đó là những thông tin zip code, postal code của huyện, bưu cục này rồi đó. Chúc các bạn có thêm những thông tin hữu ích

Thẻ tìm kiếm: