2627 lượt xem

0xFF là gì ? Tổng hợp các thông tin, ý nghĩa về 0xff

#2 Thuộc diễn đàn công nghệ chủ đề về 0xFF là gì với nội dung câu hỏi như sau “Chào ad, mình nhờ hỗ trợ với ạ mình còn là sinh viên nên có một số cái chưa hiểu mong được trợ giúp cụ thể với các dãy số bước chạy của đèn và vì đèn chop tắt nên mỗi bước cần thêm một trạng thái là 0000 0000 theo đó thì ta có :

1000 0000 –> 0000 0001 => 0x01
0100 0000 -> 0000 0010 => 0x02
0010 0000 -> 0000 0100 => 0x04
0001 0000 -> 0000 1000 => 0x08
0000 1000 -> 0001 0000 => 0x10
0000 0100 -> 0010 0000 => 0x20
0000 0010 -> 0100 0000 => 0x40
0000 0001 -> 1000 0000 => 0x80

*/
unsigned int mang[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
signed int i,k,j,n;
Vậy cho mình hỏi là ở đây nghĩa các dãy số 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80 gọi chung là 0xFF ý nghĩa là gì vậy ạ. Mình hơi dốt thông cảm viws ạ”

0xFF là gì ?

Ở đây bạn có thể hiểu 0x hoặc 0xFF là kiểu ghi của giá trị số Hexa cho 8 bits, nó cũng có thể hiểu giống như tương tự như từ 0-255 hệ thập phân… hay 00000000 —11111111 hệ binary vậy. Theo đó, 4 bit đầu P0-P3 được coi là bít có trọng số thấp, 4 bít tiếp theo P4-P7 là 4 bit có trọng số cao. việc lấy mã hex dựa trên mã 8421, tức là mức logic 1 sẽ được dóng theo 4 con số 8, 4, 2, 1 nếu số 1 ở vị trí nào thì trọng số đó được tính, và trọng số sẽ được đánh cho 1 post là: 0x trọng số bit cao và trọng số bít thấp. VD: 0xFF tức là cả 8 bit đều bằng 1 (khi dóng lên 8421 thì có tổng = 15 và trong hệ hex 15=F), tương tự như vậy cho các mức lo gic khác thôi.

Ví dụ 1:

0b11110110 8 số viết theo hệ nhị phân (cơ số 2)
4 số đầu 1111 là 4 bit cao: = 1×2^3 + 1×2^2 + 1×2^1 + 1×2^0 = 15 là F
4 số sau 0110 là 4 bit thập: y như trên : 0x2^3 + 1×2^2 + 1×2^1 + 0x2^0 =6
vậy nếu viết theo hệ cơ số 16 thì thành 0xF6
hệ 2 ghi 0b nha bạn hệ 16 ghi 0x

Ví dụ 2 :

01010111 –> đây là số nhị phân, chuyển số này qua số hex như sau:

4 bit cuối là 0111 –> nó sẽ bằng 7

4 bit đầu 0101 sẽ bằng 5

Vậy số hex của 01010111 là 57H

Ví dụ 3:

00000001 –> đây là số nhị phân.

4 bit cuối 0001 = 1

4 bit đầu 0000 = 0

=> số hex = 01H

Bạn thấy để thể hiện mức logic 00000001 => được viết thành 0x01 trong đó 0x là ký hiệu số hex, còn 01 là giá trị số hex được chuyển đổi từ số nhị phân 00000001.

0xFF bằng bao nhiêu byte ?

Có rất nhiều bạn hỏi mình về 0xff bằng bao nhiêu byte thì ở trong phần chia sẻ 0xff là gì ở trong chuyên mục diễn đàn chia sẻ này mình cũng nói luôn về công thức tính của nó cho những bạn nào tham khảo

0xFF = 15•161 + 15•160 = 255

Ngoài ra, các bạn nào gặp trường hợp tương tự như trên thì có thể áp dụng công cụ calculator của Windows thì đổi sẽ rất nhanh nhé!

Lời kết

Trên đây thì mình đã tổng hợp đến bạn về những thông tin liên quan đến 0xFF là gì cũng như các thông tin, ví dụ liên quan đến trường hợp này cho các bạn tham khảo rồi đó. Tóm gọn lại thì đây là một dạng hexe thôi nhé!